Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Teska Overbeeke (UvA)
actueel

Onderzoek op bètafaculteit: coronacrisis vergroot ongelijkheid tussen studenten

Sterre van der Hee,
19 mei 2021 - 14:18

Het zijn inmiddels bekende problemen voor studenten in de coronacrisis: eenzaamheid, concentratieverlies en minder motivatie. Uit onderzoek onder bijna duizend bètastudenten blijkt echter dat bepaalde groepen studenten, zoals die met een functiebeperking, of die een minderheid vormen, vaker problemen hebben. ‘Als we de problemen van studenten niet kennen, wordt beleid ook niet aangepast.’

Studentenclub DiversityTalks, het Student Impact Centre van de UvA en de studentenafdeling van vrouwennetwerk Women in the Faculty of Science kregen een beurs van vijfduizend euro voor onderzoek naar ongelijkheid onder FNWI-studenten tijdens de coronacrisis. Masterstudent Erik van Halewijn (23, sociologie) van DiversityTalks legt uit.

Foto: Privéarchief Erik van Halewijn

Al sinds vorig jaar lezen we alarmerende berichten over de mentale staat van jongeren tijdens de coronacrisis. Wat voegt jullie onderzoek daaraan toe? 

‘Allereerst willen we bevestigen dat het slecht gaat: er is eenzaamheid, minder verbondenheid en een lager algemeen mentaal welzijn. Motivatie van studenten is verslechterd, net als – zo zeggen ondervraagde studenten – de onderwijskwaliteit. Bijna de helft zegt door de coronacrisis ook minder studiepunten te hebben behaald dan beoogd.’

 

‘Maar naast die bekende conclusies hebben we vooral gefocust op ongelijkheden onder studenten. Door de coronacrisis zien we nieuwe ongelijkheden en worden bestaande ongelijkheden en minderheden benadrukt. Studenten met een mentale functiebeperking – zoals adhd, add of depressie – bleken bijvoorbeeld meer problemen te hebben met online onderwijs dan andere studenten. Datzelfde gold voor studenten met kinderen, om maar een groep te noemen. Studenten met een lichamelijke functiebeperking zeiden zich voor minder vakken te hebben ingeschreven. De ondersteuning vanuit de opleiding verschilde erg.’

 

‘Als we de problemen van deze studenten niet kennen wordt er ook geen beleid op bemaakt. Het is belangrijk van de studenten te horen, zeker tijdens de huidige discussie over de voortzetting van hybride en online onderwijs. Dat is voor hoogleraren wellicht een aantrekkelijke onderwijsvorm, maar wat vinden studenten ervan?’

 

Jullie hebben ruim negenhonderd studenten van de FNWI ondervraagd. Hoe ging dat precies? 

‘In oktober hebben we met studentenorganisaties een aanvraag gedaan bij Science4all, een grassroots-programma van de FNWI waarmee je financiële steun kunt krijgen voor diversiteits- en inclusiviteitsprojecten. We kregen toen vijfduizend euro. Vijf studenten hebben vervolgens vragenlijsten opgesteld die zijn verstuurd naar zo’n 6.500 FNWI-bachelor- en masterstudenten. Uiteindelijk is de enquête 936 keer ingevuld. We hebben nog 22 bachelorstudenten ondervraagd tijdens focusgroepen. Het rapport hebben we ingedeeld in drie thema’s: onderwijs, welzijn en wonen & werken.’ 

 

Welke resultaten vond je het meest opvallend? 

‘Naast de hierboven genoemde zaken waren dat vooral praktische dingen. Ruim een op de vijf studenten zegt geen goede internetconnectie te hebben omdat ze bijvoorbeeld wifi delen met huisgenoten. Je kunt zeggen: mooi dat 70 procent van de studenten tevreden is, maar het is juist belangrijk om aandacht te hebben voor groepen die dit als problematisch ervaren. 35 procent zegt niet op een prettige manier tentamens te kunnen maken op de huidige werkplek. Verder is het aantal studenten met een bijbaantje tijdens de crisis afgenomen met 28,2 procent. Juist die studenten die zich een minderheid voelen ervaren veel meer financiële stress dan andere studenten.’

‘Juist studenten die zich een minderheid voelen ervaren nu meer financiële stress dan andere studenten’

Wat is jullie advies aan de universiteit? 

‘Dit is geen adviesrapport, maar de gegevens zijn er om inzicht te geven aan beleidsmakers. We vinden het fijn dat de bètafaculteit dit heeft bekostigd en dat ze het bij de faculteit belangrijk vinden. Studenten dragen in het onderzoek potentiële oplossingen aan: het grootste gedeelte is bijvoorbeeld negatief over het behoud van online onwijs. Liever hebben de meeste studenten dat colleges niet vooraf worden opgenomen maar live gegeven worden, zodat studenten meer structuur hebben en ze aanwezig moeten zijn. Met onze verzamelde informatie gaan we presentaties geven aan de decaan en de vicedecaan. Dit onderzoek gaat over de FNWI, maar de resultaten zijn uiteindelijk op de hele UvA bruikbaar.’

 

Bekijk hieronder het gehele onderzoeksrapport.