Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: V.l.n.r. Boven: Kaleem Ullah, Natalie Savarova & Joselyn Arevalo Moran; Onder: Leila Hammoud, Sofia Neumayer Toymil & Matthijs van der Scheun
actueel

#UvAkiest: Soms keus bij communicatie, psychologie en pedagogiek

Dirk Wolthekker,
2 juni 2021 - 12:24

Van 31 mei tot en met 4 juni mag je naar de stembus voor de studentenraad van je faculteit en van de hele UvA. In de aanloop naar de verkiezingen spreken we met de lijsttrekkers van de faculteiten en de centrale studentenraad. Vandaag drie subdistricten van de FMG: communicatie, psychologie en onderwijskunde/pedagogiek. ‘Ik wil een plan opstellen waarin de UvA minder nadruk legt op toetsen en meer op het leerproces.’

Noem vijf kernwaarden van je partij.

 

Communicatie:

UvASociaal (Sofia Neumayer Toimil): ‘Onderwijskwaliteit, toegankelijkheid, diversiteit, duurzaamheid.’

020 (Leila Hammoud): ‘Progressief, pragmatisch, innovatief, duurzaam, verandering.’

 

Onderwijskunde/pedagogiek:

UvASociaal (Matthijs van der Scheun): ‘Duurzaamheid, toegankelijkheid, diversiteit en goed onderwijs.’

 

Psychologie:

UvASociaal (Kaleem Ullah): ‘Diversiteit, toegankelijkheid, milieuduurzaamheid, kwaliteitsonderwijs, democratisering.’

Inter (Joselyn Arevalo Moran): ‘Transparantie, duurzaamheid, diversiteit, onderwijskwaliteit, studentenwelzijn.’

020 (Natalie Savarova): ‘Vooruitstrevend, innovatief, pragmatisch, duurzaam, oplossingsgericht.’

‘Ik wil een plan opstellen waarin de UvA minder nadruk legt op toetsen en meer op het leerproces’

Wat stel je voor om de gevolgen van de coronacrisis voor studenten te compenseren?

 

Communicatie:

UvASociaal (Sofia Neumayer Toimil): ‘Ik vind om te beginnen dat studenten geen gebruik meer hoeven te maken van Proctorio en dat er in plaats daarvan alternatieve methoden van proctoring moeten komen, zoals het gebruik van Zoom. Dit zou de stress van online examens verlichten en in plaats daarvan studenten helpen zich te concentreren op hun examens zonder de angst van stressvolle controlemethodes.’

020 (Leila Hammoud): ‘De coronacrisis is een probleem waar de hele wereld mee te maken heeft. Aan de UvA richt ik me vooral op mentale gezondheid en inclusie. Daarom wil ik studenten uitnodigen voor online evenementen om onze ervaringen hiermee te bespreken en elkaar veilig te leren kennen.’

 

Onderwijskunde/pedagogiek:

UvASociaal (Matthijs van der Scheun): ‘We moeten met studenten in gesprek gaan, bijvoorbeeld met focusgroepen, om te kijken welke nadelen zij hebben ondervonden en welke compensatie daarvoor het meest geschikt is. Ik verwacht dat studievertraging en studiestress de grootste nadelen zullen zijn. In het eerste geval zouden we studenten kunnen compenseren in hun financiën of het wegnemen van het BSA. In het tweede geval denk ik dat we vooral moeten kijken naar de toekomst. We moeten toegankelijke, adequate zorg aanbieden en ervoor zorgen dat het onderwijs minder stressvol wordt. Zo wil ik een plan opstellen waarin de UvA minder nadruk legt op toetsen en meer op het leerproces.’

‘Ik stel voor dat de studenten van 2020-2021 voor dit jaar worden gecompenseerd, omdat zij het meest te lijden hebben gehad’

Psychologie:

UvASociaal (Kaleem Ullah): ‘Er moet een mogelijkheid zijn voor studenten om hun opleiding te hervatten wanneer onderwijs op locatie mogelijk is, in plaats van daarvoor een extra jaar te moeten betalen.’

Inter (Joselyn Arevalo Moran): ‘Ik vind het oneerlijk om alleen compensatie te geven aan studenten van het komende jaar en niet aan studenten die dit jaar hun hele, of het grootste deel van hun opleiding online hebben moeten volgen. Sommigen kregen zelfs vooraf opgenomen colleges die vorig jaar werden gegeven. Ik stel voor dat de studenten van 2020-2021 voor dit jaar worden gecompenseerd, omdat zij het meest te lijden hebben gehad. Dit geldt ook voor internationale studenten die een hoger collegegeld betalen.’

020 (Natalie Savarova): ‘We hebben te maken met een crisis in onze geestelijke gezondheid. De meest kwetsbare groep? Studenten. Ik stel voor initiatieven te nemen om de terugkeer naar de normale gang van zaken zo comfortabel mogelijk te maken - en daarbij gebruik te maken van de middelen van de universiteit, zoals studieadviseurs en studiebegeleiders.’

‘Om de aandacht van de studenten te trekken, zal ik de verkiezingen promoten op mijn platform, uva.bios’

Hoe denk je zo veel mogelijk studenten te bewegen op jouw partij te stemmen?

 

Communicatie:

UvASociaal (Sofia Neumayer Toimil): ‘Het continu verspreiden van informatie, bij voorkeur via de eigen social media platforms van de universiteit is de beste mogelijkheid om het bewustzijn van studenten te vergroten dat ze moeten gaan stemmen. Verder kunnen docenten worden aangespoord om aan het begin of einde van de les vijf minuten tijd vrij te maken om studenten te laten stemmen, zodat het aantal studenten dat misschien uit gemakzucht niet gaat stemmen nog verder toeneemt.’

020 (Leila Hammoud): ‘Ik ben een sucker van avontuur, dus ik hoop evenementen te organiseren voor studenten om de gemiste tijd in te halen. Om de aandacht van de studenten te trekken, zal ik de verkiezingen promoten op mijn platform, uva.bios, en het onze ideeën verspreiden op mijn persoonlijke sociale media-pagina.’

 

Onderwijskunde/pedagogiek:

UvASociaal (Matthijs van der Scheun): ‘Ik ga gebruik maken van de connecties die ik heb opgedaan bij activiteiten zoals in de studievereniging Comenius.’

‘Ik zal altijd klaar staan om voor de studenten te vechten’

Psychologie:

UvASociaal (Kaleem Ullah): ‘Aangezien campagne voeren op de campus dit jaar weer geen optie is, wenden we ons tot de sociale media. Dit houdt in dat we hen informeren over de verkiezingen en de waarden van onze partij. Het is aan de kiezers om te beslissen of hun waarden overeenkomen met de onze.’

Inter (Joselyn Arevalo Moran): ‘Voor mij gaat het er niet om dat mensen specifiek op mijn partij stemmen. Het gaat erom dat mensen in het algemeen gaan stemmen. De UvA heeft de laagste verkiezingsopkomst van het land, namelijk slechts 14%. Daar moet verandering in komen. Hoe meer mensen stemmen, hoe meer invloed studenten hebben op beslissingen die aan de universiteit worden genomen.’

020 (Natalie Savarova): ‘De sleutel om met medestudenten te praten is eerlijkheid en openheid. Ik ben van plan om eerlijk te zijn over wat mijn doelen zijn in de raad en ik zal altijd klaar staan om voor de studenten te vechten. Ik zal hen daarin niet zal teleurstellen.’

‘Er moeten meer studentenpsychologen komen’

Wat wil je het komende jaar bereiken in de medezeggenschap?

 

Communicatie:

UvASociaal (Sofia Neumayer Toimil): ‘Ik wil bereiken dat er een integratie komt van laagdrempelige hulpbronnen voor seksueel geweld en een contactpersoon op de UvA-website. Verder moeten er meer studentenpsychologen komen en zouden door studenten gerunde initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid moeten worden bevorderd.’

020 (Leila Hammoud): ‘Ik wil dat onze campus voor iedereen zo dicht mogelijk bij een veilige ruimte komt te liggen. Om een comfortabele omgeving te garanderen, moeten we innovatief zijn, maar ook duurzaam en verstandig handelen. Daarnaast wil ik werken aan het opleggen van verplichte workshops en lezingen voor personeel en studenten over geestelijke gezondheid, seksuele intimidatie en pesten in het algemeen.’

 

Onderwijskunde/pedagogiek:

UvASociaal (Matthijs van der Scheun): ‘Ik wil het onderwijs veranderen en verbeteren. Nu is het een soort productieachtig proces waarin in korte tijd zoveel mogelijk moet worden behandeld. Mijn visie is dat het onderwijs meer een flow proces moet gaan worden - met een nadruk op leren, ontdekken en community - waarin de autonomie, motivatie en nieuwsgierigheid van studenten het uitgangspunt worden.’

‘Ik wil dat studenten geïnformeerd worden over de rol van de raad aan de UvA, zodat studenten hun mening kunnen geven’

Psychologie:

UvASociaal (Kaleem Ullah): ‘Ik wil dat studenten geïnformeerd worden over de rol van de raad aan de UvA, zodat studenten hun mening kunnen geven over het beleid en of ze een bepaalde verandering willen. Niet veel studenten zijn op de hoogte van de raad, ik wil dat veranderen door effectieve communicatie tussen de raad en de studenten.’

Inter (Joselyn Arevalo Moran): ‘Ik wil ons curriculum diverser maken door het gebruik van meer niet-eurocentrische literatuur te bevorderen en de voordelen van het dekoloniseren van curricula te benadrukken. Daarnaast wil ik studenten meer betrekken bij de besluiten van de raad door hen het hele jaar door te informeren over de besluiten van de raad en hen de mogelijkheid te bieden suggesties en feedback te geven.’

020 (Natalie Savarova): ‘Ik wil echte verandering bereiken, vooral op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor moeten middelen ter beschikking komen. Maar er moet ook over worden gepraat, zodat studenten zich op hun gemak voelen om naar voren te komen. Daarnaast streef ik ernaar de beschikbaarheid van stageplaatsen te verbeteren door meer te communiceren met bedrijven die stagiairs nodig hebben, waarbij ook diversiteit een rol moet spelen.’

 

Bij Communicatie staat ook Ezgi Keskin op de lijst namens partij Inter, maar zij heeft via een partijgenoot laten weten niet meer verkiesbaar te willen zijn.

 

Meer informatie over de studentenraadverkiezingen en stemmen vind je hier.