Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: UvA
actueel

Machiel Keestra benoemd tot nieuwe Centrale Diversity Officer

Dirk Wolthekker,
2 december 2021 - 15:35

Docent filosofie Machiel Keestra is benoemd tot nieuwe Centrale Diversity Officer van de UvA. In die functie volgt hij Anne de Graaf op, die voortijdig stopte als Chief Diversity Officer. Keestra treedt op 1 februari aan. Hij zegt zich als man van middelbare leeftijd bewust te zijn ‘van zijn beperkingen en privileges’.

Keestra zegt in een persoonlijke reactie op zijn benoeming dat hij het als een uitdaging ziet om ‘het toenemende aantal initiatieven’ op gebied van diversiteit en inclusie aan de UvA te coördineren en ondersteunen. ‘Daardoor kunnen we gezamenlijk nog effectiever de diversiteit en inclusie van de UvA versterken. Dat is broodnodig en daarom ben ik zowel vereerd als enthousiast over de mogelijkheid die ik krijg om als Centrale Diversity Officer een bijdrage te mogen leveren.’

Al vlak na haar benoeming kreeg de vorige diversity officer kritiek over zich heen na een interview in Trouw

Commissie-Wekker

Machiel Keestra (Groningen, 1965) is de tweede algemene UvA-brede Diversity Officer die wordt aangesteld, nadat een commissie onder leiding van Gloria Wekker vijf jaar geleden het rapport Let’s do diversity naar buiten bracht, waarin harde kritiek werd geuit op het gebrek aan diversiteit en inclusie aan de UvA. Een van de aanbeveling was de aanstelling van een Diversity Office. Die kwam er.

 

Er werd een Chief Diversity Office ingesteld met een Chief Diversity Officer (CDO) aan het hoofd. De faculteiten kregen elk een facultaire Diversity Officer. De officers kregen medewerkers en er kwamen plannen om de UvA diverser en inclusiever te maken. In 2017 werd Anne de Graaf benoemd als eerste Chief Diversity Officer, maar zij kreeg al snel veel kritiek over zich heen, onder meer na een interview in Trouw, waarin ze zei dat de UvA ‘geen safe space’ zou worden.

 

Toch werd ze eind 2020 voor drie jaar herbenoemd, maar ook daar kwam veel kritiek op: ze zou de adviezen van de commissie-Wekker niet voldoende hebben opgevolgd. Enige maanden na haar herbenoeming hield ze de functie toch voor gezien en kon de UvA op zoek naar een andere CDO. Die is nu dus gevonden, waarbij overigens opvalt dat de tamelijk hiërarchische functiebenaming ‘Chief Diversity Officer’ is vervangen door het gelijkwaardiger klinkende ‘Centrale Diversity Officer’, waarbij de afkorting ‘CDO’ niettemin intact kon blijven.

‘Mannen zoals ik laten het in deze context veelal afweten, is mij de afgelopen jaren bij tal van bijeenkomsten opgevallen’

Keti Koti

Machiel Keestra is zoals gezegd filosoof. Hij is – en blijft – werkzaam bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA. In onderwijs en onderzoek integreert hij naar eigen zeggen methoden en inzichten uit de filosofie, de cognitieve neurowetenschappen en interdisciplinariteit. Hij heeft een indrukwekkende lijst met publicaties op zijn naam en is of was actief in verschillende internationale wetenschappelijke organisaties op het terrein van de interdisciplinaire studies. Hij is daarnaast medeoprichter van de stichting Keti Koti Dialoogtafel, een interraciaal verzoeningsdialooginitiatief, waarbij het gedeelde slavernijverleden en de nasleep daarvan aan de orde komen. Sinds 2019 is hij de facultaire Diversity Officer van de bètafaculteit (FNWI). Die ervaring kan hij nu inzetten op centraal niveau.

 

Witte mannen

Keestra heeft precies de kenmerken waartegen in diversiteitskringen nogal eens weerstand is, maar hij is zich daar heel goed van bewust, zegt hij: de nieuwe CDO is een witte man van middelbare leeftijd. ‘Mannen zoals ik laten het in deze context veelal afweten, is mij de afgelopen jaren bij tal van bijeenkomsten opgevallen. Terwijl de verandering uiteindelijk ook gerealiseerd moet worden met behulp van al die witte (in mijn geval ook grijze) mannen van middelbare leeftijd in de organisatie. Het kan niet de bedoeling zijn dat de verantwoordelijkheid voor die veranderingen komt te liggen bij hen die het vaak toch al lastiger hebben. Daarom heb ik, mij tegelijkertijd zeer wel bewust van de beperkingen en privileges van mijn positie, als facultair Diversity Officer steeds heel gericht gezocht naar samenwerkingen en uitwisselingen met zo divers mogelijke leden uit de facultaire gemeenschap.’

 

De nieuwe CDO heeft bij zijn benoeming de unanieme steun gekregen van een breed samengestelde benoemingsadviescommissie op centraal niveau. Daarnaast was er volle steun van een adviescommissie met daarin onder meer facultaire Diversity Officers. Hij is benoemd voor drie jaar met een eventuele verlenging van nog eens drie jaar.