Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

Acta biedt medewerkers 1000 euro bonus voor het aandragen van een tandartsdocent

Dirk Wolthekker,
24 maart 2022 - 11:35

Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (Acta) heeft sinds een half jaar een decaan die meer dan dertig jaar in Amerika werkte en daar onorthodoxe rekruteringsmethoden voor medewerkers zag, die nu ook bij Acta worden ingezet: een bonus van duizend euro voor wie een tandartsdocent aandraagt.

Acta-decaan Elsbeth Kalenderian en directeur bedrijfsvoering Peter Bosman haasten zich te zeggen dat het om ‘een bescheiden beloning’ gaat, waarbij bovendien niet moet worden vergeten dat overal in en buiten de UvA executive search bureaus worden ingezet om personeel te vinden, al gaat het dan meestal om bestuurders. Maar nu gaat het om moeilijk vindbare docenten algemene tandheelkunde. Sinds begin dit jaar is daarom de bonusregeling bedacht.

 

Elders aan de UvA is een dergelijke bonusregeling voor het binnen hengelen van docenten onbekend, maar Kalenderian vindt het geen probleem. ‘In Amerika is dit heel gebruikelijk.’ Bosman laat weten dat het succes helaas tot nu toe beperkt is. ‘We hebben inmiddels twee docenten op deze manier gerekruteerd.’ Meer dan duizend euro wil de faculteit niet betalen, het moet in de sfeer van een sympathieke geste blijven. Bosman: ‘Voor elke docent die je aandraagt krijg je duizend euro, maar het moet wel redelijk blijven, we willen niet het gevoel hebben dat medewerkers een eigen searchbureautje opzetten.’

 

Het tekort aan docenten lijkt hardnekkig te zijn, niet alleen bij Acta, maar ook bij de twee andere Nederlandse tandartsopleidingen in Groningen en Nijmegen, zeggen Kalenderian en Bosman. Het Rotterdamse plan om een eigen tandheelkundeopleiding te beginnen aan de Erasmus Universiteit zal dat probleem in hun visie alleen maar groter maken, dat wil zeggen: het zal mogelijk het aantal tandartsen op den duur doen toenemen, maar die moeten wel eerst worden opgeleid door docenten die er niet zijn, zodat de spoeling nóg dunner wordt.

Foto: Kirsten van Santen

Tandartsmachine

Acta moest de afgelopen twee maanden het klinische (praktijk)onderwijs afschalen voor masterstudenten: van anderhalve dag naar één dag per week. Dat is een behoorlijke aderlating voor masterstudenten, die de praktijkervaring op een later tijdstip moeten inhalen. Het afschalen wordt per 4 april opgeheven, doordat er op allerlei manieren naar oplossingen is gezocht en er nog meer wordt geïnvesteerd in digitale tandheelkunde via digitale afdrukken en de zogenoemde Simodont, waarbij studenten praktijkervaring opdoen via een virtuele tandartsmachine. Kalenderian: ‘We halen daarnaast docenten uit de specialistische en gedifferentieerde tandheelkunde naar de algemene tandheelkunde en we zetten gekwalificeerde mondhygiënisten in op plekken waar dat kan en mag.’ Acta kwam enige jaren geleden in de gevarenzone na een deels onvoldoende evaluatie van het masteronderwijs door accreditatieorganisatie NVAO. Dat probleem werd opgelost, maar Acta wil niet opnieuw in de problemen komen, nu door een tekort aan docenten.

 

Een groot vraagstuk

Het docententekort is een probleem dat steeds tijdelijk wordt opgelost, maar daarna weer opduikt. Volgens Bosman is het probleem op lange termijn ‘een groot vraagstuk als er vanuit de politiek niet meer geld naar de mondzorgopleidingen gaat’. In het huidige systeem dreigt de continuïteit steeds in het gedrang te komen. Een probleem is dat veel tandartsen die lesgeven op Acta in het dagelijks leven gewoon tandarts zijn en een praktijk hebben, waardoor ze maar één, hooguit twee dagen in de week beschikbaar zijn. Bosman: ‘Als je drie tot vijf fte. tandartsdocenten nodig hebt, spreek je zomaar van vijftien mensen die je moet aantrekken.’ Kalenderian: ‘Veel parttime docenten ervaren nogal wat administratieve werkdruk en houden er daarom ook vaak snel weer mee op, want voor het geld hoeven ze het niet te doen: het beloningsverschil met werken in een tandartspraktijk is nu eenmaal groot. En er is door tekorten veel vraag naar tandartsen in het praktijkveld.’ Volgens Bosman is het de bedoeling het docentschap op termijn financieel ‘iets aantrekkelijker’ te maken, als ten minste Den Haag met geld over de brug komt.

 

Kalenderian geeft aan dat de werkdruk hoog is en de Acta-medewerkers er alles aan doen om het onderwijs in het lopende semester goed vorm te geven. ‘Zo willen we de studievertraging voor studenten beperken. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorrang gegeven aan het afstuderen van de masterstudenten.’