Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Mihai Surdu (publiek domein)
actueel

Studentenraad: doorpakken met sociale veiligheid na rapport #metoo-zaak

Dirk Wolthekker,
4 november 2020 - 07:00

Zowel de studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) als decaan Fred Weerman zijn het eens met de conclusies en aanbevelingen van het rapport van de commissie De Gaay Fortman. Die onderzocht de reacties op het grensoverschrijdend gedrag van een docent. De studentenraad wil nu haast maken met het verbeteren van de sociale veiligheid.

Maandag publiceerde de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de behandeling van klachten over grensoverschrijdend van een docent boek & papier haar verslag. Er is veel misgegaan, en de klachten werden door decaan Fred Weerman ‘onvoldoende serieus’ genomen.

 

‘Het is echt bizar dat maar liefst 71 studenten en alumni het gedrag van de docent in kwestie herkennen,’ zegt Zazie van Dorp op de dag nadat het rapport van de externe commissie De Gaay Fortman naar buiten is gekomen. Over de zaak publiceerde NRC Handelsblad afgelopen juni uitgebreid.

 

Van Dorp, voorzitter van de studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), heeft het hele rapport nog niet tot in detail doorgenomen. Dat zoveel studenten het gedrag van de docent herkennen vindt ze desalniettemin een goede reden om door te pakken met verbetering van de sociale veiligheid. Namens de voltallige studentenraad onderschrijft ze de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport dan ook.

 

Motie van wantrouwen

Sociale veiligheid noemt Van Dorp ‘een kernonderwerp’ van de studentenraad. ‘En omdat het een kernonderwerp is, moeten we ons dus nog goed verdiepen in het rapport om er een duidelijker statement over te kunnen formuleren.’ De commissie heeft onder meer aanbevelingen gedaan over een betere klachtenregeling ten aanzien van sociale veiligheid en verruiming van de verjaringstermijn van ingediende klachten. ‘Daar zijn wij als nieuwe raad heel erg blij mee,’ aldus Van Dorp. De huidige raad zit er pas twee maanden, maar sluit zich verder aan bij het standpunt van de vorige raad, die in juni aankondigde dat het na deze kwestie niet verder kon met decaan Fred Weerman en het tijd was voor ‘een wisseling van de wacht’. Van Dorp: ‘Dat standpunt ondersteunen wij.’

Decaan Weerman laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar gedragingen van docent boek & papier

De facultaire ondernemingsraad van de FGw laat zich bij monde van voorzitter Gerwin van der Pol nog niet uit over de details van het rapport. Van der Pol laat wel weten dat de commissie ‘een goed, stevig en helder’ rapport heeft afgeleverd. Een van de aanbevelingen is ook dat de faculteit verder onderzoek verricht naar het functioneren van de docent. Wat dat precies op moet leveren en welke consequenties dat zou kunnen hebben is de vraag: de docent in kwestie is al eerder op non-actief gezet en gaat op korte termijn met pensioen. ‘Wat zo’n extra onderzoek naar de docent op gaat leveren zullen we zien,’ zegt Van der Pol. ‘We gaan binnen de OR nu eerst verschillenden keren praten over het rapport.’

 

Gesprek
De decaan zelf laat schriftelijk weten zich ook aan te sluiten bij de aanbeveling van het College van Bestuur. ‘Dat betekent dus ook dat ik een onafhankelijk, extern onderzoek zal laten uitvoeren naar gedragingen van de docent bij conservering & restauratie op wie de klachten betrekking hebben. Samen met het College van Bestuur heb ik de studenten die de klacht van 2019 hebben ondertekend uitgenodigd voor een gesprek om het rapport te bespreken.’

 

Binnen de faculteit heeft Weerman inmiddels verder toegezegd het gesprek met (onder meer) de medezeggenschap over de versterking van de sociale veiligheid voort te zetten. ‘Mijn inzet is daarbij ook tot gezamenlijke voorstellen te komen om de aanbevelingen van de commissie over meldingen, klachten en procedures te concretiseren. Die gesprekken wil ik nu eerst voeren.’

 

Herbenoeming

Hoe het op langere termijn afloopt met decaan Fred Weerman is nog niet zomaar duidelijk. Een saillante kwestie die de hele zaak doorkruist is een eventuele herbenoeming van Weerman. Hij werd in september 2016 benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn termijn verloopt dus volgend jaar september. Of hij een tweede termijn zou willen is vooralsnog onbekend, maar de benoeming van een nieuwe decaan of de herbenoeming van de zittende decaan staat komend voorjaar wel op de agenda.

 

Studentenraadsvoorzitter Van Dorp heeft al laten weten dat de raad wel betrokken wil worden bij een benoeming van een nieuwe decaan of de herbenoeming van Weerman.