Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Wouter van der Wolk (UvA)
actueel

Vertraging voor nieuwe opleiding Humanities in Context

Iris Kok,
16 juni 2021 - 07:26

De plannen voor de nieuwe studie Humanities in Context hebben vertraging opgelopen. De studenten en medewerkers in de medezeggenschap hebben negatief geadviseerd over de tweetalige studie die de opleiding cultuurwetenschappen moet vervangen. Beginnen in september 2022 lijkt daardoor onhaalbaar.

Met de nieuwe tweetalige bacheloropleiding Humanities in Context, die voortvloeit uit het gelijknamige project, wil de geesteswetenschappenfaculteit meer middelbare scholieren trekken. De laatste jaren kiezen steeds minder vwo-scholieren voor een geesteswetenschappenstudie. Om zoveel mogelijk studenten aan te trekken is ervoor gekozen om de opleiding in het Nederlands als in het Engels aan te bieden. Volgens het faculteitsbestuur zouden namelijk ook Nederlandse studenten een tweetalige of Engelstalige bachelor willen volgen.

 

Veel onduidelijk

Humanities in Context moet in plaats komen van de studie cultuurwetenschappenEen van de drie majoren binnen de studie Humanities in Context, waaruit de studenten na het eerste jaar moeten kiezen, is Global Culture Studies en heeft veel weg van de huidige studie cultuurwetenschappen.. Daardoor hoeft de faculteit geen langdurig goedkeuringsproces voor een nieuwe studie te doorlopen. Wel moeten de opleidingscommissie en de facultaire studentenraad (FSR) en ondernemingsraad (OR) akkoord gaan, omdat de voertaal van de studie wordt gewijzigd. Deze raden zijn echter behoorlijk kritisch.

‘Wij hebben zorgen over de onderwijskwaliteit, over de financiering, over de aansluiting met het diversiteitsbeleid, en over de aansluiting bij het werkveld in Nederland’

De opleidingscommissie (OC) van cultuurwetenschappen heeft weliswaar onder voorwaarden positief geadviseerd, maar heeft nog wel bedenkingen bij het plan. ‘Het is voor de opleidingscommissie nog onduidelijk wat de concrete invulling van de nieuwe opleiding gaat worden,’ vertelt cultuurhistoricus en OC-lid Hanneke Ronnes. ‘Wij hebben zorgen over de onderwijskwaliteit, over de financiering, over de aansluiting met het diversiteitsbeleid, en over de aansluiting bij het werkveld in Nederland.’

 

Tweetaligheid

De FSR en OR adviseerden vanwege deze zorgen negatief. Zij hebben vooral grote vraagtekens bij de twee voertalen van de studie en vrezen ervoor dat de studenten van de Nederlandse en de Engelstalige variant in de praktijk nauwelijks samen studeren. Bovendien is nog onduidelijk hoe veel tijd medewerkers krijgen om hun Engels bij te spijkeren, en of alle keuzevakken in allebei de talen aangeboden worden.

 

Hoewel dat negatieve advies op dit moment nog niet funest is voor de nieuwe studie, kunnen de medezeggenschappers later wel een blokkade opwerpen. De raden moeten namelijk akkoord gaan met de voertaalwijziging van de studie. Carlos Reijnen, onderwijsdirecteur bij geesteswetenschappen en universitair hoofddocent Europese studies, maakt zich echter nog geen zorgen. ‘In de adviezen van de medezeggenschap staan goede inhoudelijke punten. Ik zou zeggen: point taken.’

 

Vroeg betrokken

Reijnen zegt samen met de FSR en de OR ‘kaders’ te willen opzetten aan de hand waarvan de drie majoren binnen de studie (Global Culture Studies, Digital Transformation en Humanities for a Sustainable Future) uitgewerkt kunnen worden.

 

‘Onze insteek als bestuur was om de medezeggenschap vroeg te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen, en het klopt dat er nog veel uitgewerkt moet worden,’ zegt hij. ‘Ik zie veel steun voor de plannen en zeker voor het idee van meertaligheid. We moeten concrete antwoorden gaan geven op vragen rondom de taalkwestie, zoals over de tijdsinvestering van de medewerkers en de waarborging van kwaliteit.’

 

Eerder was het de bedoeling dat de nieuwe studie Humanities in Context van start zou gaan in het september 2022. Alle partijen vermoeden echter dat dat niet meer haalbaar is.