Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Ilsoo van Dijk (UvA)
actueel

8 procent meer studenten aan universiteiten

Sterre van der Hee,
4 februari 2021 - 12:57

Het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten is met 8 procent gegroeid ten opzichte van vorig collegejaar, zo meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Op 1 oktober 2020 stonden er 327.300 studenten ingeschreven.

De stijging heeft verschillende redenen. Door de coronacrisis namen minder mensen na hun eindexamen een tussenjaar: de directe instroom van vwo’ers is daarom aan universiteiten met 14 procent toegenomen. Ook mochten studenten dit collegejaar alvast doorstromen naar masteropleidingen, ook als zij nog een paar studiepunten misten van hun bacheloropleiding. Dat gold ook voor studenten die vanuit een hbo-propedeuse wilden doorstromen naar de universiteit. Zo startten dit studiejaar 55.801 studenten met een masteropleiding: een stijging van 19 procent ten opzichte van het vorige studiejaar.

Stijging op de UvA

Bijna 7.500 eerstejaars begonnen in september aan een bachelor aan de UvA. Dat is ruim duizend meer dan in het jaar ervoor.  Het aantal eerstejaars bachelorstudenten groeide van 6.434 naar 7.450, het aantal eerstejaars masterstudenten van 5.662 naar 6.716. Zowel het aantal Nederlandse eerstejaars als het aantal buitenlandse eerstejaars nam toe. Dat laatste gold zowel voor studenten van binnen als van buiten Europa. Een sterke groei in studentenaantallen was vooral te zien bij de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (+25 procent), de rechtenfaculteit (+20 procent) en de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen (+27 procent). Lees hier verder

Omdat het bindend studieadvies afgelopen jaar is vervallen, hoefden ook minder eerstejaars te stoppen met hun studie. In studiejaar 2019/20 stopte 6 procent van de studenten die direct van het vwo kwam met de studie, in het jaar daarvoor 8 procent. Ook minder studenten wisselden van studie (eerder 15 procent, vorig jaar 12 procent). Het aantal internationals binnen de Europese Economische Ruimte (EER) nam toe met 13 procent ten opzichte van vorig studiejaar (nu 70.250 studenten). De instroom van studenten buiten de EER nam daarentegen af met 4 procent. 

 

Bij bachelors waren er 12,8 procent meer eerstejaars dan vorig collegejaar, bij masters 19 procent. Populaire studierichtingen waren economie, recht, gedrag & maatschappij en natuur, die zeker 10 procent meer studenten trekken ten opzichte van het studiejaar ervoor. Ook opleidingen in de richtingen taal & cultuur (+7 procent) en techniek (+5 procent) deden het goed. Onderwijsopleidingen krompen vorig studiejaar met 7 procent, maar stegen nu met 6 procent.

 

Financiën 

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg zegt in gesprek te zijn met het minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap om ervoor te zorgen dat onderwijsfinanciering sneller meegroeit met het aantal studenten dat wordt opgeleid. Normaal wordt die bekostiging pas twee jaar later aangepast – iets wat universiteiten met groeiende studentenaantallen nu heel veel geld zal gaan kosten. Ook moeten werknemers van hogescholen en universiteiten worden ontlast door de invoering van tijdelijke coronabanen, waardoor onderwijsinstellingen extra mensen kunnen aannemen. Het kabinet maakte daarvoor 19,4 miljoen euro aan subsidiegelden vrij. 

 

Volgens de VSNU lost dat het structurele probleem niet op: het aantal studenten groeit en de rijksbijdrage per student daalt al jaren. Duisenberg: ‘Wij willen onze hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek blijven bieden, maar daarvoor moet de overheid wel fors investeren in wetenschap. Dat is onze boodschap aan het volgende kabinet.’