Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marijn van Zanten (UvA)
actueel

UvA gaat bindend studieadvies nu nog niet aanpassen

Henk Strikkers,
29 oktober 2020 - 08:20

Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer wil af van het bindend studieadvies voor studenten. Wat betekent dat voor UvA-studenten? Rector magnificus Karen Maex tempert de verwachtingen: ‘Ik weet niet of dit de juiste weg is.’

Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) ageerde als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond in 2007 al tegen het bindend studieadvies (bsa), en boekte gisteren resultaat. Een motie van haar hand kreeg deze week een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. Naast GroenLinks stemden D66, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en enkele afgesplitste Kamerleden voor de motie.

 

De Tweede Kamer geeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap; D66) met de motie de opdracht om in gesprek te gaan met universiteiten en hogescholen ‘om het bindend studieadvies te vervangen door een advies dat enkel adviserend is’. Van Engelshoven, die eerder al vraagtekens zette bij het bsa, gaf direct aan ‘snel aan de slag te gaan’ met de motie.

Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)
Rector Karen Maex: ‘Ik weet niet of dit de juiste weg is’

Goed nadenken

Rector magnificus Karen Maex vindt dat we ‘goed moeten nadenken’ over een aanpassing van het bindend studieadvies en zegt dat ze eerst wil overleggen met andere universiteiten en de faculteiten van de UvA. ‘Het bindend studieadvies is er gekomen omdat er veel langstudeerders waren, of omdat studenten niet op de goede plek zaten.’

 

Hoewel veel studenten blij zijn met de aangenomen motie, waarschuwt Maex ook voor de gevolgen. ‘Ik weet niet of dit de juiste weg is. Ik maak me zorgen om langstudeerders: studenten zijn er ook niet bij gebaat om pas na drie of vier jaar te merken dat een richting niet bij hen past.’ Volgens Maex is een bindend studieadvies een effectief middel om dat te voorkomen.

 

Meer werkdruk

Daar komt nog bij dat de afschaffing van het bindend studieadvies naar verwachting leidt tot meer studenten en dus meer werkdruk, waarschuwt de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Woordvoerder Bart Pierik zegt bij ScienceGuide: ‘Op het moment dat meer mensen doorstuderen en het toch niet halen dan voert dat de werkdruk op voor docenten. Als je het als politiek belangrijk vindt dat studenten langer in de opleiding kunnen blijven, dan zal er ook iets aan de capaciteit gedaan moeten worden.’

Foto: Daniël Rommens
Lisa Westerveld: ‘Het staat me tegen dat sommige bestuurders het idee hebben dat de universiteit beter weet wat goed is voor een student dan die student zelf’

Betere begeleiding

Lisa Westerveld, de indiener van de motie, benadrukt dat ze niet per se tegen een studieadvies is. ‘Maar de manier waarop dit nu wordt toegepast, houdt iedere volwassen houding van studenten tegen,’ zegt ze. ‘Het staat me tegen dat sommige bestuurders het idee hebben dat de universiteit beter weet wat goed is voor een student dan die student zelf.’

 

Westerveld denkt dat wanneer studenten in hun eerste jaar goed en persoonlijk begeleid worden en vervolgens ‘een indringend studieadvies’ krijgen, ze daar niet zomaar tegenin gaan. ‘Dat mist nu soms. Ik hoor soms trieste verhalen van studenten die een paar keer ziek zijn geweest, nooit iets van hun universiteit hebben gehoord en dan ineens een negatief studieadvies krijgen.’ Ze hoopt dat deze motie ertoe leidt dat universiteiten hun eerstejaars beter gaan begeleiden.

 

Universiteit-hoppen

Asva-voorzitter Maarten van Dorp is desalniettemin blij met de aangenomen motie. ‘We vinden het erg fijn dat de motie aangenomen is. Het merendeel van de studenten die een negatief bindend studieadvies krijgen gaat de studie doen op een andere plek,’ vertelt hij. ‘Dat is niet waarvoor het bedoeld is.’

Maarten van Dorp: ‘Het zou fantastisch zijn als het echt een advies wordt, in plaats van een verbod’

Van Dorp zou blij zijn wanneer studenten ‘hun eigen studietempo mogen bepalen’, vertelt hij. ‘Het zou fantastisch zijn als het echt een advies wordt, in plaats van een verbod’.

 

Coronacrisis

Afgelopen jaar werd besloten om het bindend studieadvies niet te handhaven vanwege de coronacrisis. Van Dorp hoopt dat de UvA daar dit jaar ook toe besluit, maar of dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. Maex: ‘Niet tegenstaande de berichten dat online onderwijs niet goed is, zien we in veel richtingen dat de studieresultaten niet veel lager zijn dan voorgaande jaren.’ Een besluit over het handhaven van het bindend studieadvies voor deze generatie eerstejaars zal nog even op zich laten wachten, laat Maex weten.