Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: UvA
actueel

Queerness, racisme en digi-oorlogen in finale Create a Course Challenge

Maureen Blankestijn,
26 november 2020 - 12:24

Wat zijn de gevaren van een digitale oorlog? Hoe ontwikkelde homoseksualiteit zich in de Amsterdamse queergeschiedenis? En hoe richt je een stad het beste in voor iemand in een rolstoel? In de Create A Course Challenge bedenken UvA-studenten elk jaar een vak dat nog mist op de UvA. Donderdag presenteren vijf finalisten hun vak via een livestream en kiest de jury een winnaar. 

Foto: Privéarchief
Diego Galdo Gonzalez

Diego Galdo Gonzalez

Studie: sociologie met een minor Gender Studies

Vak: Sissies, Dykes, and Leather: A Queer History of Amsterdam (1950–2020)

 

Toen Diego twee jaar geleden in Peru woonde schreef hij een paper over dragparties in de jaren vijftig. Hij vond in zijn land eigenlijk weinig informatie hierover. Al snel kwam hij terecht bij de rijke queergeschiedenis van steden als New York, Berlijn en Amsterdam. Inmiddels studeert hij sociologie aan de UvA met een minor gender studies en heeft hij de queergeschiedenis van Amsterdam nog beter leren kennen. Maar een vak hierover kon hij niet vinden aan de UvA. ‘Ondanks dat de UvA veel vakken heeft over gender en seksualiteit en tal van geschiedenisvakken blijkt dit vak te missen. Dat is een groot gemis, juist omdat er in Amsterdam een levendige queercultuur heerst.’ Uiteindelijk moet het vak de studenten bijbrengen hoe homoseksualiteit en queerness door de tijd heen door cultuur worden gevormd. Daarbij ziet Diego de mogelijkheid voor excursies in de stad. ‘Door onder andere een queerbar-kroegentocht en een rondleiding over de Zeedijk zullen de studenten de geschiedenis met eigen ogen kunnen waarnemen.’ 

‘Door onder andere een queerbar-kroegentocht kunnen de studenten de queergeschiedenis met eigen ogen waarnemen’
Foto: Privéarchief
Paulina von Hardenberg (links) Carolin Lubosch (rechts)

Carolin Lubosch en Paulina von Hardenberg

Studie: psychologie

Vak: (Anti-)racism: An Interdisciplinairy Approach

 

Vermoeid en gefrustreerd waren Carolin en Paulina deze zomer, nadat ze met vrienden en familie telkens weer dezelfde discussies over racisme voerden. ‘Door de aandacht in de media voor Black Lives Matter en racisme in het algemeen hebben we ons erin verdiept en veel geleerd. Maar in de gesprekken die we voerden met onze witte omgeving kwamen we erachter dat het voor veel mensen nog te abstract was en lastig te begrijpen omdat ze racisme simpelweg niet meemaakten in hun leven.’ In het vak willen Carolin en Paulina studenten een breed en diepgaand begrip van racisme meegeven door vanuit alle mogelijke hoeken naar het onderwerp te kijken. Carolin: ‘Eerst wisten we niet zeker of het wel een goed idee was om mee te doen, aangezien we twee blonde, witte, Duitse meisjes zijn. Maar we willen niet dat het over ons gaat, geen white savior-retoriek. We vinden alleen dat dit vak er moet komen om studenten de kans te geven wetenschappelijke kennis over racisme op te doen en zich persoonlijk verder te ontwikkelen.’

‘Eerst wisten we niet zeker of het wel een goed idee was om mee te doen, aangezien we twee blonde, witte, Duitse meisjes zijn’
Foto: Piek
Salma Belmoussa

Salma Belmoussa

Studie: sociologie met een minor stedelijke sociologie.

Vak: Ableism in Amsterdam: other-abled citizens, urban design and policies

 

Uit eigen ervaring weet Salma dat een vak waarin de inrichting van de stad en beleidsontwikkeling vanuit het perspectief van mensen met een functiebeperking miste aan de UvA. ‘Zelf zit ik al bijna mijn hele leven in een rolstoel. Ik merk dat in het ontwerp van de stad nog weinig rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld blinden of mensen in een rolstoel.’ Volgens verschillende commissies is het in Nederland slecht gesteld met inclusiviteit op dit vlak, vertelt Salma. ‘Ondanks het VN-verdrag voor een inclusieve samenleving dat Nederland heeft ondertekend kunnen veel mensen in een rolstoel niet gaan en staan waar ze willen. “Staan” tussen aanhalingstekens dan.’ In tegenstelling tot in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is er bij de studierichting stedelijke geografie aan de UvA nauwelijks aandacht voor burgers die niet voldoen aan het dominante idee van hoe iemand functioneert, stelt Salma. ‘Ook in de architectuur en inrichting van de UvA is terug te zien hoe details inclusiviteit belemmeren: liften bevinden zich in uithoeken, prullenbakken zijn te hoog en deuren zijn zwaar en vaak dicht.’ In de werkgroepen zullen studenten met ervaringsdeskundigen en andere experts uit het veld de toegankelijkheidsvraagstukken analyseren en hopelijk ook met oplossingen komen.

‘Ondanks het VN-verdrag voor een inclusieve samenleving dat Nederland heeft ondertekend kunnen veel mensen in een rolstoel niet gaan en staan waar ze willen’
Foto: Privéarchief
Thijs Rebel (boven) en Matthijs de Gooijer (onder)

Thijs Rebel en Matthijs de Gooijer

Studie: Midden-Oostenstudies en Corporate Finance

Vak: Digital Warfare: The future of conflict and order in the twenty-first century

 

Inmenging bij verkiezingen en het platleggen van systemen; daar moeten we ons meer mee bezighouden. En nog belangrijker: we moeten ons erover scholen, vinden Thijs en Matthijs. Thijs: ‘Tegenwoordig draait de hele wereld op internet, zowel de zorg, de financiële sector als onze kernreactoren. Zij die deze systemen kunnen platleggen hebben dus heel veel macht.’ Matthijs: ‘Daarbij neemt de verbondenheid alsmaar toe, inmiddels zijn er zelfs koelkasten met wifi.’ Een vak over digitale oorlogsvoering ontbreekt nog aan de UvA, vinden ze. ‘Over oorlogsvoering in het verleden zijn tal van vakken, maar over die van de toekomst niet. Terwijl de mensen met de kennis hierover wel rondlopen op de universiteit.’ In het vak willen ze het fenomeen onder andere vanuit een juridische en een psychologische invalshoek benaderen door te kijken naar regelgeving en psychische effecten van een anonieme vijand. Dat zij zelf geïnteresseerd zijn in het vak, terwijl hun studies niet gerelateerd zijn aan conflict of oorlogsvoering, laat volgens hen zien hoe breed toegankelijk het onderwerp is. Matthijs: ‘Als wij het vak al willen volgen, zijn er vast nog veel meer studenten.’

‘Tegenwoordig draait de hele wereld op internet, zowel de zorg, de financiële sector als onze kernreactoren. Zij die deze systemen kunnen platleggen hebben dus veel macht’
Foto: YUSU University of York
Emilia Berenyi

Emilia Berenyi

Studie: politicologie

Vak: Communication in Times of Crisis

 

Nu we vandaag de dag te maken hebben met grote crises als klimaatverandering en een pandemie, en we op sociale media vrijwel uitsluitend de mening van gelijkgestemden horen, ligt het gevaar van slechte communicatie op de loer, stelt Emilia. ‘In crisistijden is goede communicatie van groot belang, maar de vraag hoe communiceren dan moet lijkt naar de achtergrond te zijn verdwenen.’ Met haar vak wil Emilia dat studenten een beter begrip krijgen van hoe politici en andere machtige sleutelfiguren communiceren in tijden van crisis. Emilia: ‘De link tussen communicatiewetenschappen en politicologie is een logische voor mij. Ik zie communicatie als de praktijk van politiek en dat zal in dit vak ook duidelijk naar voren komen.’

De Create A Course Challenge is een initiatief van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). Donderdag wordt door een jury bestaande uit Karen Maex (rector magnificus van de UvA),  Lucy Wenting (directeur van IIS) en Nina Hol (voorzitter van de CSR) de winnaar gekozen. De winnaar wordt als student-assistent betrokken bij het opzetten van zijn of haar vak. De finale begint om 17.00 uur en is te volgen via deze link

Lees meer over