Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Irene Schoenmacker
actueel

Nationale Alarmdag wetenschappelijk onderwijs op 6 april

Dirk Wolthekker,
18 maart 2021 - 08:33

Een brede coalitie van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), universiteiten, vakbonden, studenten en medewerkers heeft zich verenigd voor een Nationale Alarmdag op 6 april. Doel: het veiligstellen van de toegezegde 1,1 miljard euro voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Nieuwgekozen Tweede Kamerleden zijn de doelgroep van Alarmdag, meer specifiek degenen die zijn aangewezen om de coalitieonderhandelingen te leiden, de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen en hun medewerkers. Doel is ervoor te zorgen dat de aankomende regering structureel 1,1 miljard euro extra investeert in het universitair onderwijs.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg zal tijdens de landelijke actie in Den Haag de Hofvijver inlopen om aan te geven dat de sector het water aan de lippen staat

Dit cijfer wordt volgens de organisatoren ondersteund door het onlangs verschenen PwC-rapport in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Deze investering is volgens de onderwijscoalitie ‘van cruciaal belang’ om de kwaliteit van het universitair onderwijs te waarborgen. De Alarmdag is uiteraard zeer serieus bedoeld, maar heeft ook een ludieke ondertoon: VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg zal tijdens de landelijke actie in Den Haag de Hofvijver inlopen om aan te geven dat de sector het water tot aan de lippen staat.

 

Geen coronageld

‘Voor de goede orde; het gaat hier niet om tijdelijk geld in verband met de coronacrisis,’ zegt UvA-hoogleraar Rens Bod van actiegroep WOinActie. ‘Voor corona komt een extra bedrag van 645 miljoen euro naar de universiteiten. Het bedrag van 1,1 miljard is een bedrag dat er jaarlijks structureel bij moet in de eerste geldstroom. Eerder was dat alleen een wensbedrag van onze kant, maar door het rapport  heeft dat bedrag nu een stevig fundament, want PwC komt ook op 1,1 miljard uit. Nu is het zaak dat de nieuwe Kamerleden ervoor gaan zorgen dat het nieuwe kabinet dit bedrag ook daadwerkelijk honoreert.’

 

Bod is naar eigen zeggen heel blij ‘dat alle veertien universiteitsbesturen’ nu meedoen aan de actie, waar de actiebereidheid eerst nogal versnipperd of afwezig was.

 

UD’s

Dat het bedrag van 1,1 miljard via de eerste geldstroom naar de universiteiten moet, betekent dat het rechtstreeks van het departement van OCW naar de instellingen gaat, en niet via financieringsclubs als NWO of via lucratief contractonderzoek. Bod: ‘Het geld moet rechtstreeks naar de universiteiten en ook nog liefst naar een zo laag mogelijk niveau daarbinnen, namelijk de instituten. Daar moet het wat ons betreft worden uitgegeven aan de aanstelling van universitair docenten (UD’s) met onderwijs- én onderzoektijd, want daar heeft het de laatste jaren aan ontbroken: de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Er zijn vrijwel uitsluitend onderwijsdocenten aangesteld en dat is voor bijna alle wetenschapsgebieden zeer problematisch gebleken. Universiteiten zijn instellingen voor onderwijs én onderzoek.’

 

Op www.normaalacademischpeil.nl kun je je aanmelden voor de actiedag.