Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Privéarchief Tammie Schoots
actueel

Toch beroep tegen uitslag verkiezingen studentenraden

Dirk Wolthekker,
8 oktober 2020 - 08:24

Tammie Schoots, aanvoerder van de Anti-coronapartij, gaat bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in beroep tegen het besluit van het stembureau van de UvA om de uitslag van de studentenraadsverkiezingen geldig te verklaren. Schoots wil dat die beslissing wordt teruggedraaid.

Schoots wil een einde maken aan de ‘corrupte cultuur’ die in haar ogen de studentenraadsverkiezingen aan de UvA kenmerkt. ‘Ik wil dat we een eerlijk, democratisch systeem krijgen,’ zegt ze. Dat is volgens haar nu niet het geval, onder meer omdat deelnemende partijen gesponsord zouden worden ‘door multinationals’. Schoots, namens de Anti-coronapartij lid van de studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen, wil een gelijk speelveld voor alle partijen en dat is nu niet het geval, meent ze.

 

Tijdens de verkiezingen van 8-12 juni organiseerden verschillende studentenpartijen allerlei win-, cadeau- en weggeefacties, waardoor een cultuur van omkoping zou zijn ontstaan, meent Schoots. Ze stapte daarom na afloop van de verkiezingen naar het centraal stembureau van de UvA en maakte bezwaar tegen de uitslag. Het centraal stembureau verklaarde haar bezwaar ongegrond, onder meer omdat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat daadwerkelijk sprake zou zijn geweest van omkoping. De uitslag werd geldig verklaard, maar is in zekere zin sinds gisteren weer controversieel omdat een rechter zich er nu over moet buigen.

‘Wat ik het liefste wil is dat er een onafhankelijke commissie komt die de studentendemocratie op de UvA gaat herzien’

Onafhankelijke commissie

‘Het centraal stembureau lijkt in zijn besluit te stellen dat aard, omvang en duur van de winacties omkoping en strafbare feiten uitsluit. Ik vind dat dit onvoldoende wordt onderbouwd door het stembureau en heb daarom beroep aangetekend,’ zegt Schoots. ‘Wat ik nu van het CBHO verwacht is dat het besluit van het centraal stembureau om de uitslag geldig te verklaren nietig wordt verklaard. Maar wat ik het liefste wil is dat er een onafhankelijke commissie komt die de studentendemocratie op de UvA gaat herzien en met voorstellen komt om corruptie tegen te gaan.’

 

Zo moet er bijvoorbeeld een limiet komen op het bedrag dat multinationals mogen doneren aan studentenpartijen, vindt Schoots. ‘Ik hoop dat de beroepsinstantie daartoe besluit.’ Ze moet 48 euro griffiekosten betalen voor het beroep, een bedrag dat ze betaalt uit eigen zak. ‘En ik heb geen advocaat, ik doe zelf mijn verdediging.’

 

Als aan de basale voorwaarden voor het instellen van beroep is voldaan zal het CBHO de zaak moeten aannemen. Zij belegt dan een zitting waarbij Schoots en de UvA hun verhaal kunnen doen. Wanneer er een uitspraak zal zijn is op dit moment nog niet te zeggen.