Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Weinig wijzigingen in ondernemingsraden, DAA blijft grootste partij

Dirk Wolthekker,
20 april 2021 - 17:00

Bij de facultaire ondernemingsraadverkiezingen van afgelopen week heeft De Amsterdamse Academie (DAA) haar positie geconsolideerd. Van het totaal aantal te vergeven zetels van 56 gaan er 19 naar DAA. De partij zal wegens gebrek aan kandidaten echter maar 17 zetels innemen. De hoogste opkomst werd genoteerd bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen: 50,7 procent.

Medewerkers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica (FNWI), de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (FMG) en tandheelkundefaculteit Acta konden afgelopen week naar de digitale stembus om nieuwe ondernemingsraden te kiezen. Gemiddeld kwam een derde van de kiezers op, met een uitschieter bij de FMG, met een opkomst van 50,7 procent.

 

Drie of vier

Er viel redelijk wat te kiezen aan de deelnemende faculteiten: overal deden drie of vier partijen mee, meestal met voldoende kandidaten. Bij een aantal andere faculteiten en diensten lag dat anders, waardoor er geen verkiezingen waren. Voor de ondernemingsraden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en de centrale diensten (GOR) waren te weinig kandidaten om verkiezingen te hoeven houden, evenals bij de deelcommissie van het Amsterdam University College: kandidaten zijn daarom automatisch benoemd. De geneeskundefaculteit (Amsterdam UMC/AMC) deed ook niet mee, want daar organiseert men een aparte OR-verkiezing.

Isabel Smallegange haalde met 89 de meeste stemmen van alle kandidaten

Fusie

Opvallende is dat dit jaar voor het eerst de Algemene onderwijsbond (AOb) meedeed aan de verkiezingen. De AOb behartigde tot voor kort niet de belangen van het wetenschappelijk en hoger onderwijspersoneel, maar sinds de fusie in 2020 van de AOb met de vakbond voor de wetenschap (Vawo), doet de AOb mee aan universitaire OR-verkiezingen. De AOb heeft de positie van de Vawo weten te consolideren: aan de FGw, FMG en FNWI haalde de Vawo drie jaar geleden in totaal tien zetels. Die zijn nu alle tien naar de AOb gegaan.

 

De Amsterdamse Academie heeft met 19 van de 56 beschikbare zetels de meeste zetels in de raden, met daarachter vakbondslijsten FNV Universiteiten (12 zetels) en AOb (10 zetels). Nieuw bij de FNWI is de lijst Docenten4Docenten, die gelijk met twee zetels in de OR komt.

 

Isabel Smallegange

Op die bètafaculteit is de score van DAA opvallend. Isabel Smallegange, lijsttrekker van DAA aldaar, haalde met 89 de meeste stemmen van alle kandidaten over de hele UvA. Mede daardoor scoorde DAA evenals in 2018 negen zetels. Maar evenals drie jaar geleden had DAA hier maar zeven kandidaten opgesteld. De twee overgebleven zetels gaan als restzetels naar de AOb en de Vrije Lijst.

 

Ook dit jaar waren er weer veel diehard medezeggenschappers die elke drie jaar wel weer op een lijst staan en ook altijd wel worden gekozen dan wel benoemd. Het gaat bij de centrale eenheden om bijvoorbeeld David Jan Donner (FNV Universiteiten) en Linda Schaap (Vrije Lijst), bij Acta om Cees Kleverlaan (DAA) en bij geesteswetenschappen om Paul Koopman (nu AOb, eerder Vawo) en Gerwin van der Pol (DAA).

 

Nieuwe COR in september

De laatste is momenteel voorzitter van zowel de facultaire ondernemingsraad geesteswetenschappen als van de overkoepelende centrale ondernemingsraad (COR). De COR bestaat uit zestien leden die de komende maanden zullen worden afgelost door leden met een nieuw mandaat, afgevaardigd uit de decentrale raden. Naar verwachting gaat de nieuwe COR dan op 1 september aan de slag. Er zal dan ook een nieuw COR-bestuur worden gekozen. De zittingsduur is drie jaar, waarna er in april 2024 weer nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden.