Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Privéarchief Tammie Schoots
actueel

Tammie Schoots trekt rechtszaak tegen UvA in

Dirk Wolthekker,
7 januari 2021 - 13:55

Tammie Schoots, aanvoerder van de Anti-coronapartij en lid van de studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen, heeft vanochtend de rechtszaak die zij tegen de UvA had aangespannen, laten vallen. Ze zegt te kiezen voor de inhoudelijke idealen van haar partij. ‘En de rechtszaak staat die idealen in de weg.’

Student filosofie Tammie Schoots heeft vanochtend het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) op de hoogte gesteld van haar beslissing de rechtszaak tegen de UvA in te trekken. In oktober ging zij bij het CBHO in beroep tegen het besluit van het centraal stembureau van de UvA om de uitslag van de studentenraadsverkiezingen van vorig jaar juni geldig te verklaren. Bij de verkiezingen ging volgens Schoots van alles mis.

 

Omkoping

Tijdens de verkiezingen organiseerden verschillende studentenpartijen allerlei win-, cadeau- en weggeefacties, waardoor een cultuur van omkoping zou zijn ontstaan, meent Schoots. Ze stapte daarom na afloop van de verkiezingen naar het centraal stembureau van de UvA en maakte bezwaar tegen de uitslag. Het centraal stembureau verklaarde haar bezwaar ongegrond, onder meer omdat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat daadwerkelijk sprake zou zijn geweest van omkoping. De uitslag werd geldig verklaard, waarna Schoots in beroep ging bij het CBHO, maar dat beroep trekt ze nu dus in.

‘We zijn bijna zover dat ook de hele facultaire studentenraad geesteswetenschappen achter mijn plan voor teruggave van het collegegeld staat’

Compensatie

Schoots zegt de zaak niet voort te willen zetten en zich te richten op de belangrijkste partijkwestie van de Anti-coronapartij: de (gedeeltelijke) teruggaaf van het collegegeld als gevolg van het niet kunnen volgen van fysiek onderwijs tijdens de coronapandemie. Schoots: ‘Dat is mijn plan en we zijn bijna zover dat ook de hele facultaire studentenraad geesteswetenschappen daar achter staat. Ik hoop natuurlijk dat het plan dan ook door de centrale studentenraad wordt overgenomen, maar het moet dadelijk eerst naar het faculteitsbestuur dat de zaak moet goedkeuren.’ Dat is nog niet zomaar gebeurd, vreest Schoots.

 

In het faculteitsbestuur zit ook een student-lid en dat is momenteel Nelson Addo. Addo was tot afgelopen oktober student-lid van het centraal stembureau van de UvA en heeft in die hoedanigheid ook met het bezwaar te maken gehad dat Schoots aantekende tegen de verkiezingsuitslag (en wat zij verloor). Nu heeft Addo een andere pet op en krijgt Schoots opnieuw met hem te maken. Ze voelt zich daar niet senang bij en vreest dat haar plan wellicht wordt afgewezen. Er is volgens haar ‘een belemmerende nare sfeer’ ontstaan rond haar persoon en het beroep dat zij instelde. Schoots: ‘Ik wil niet dat de rechtszaak mijn compensatieplan in de weg staat.’

 

Addo laat in een telefonische reactie weten juist expres uit het centraal stembureau te zijn gestapt om niet het verwijt van de dubbele pet te krijgen. ‘Mijn werk voor het faculteitsbestuur staat volledig los van het centraal stembureau. Ik ga verder ontzettend goed om met iedereen in de studentenraad en de sfeer is volgens mij prima.’ Dat Schoots de rechtszaak intrekt neemt hij ‘ter kennisgeving’ aan.

 

Anti-corruptiepartij

Schoots laat overigens weten op volle kracht door te gaan met het raadswerk en bij de komende studentenraadsverkiezingen weer mee mee te doen. ‘Ik wil dan niet meedoen met de Anti-coronapartij, maar ik ga een nieuwe partij oprichten: de Anti-corruptiepartij.’ Dat wordt voor Schoots dan een lustrumverkiezing. ‘Ik doe dit jaar voor de vijfde keer mee.’