Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Manish Jhinkoe-Rai (l) & Gerwin van der Pol (r)
actueel

Gerwin van der Pol en Manish Jhinkoe-Rai voorzitters COR en CSR

Dirk Wolthekker,
8 september 2021 - 09:27

Evenals drie jaar geleden is docent mediastudies Gerwin van der Pol (57) verkozen tot voorzitter van de centrale ondernemingsraad. Ook de centrale studentenraad heeft een nieuwe voorzitter. Het is scheikundestudent Manish Jhinkoe-Rai (24). Beide zijn deze week aan de slag gegaan.

Het zijn in zekeren zin oudgedienden die de COR en de CSR nu aanvoeren. Gerwin van der Pol zit al jaren als voorzitter in de facultaire ondernemingsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen, een functie waarvoor hij nu ook weer is gekozen. Manish Jhinkoe-Rai was vorig jaar voorzitter van de studentenraad van de bètafaculteit (FNWI) en gaat het komend jaar doen op het hoogste medezeggenschapsniveau.

 

Vicevoorzitter

Van der Pol is blij met zijn herverkiezing en vindt het eervol opnieuw de COR te mogen aanvoeren, te meer daar ook zijn vicevoorzitter Erella Grassiani is herkozen. Van der Pol: ‘Zij is heel goed om mee samen te werken, wij vormen een heel goed team.’ De andere twee leden van het dagelijks bestuur van de COR worden later gekozen. De verkiezing van Van der Pol had weinig voeten in aarde: hij was de enige kandidaat en werd unaniem gekozen.

 

De animo om zitting te nemen in de ondernemingsraden is al jaren tanende omdat er veel tijd in kan gaan zitten en potentiële kandidaten ook niet altijd gemist kunnen worden bij hun reguliere werk. Ook dit jaar werden veel kandidaten automatisch benoemd in de ondernemingsraad van hun faculteit omdat er te weinig kandidaten waren om echte verkiezingen te hoeven houden. Van der Pol: ‘De medezeggenschap vind ik heel belangrijk en ook leuk. Doordat ik werk op de grote afdeling mediastudies kunnen zij iemand vrijspelen voor de medezeggenschap.’

‘Ik denk dat we met name op het gebied van de sociale veiligheid al een behoorlijke stap vooruit hebben gezet’

Sociale veiligheid

Dossiers die de afgelopen jaren belangrijk waren en steeds belangrijker werden zijn natuurlijk sociale veiligheid en de coronapandemie en de weerslag daarvan op het UvA-leven. ‘Die kwesties blijven spelen, maar ik denk dat we met name op het gebied van de sociale veiligheid al een behoorlijke stap vooruit hebben gezet,’ zegt Van der Pol. ‘Zo hebben we ingestemd met de reglementen die voor een sociaal veilige UvA gaan gelden. Daar hebben we veel invloed op kunnen uitoefenen en de UvA gaat er nu ook voortvarend mee door met bewustwordingscampagnes, vertrouwenspersonen en de nieuw aangetrokken ombudsfunctionaris.’

 

Ondertussen lijkt de activistische tijd van de Maagdenhuisbezetting definitief achter de rug te zijn, maar van rust is – ook in coronatijd – geen sprake. Van der Pol: ‘We zijn echt geen kalme club geworden hoor, maar het verschil met de Maagdenhuis-tijd is dat als we als COR ergens naar toe willen werken we eerst intern consensus willen bereiken en dan ook resultaat willen boeken. Wij voeren met het College van Bestuur stevige, maar respectvolle discussies. Van de bestuursvoorzitter hoorde ik laatst dat er meer ongevraagde adviezen van ons komen dan ooit. Dus van kalmte is geen sprake.’ Het eerste dossier dat op tafel ligt is het nieuwe Arbo-contract, waarover in oktober een beslissing moet worden genomen en waar ook de COR instemming op kan geven.

‘Als er 70.000 mensen in Zandvoort naar Formule 1 kunnen kijken, kun je je afvragen of live tentamens niet ook weer moeten kunnen’

Ondertussen hebben ook de studenten niet stilgezeten: de afgelopen weken hebben de in juni verkozen facultaire studentenraden ieder een lid afgevaardigd naar de veertienhoofdige centrale studentenraad (CSR) en die heeft vorige week masterstudent scheikunde Manish Jhinkoe-Rai verkozen tot voorzitter. Ook hij heeft ervaring in de medezeggenschap ‘Ik was vorig jaar voorzitter van de facultaire studentenraad van de FNWI en aan de Universiteit Utrecht heb ik als bachelorstudent ook in de studentenraad gezeten.’

 

Formule 1

Jhinkoe-Rai gaat vol ambitie aan de slag. ‘Ik vind het heel belangrijk dat het perspectief van jongeren wordt meegenomen bij het beleid van bestuurders en daar ga ik me dan ook hard voor maken. De universiteit is meer dan een verzameling mensen, boeken en hoorcolleges. Het gaat om community-building. Verder ben ik heel erg benieuwd hoe de corona-situatie zich gaat ontwikkelen en hoe we verder gaan met het onderwijs. De CSR gaat daar binnenkort een standpunt over innemen.’

 

‘Verder is er natuurlijk nog de kwestie rond online tentaminering met proctoring, waar veel studenten op tegen zijn. Proctoring werd voor de zomer in hoger beroep door de rechter toegestaan, maar toen hadden zich nog geen zeventigduizend mensen in Zandvoort verzameld om naar de Formule 1 te kijken. Nu dat afgelopen weekend wel is gebeurd kun je je afvragen of live tentamens niet ook weer moeten kunnen. Onze Onderwijs & Onderzoekcommissie is er al mee aan de slag gegaan. En verder gaan we door met social safety en mental health als belangrijke thema’s Ik denk dat de naaste toekomst iets rooskleuriger is dan onder de vorige CSR, dus we zijn vol goede moed.’

 

Omdat de COR-verkiezing elke drie jaar plaatsvindt is Van der Pol verkozen voor drie jaar. De jaarlijkse studentenraadsverkiezing leidt ertoe dat ook de voorzittershamer bij de CSR jaarlijks wisselt. Jhinkoe-Rai is dan ook verkozen voor een jaar.