Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Ruben den Harder
actueel

UvA tuigt noodfonds op voor studenten uit Rusland en Oekraïne

Sterre van der Hee,
2 maart 2022 - 16:33

De UvA is bezig met de oprichting van een noodfonds voor UvA-studenten uit Rusland en Oekraïne met acute financiële problemen. Ook overlegt de UvA met het Amsterdams Universiteitsfonds over een aanvullende crowdfundingsactie (update 4-3: doneren kan hier). 

De UvA zegt een verantwoordelijkheid te voelen voor alle studenten die getroffen zijn door het conflict, ongeacht hun herkomst of nationaliteit. Bij studenten uit Oekraïne en Rusland signaleert de universiteit problemen op het gebied van financiën, studievoortgang en verblijfsstatus. Om die reden wordt onder andere een noodfonds opgetuigd. Onder welke voorwaarden steun aangevraagd kan worden is nog niet bekend. 

‘De UvA vraagt studenten en medewerkers in het gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken met kleurcode rood wordt aangemerkt onmiddellijk terug te keren naar Nederland’

Studenten die problemen hebben met studievoortgang kunnen zich beroepen op bijzondere persoonlijke omstandigheden. De UvA verwijst daarbij naar de onderwijs- en examenregelingen en de Regeling Profileringsfonds, een regeling die financiële compensatie faciliteert voor studenten die door persoonlijke omstandigheden studievertraging oplopen. Verder kunnen deze studenten terecht bij de studieadviseur of de studentendecaan. Bij psychische problemen verwijst de universiteit naar een UvA-website met verschillende links naar bijvoorbeeld studentenhuisartsen, studentenpsychologen, e-health-therapie en het Universitair Sportcentrum. 

 

Solidair met academici

De UvA laat verder weten solidair te zijn met academici in Oekraïne en Rusland die zich uitspreken tegen de Russische inval in Oekraïne. De universiteit bekijkt hoe academici in nood hulp kan worden geboden. Daarover moet later deze week meer bekend worden. Zo heeft de UvA samenwerkingsverbanden met internationaal noodnetwerk Scholars at Risk en met het Universitair Asiel Fonds voor gevluchte studenten en professionals. Ook vraagt de UvA studenten en medewerkers die zich in een gebied bevinden dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken met kleurcode rood wordt aangemerkt onmiddellijk terug te keren naar Nederland tenzij verblijf absoluut noodzakelijk is. De UvA wijst verder op het initatief van de Centrale Studentenraad, die spullen inzamelt voor Oekraïense vluchtelingen. Doneren kan tot vrijdagmiddag 16.00 uur bij Cultuurcentrum Crea in kamer 2.13. 

 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de afdeling van het minsterie van Justitie en Veiligheid die verantwoordelijk is voor uitvoering van vreemdelingenbeleid, is coulant voor studenten en medewerkers van wie de vergunning afloopt. Naast het feit dat de termijn voor visa wordt verruimd, neemt de IND ook geen besluiten over asielaanvragen van personen met de Oekraïense nationaliteit. 

 

De UvA werkt op sommige fronten nog steeds samen met Rusland – zo is de universiteit nauw betrokken bij het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg, een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in Ruslandkunde. Naar verwachting neemt het kabinet donderdag een besluit over Nederlandse academische samenwerking met Rusland. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland formuleert daarop een reactie waarna de UvA meer zal bekendmaken over haar eigen samenwerkingsbeleid. 

 

Correctie: In dit stuk stond abusievelijk dat de UvA een noodfonds opstart middels een crowdfundingsactie via het Amsterdams Universiteitsfonds. Deze eventuele crowdfundingsactie staat echter los van het noodfonds dat door de UvA wordt opgezet. Dat is hierboven aangepast.