Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans (UvA)
actueel

Minister Dijkgraaf belooft groot onderzoek naar flexstuderen

20 april 2022 - 15:41

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) gaat een onderzoek uitvoeren naar hoeveel studenten interesse zouden hebben in flexstuderen. Er komt eveneens een onderzoek naar wat de gevolgen zijn voor universiteiten en personeel.

Bij flexstuderen kunnen studenten betalen per vak dat ze volgen, in plaats van dat ze het collegegeld voor een heel jaar betalen. In 2016 startte aan de UvA bij een paar studies een experiment met flexstuderen. In de jaren erna volgden meer studies, en meer universiteiten en hogescholen.

 

Studenten met een beperking, topsporters en mantelzorgers

In 2024 kunnen studenten met een beperking, topsporters en mantelzorgers waarschijnlijk aan iedere universiteit en hogeschool per studiepunt collegegeld betalen. De VVD gaf deze week bij monde van onderwijswoordvoerder Hatte van der Woude aan dat ze het liefst zou willen dat dat mogelijk wordt voor nog meer studenten.

Betalen per studiepunt

Flexstuderen is alleen voordelig wanneer je niet alle vakken uit een jaar volgt. Het bedrag dat je betaalt voor een vak wordt berekend door het wettelijke collegegeld (volgend jaar 2.209 euro) te delen door 60 en te vermenigvuldigen met het aantal studiepunten dat een vak oplevert. Daarbovenop komt 15 procent administratieve toeslag.

 

Wie bijvoorbeeld al flexstuderend het vak Inleiding tot het recht (6 ects) wil volgen, betaalt 254,04 euro.

 

€ 2.209/60 = € 36,82

€ 36,82*6 = €220,90

€ 220,90 *1,15 = € 254,04

 

Wellicht ten overvloede: als je het vak niet haalt krijg je je geld niet terug.

Een motie om onderzoek te doen naar hoeveel behoefte aan flexstuderen er is onder alle bachelor- en masterstudenten er is kreeg deze week Kamerbrede steun. Ook een motie van GroenLinks en SP voor een onderzoek naar de gevolgen voor studenten en personeel van een grootschalige invoering van flexstuderen kreeg een meerderheid.

 

Samenhang

GroenLinks-Kamerlid Westerveld zei te vrezen dat de samenhang binnen een opleiding verloren zou gaan. ‘Studeren is meer dan alleen maar vakken sprokkelen en studiepunten halen,’ gaf ze aan. ‘Het is een onderdeel van de identiteit van een student. Bij een opleiding hoort een opleidingscommissie. Daar hoort een studievereniging bij, daar hoort een faculteit bij.’

 

Minister Dijkgraaf begreep die zorgen. ‘Uit de scenarioanalyse uit 2020 bleek dat brede invoering mogelijk grote organisatorische, administratieve en financiële gevolgen heeft voor een instelling. Dat vertaalt zich uiteindelijk ook door naar de docenten, die gemakkelijk overbelast kunnen zijn,’ zei hij. ‘Zo’n brede invoering van flexstuderen zal zeker niet bijdragen aan de rust en ruimte die ik graag in het stelsel wil brengen.’