Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA gaat al uit van extra geld voor hoger onderwijs

Henk Strikkers,
12 juli 2021 - 12:33

De UvA gaat ervan uit dat er vanaf 2023 structureel extra geld naar universiteiten gaat. Dat blijkt uit de Kaderbrief, het document waarin de hoofdlijnen van de universitaire begroting worden vastgelegd. Daarop vooruitlopend wil de universiteit meer docenten een vast contract gaan geven.

‘Er zijn sterke aanwijzingen dat de UvA en andere universiteiten, meer structurele middelen kunnen verwachten in de komende periode,’ schrijft de UvA in de Kaderbrief. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat het hoger onderwijs structureel te weinig budget heeft. Volgens de universiteit is extra geld ‘noodzakelijk’ om ‘de huidige ambities waar te kunnen maken’. ‘De UvA werkt met de andere universiteiten in VSNUDe VSNU is de Vereniging van Universiteiten.-verband samen om hiervoor bij de formerende partijen en de regering aandacht te vragen.’

Anderhalf miljard

Uit onderzoek dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap liet uitvoeren door adviesbureau PricewaterhouseCoopers blijkt dat het hoger onderwijs structureel 1,5 miljard euro te weinig krijgt voor haar taken.

Daardoor zou onvoldoende geld zijn voor vrij onderzoek, en dat is volgens PwC juist cruciaal voor de innovatiekracht van Nederland.

Daarnaast zouden universiteiten volgens PwC gebaat zijn bij meer docenten, zodat er kleinere werkgroepen kunnen komen.

Garantiefonds voor vaste contracten

Hoewel het waarschijnlijk nog wel even zal duren voordat er een regering is geformeerd, preludeert de UvA vast op structureel meer geld. In 2023 gaat de UvA uit van 20 miljoen extra, oplopend tot 40 miljoen extra in 2025. Daarvan wil ze meer docenten een vast contract gaan geven. Om faculteiten over te halen om op de korte termijn al meer docenten een vaste aanstelling te geven, gaat de universiteit een garantiefonds creëren.

 

In de komende jaren gaat ze voor 30 miljoen euro garant staan voor de faculteiten. Mochten die de komende jaren toch geen extra geld krijgen, dan compenseert de universiteit dat vanuit de centrale middelen.

 

Flinke groei eerstejaars verwacht

De universiteit heeft waarschijnlijk ook meer docenten nodig. ‘Uit de voorlopige aanmeldcijfers is duidelijk dat de UvA, net als andere universiteiten, in september opnieuw te maken krijgt met een stijging van het aantal studenten,’ staat namelijk in de kaderbrief. Uit interne documenten blijkt dat onder meer de bètafaculteit vreest voor een nog hogere werkdruk voor het personeel. Men houdt op het Science Park rekening met 33 procent meer eerstejaars dan vorig jaar.

 

Ook aan de rechtenfaculteit gaat men uit van een forse studentengroei. Er hebben zich alleen al 500 hbo-studenten aangemeld voor een studie aan die faculteit. In notulen van een vergadering met de ondernemingsraad liet het faculteitsbestuur weten de mogelijkheden te onderzoeken of er ‘aanvullende eisen gesteld kunnen worden’ aan studenten die van de hogeschool komen.

 

Ruimtetekort

De groeiende studentenaantallen kunnen ook invloed hebben op de gebouwen van de UvA. Volgens de Kaderbrief dreigt op het Science Park, ondanks de bouw van LAB42, mogelijk al snel een ruimtetekort. Op de Roeterseilandcampus speelt volgens de universiteit naast een zalentekort vooral de ‘wijziging van groepsgroottes’. ‘De ontwikkeling van de vraag vergt een ander zalenaanbod. Onderzocht wordt hoe op de campus hierin kan worden voorzien en of huisvestingsaanpassingen nodig zijn.’

 

De Kaderbrief moet nog goedgekeurd worden door de studentenraad en de ondernemingsraad. Als dat gebeurd is gaat de universiteit de begroting voor 2022 opstellen.

 

Hier kun je de Kaderbrief zelf lezen.