Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Jorn van Eck (UvA)
actueel

Tweede Kamer wil af van bindend studieadvies

Dirk Wolthekker,
27 oktober 2020 - 16:07

De motie die GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld op 15 oktober indiende om het Bindend Studieadvies (BSA) af te schaffen is vanmiddag in de Tweede Kamer in stemming gebracht en aangenomen.

Lisa Westerveld had haar motie ingediend omdat het BSA in haar ogen een onzinnige exercitie is. Als argument voor de motie voerde zij onder meer aan dat ‘een groot deel van de studenten na een negatief BSA dezelfde studierichting volgt maar dan aan een andere instelling’. Gemotiveerde studenten hadden de opleiding volgens haar dus niet hoeven te verlaten. Het BSA doet volgens haar bovendien 'afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de student’ en tijdens de coronacrisis zou het BSA toch al niet worden gehanteerd.

 

Lees verder onder de tweet.

 

Rondpompen

Westerveld wil dat het BSA wordt vervangen door een niet-bindend studieadvies. De motie werd gesteund door de fracties van de SP, PvdA, Krol, Denk, CU, GL, PvdD, 50Plus, D66, FvD, Van Haga en Van Kooten-Arissen. Daarmee was er een Kamermeerderheid. Het is nu afwachten wat de minister van OCW met de motie doet: uitvoeren of naast zich neerleggen.

 

Het lijkt er op dat minister Van Engelshoven (D66) de motie gaat uitvoeren. Eerder zei ze tegen de Kamer: 'Wat mij bij het BSA zo tegenstond, was dat instellingen studenten aan het rondpompen waren. Dat is funest voor de motivatie van de student en ook niet een heel doelmatige besteding van onderwijsmiddelen.'