Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia-archief
actueel

Acta start na de zomer met aangepast studieprogramma om achterstanden in te halen

Dirk Wolthekker,
15 juni 2021 - 11:28

Nu corona op de terugtocht lijkt en universiteiten en (para)medische instellingen weer open gaan, rijst de vraag: hoe wordt al het gemiste praktijkonderwijs ingehaald? Tandheelkundefaculteit Acta probeert volgend jaar met een aangepast studieprogramma en online onderwijs de achterstanden in het klinisch onderwijs in te halen.

‘Hopelijk zijn we met ingang van het nieuwe academisch jaar terug in het nieuwe normaal en qua klinisch onderwijs en zorg weer op volle sterkte. We zijn nooit helemaal dicht geweest, maar in het begin van de crisis moesten we afschalen van gewone zorg naar alleen spoedzorg,’ zegt scheidend Acta-decaan Frank Abbas. ‘Al snel zijn we weer gaan opschalen naar zo’n 60 procent binnen de veiligheidsmarges van anderhalve meter, met triage aan de deur en strenge handhaving van de maatregelen.’

 

Aangepast programma

Het tandheelkundeonderwijs zal met ingang van 1 september weer 100 procent doorgaan, vertelt Abbas. ‘Maar dan moet de anderhalve metermaatregel wel door de overheid worden losgelaten. Daar gaan we voorlopig van uit.’ Acta gaat met ingang van komend studiejaar met ‘een aangepast studieprogramma’ draaien om achterstanden in het (pre-)klinisch onderwijs in te lopen.

Interim-decaan Frank Abbas wordt na de zomer vervangen door een vaste decaan: Elsbeth Kalenderian

Er is namelijk wel een en ander in te halen, vertelt Abbas, vooral in klinisch en vaardigheidsonderwijs. ‘Dat ging uiteraard niet online, zoals al het andere onderwijs wel. Het klinische onderzoek was bovendien tijdelijk stopgezet. We hopen het onderzoek mondjesmaat per 1 september weer op te starten, maar het klinisch onderwijs heeft vooralsnog voorrang.’

 

Deels online

‘Het theoretisch onderwijs is het afgelopen jaar door grote inspanningen van de docenten verplaatst van face-to-face naar online,’ vertelt Abbas. Terwijl andere studies weer al hun onderwijs fysiek willen gaan aanbieden, zal dat voor tandheelkunde voorlopig anders zijn. ‘Een deel van het theoretisch onderwijs zal komend studiejaar online blijven, vanwege de transitie naar blended onderwijs, maar ook om ruimte te creëren voor inhaalonderwijs.’

 

Inmiddels is het half juni en is de roostering voor het komende collegejaar is – zoals overal op de UvA – in volle gang. Abbas: ‘Voor het eerste semester is het onderwijs ingeroosterd. Het is krap, maar we hebben toch net voldoende klinisch personeel. Naast wervingscampagnes en de inzet van studentassistenten hebben we door verschuiving van taken naar preklinische docenten ruimte gevonden voor het klinisch onderwijs.’

 

Extra docenten

Het komend half jaar gaat Acta bovendien nog vijftien klinische docenten extra werven, zegt Abbas. ‘Zo proberen we de werkdruk te verlagen. We kijken daarbij ook naar combinatiemogelijkheden met onderzoek en extra studentassistentschappen.’

‘Een aantal normen voor bijzondere verrichtingen is nu hoger dan voor corona’

Volgens Abbas rondt het grootste deel van de huidige derdejaars masterstudenten de opleiding, inclusief het klinische programma in augustus af. Een klein deel heeft een uitloop tot en met oktober. ‘De kwaliteit van het onderwijs is goed geborgd gebleven mede doorat de uitstroomnormen voor een aantal bijzondere verrichtingen hoger zijn vastgesteld dan voor corona.’

 

Hersteld

De master tandheelkunde kreeg een paar jaar terug een waarschuwing van accreditatieorganisatie NVAO nadat die bij een visitatie constateerde dat aan een aantal kwaliteitscriteria onvoldoende werd voldaan. Als gevolg daarvan moest een herstelplan worden ingezet. Dat is gebeurd en gelukt, zegt Abbas. ‘Naast het oplossen van de coronaproblematiek hebben we de herstelbeoordeling met veel waardering van het visitatiepanel afgerond. Er was met name veel waardering voor de enorme kwaliteitsslag die we hebben gemaakt op het gebied van competentiegericht onderwijs, professionaliseringsonderwijs en activerend onderwijs.’

 

Het zijn allemaal voornemens en plannen waar de nieuwe decaan van Acta mee aan de slag gaat. Frank Abbas was de afgelopen twee jaar interim-decaan, nadat een lange zoektocht ter vervanging van de vertrokken Albert Feiltzer lange tijd geen nieuwe bestuurder had opgeleverd. Afgelopen voorjaar werd die toch gevonden in de persoon van Elsbeth Kalenderian, die er voor overkomt uit San Francisco. Zij treedt op 1 augustus aan als nieuwe Acta-decaan.