Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA gaat door coronacrisis uit van tekort in 2021

Henk Strikkers,
7 oktober 2020 - 15:25

De UvA begroot voor volgend jaar een tekort van 6,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de conceptbegroting. Het tekort wordt veroorzaakt door de coronacrisis en een toenemend aantal studenten.

Voor de zomer waarschuwde de universiteit al voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, maar destijds ging ze nog wel uit van een positief resultaat in 2021. Dat is nu omgeslagen. Alleen al de afdeling Facility Services houdt bijvoorbeeld rekening met een tekort van 6,9 miljoen euro door de coronamaatregelen zoals ‘signing en looproutes in alle gebouwen, ventilatiesystemen controleren en waar nodig aanpassen, in -en uitcheckpunten bij de in-/uitgang van gebouwen, extra inzet van schoonmaakploegen, beschikbaar stellen van desinfectiemateriaal en extra inzet van beveiliging en hosts’.

 

Ook de universiteitsbibliotheek houdt volgend jaar rekening met een groot gat in de begroting. Zij heeft naast hogere uitgaven ook te maken met lagere inkomsten, onder meer door achterblijvende bezoekersaantallen, verkoopcijfers en cateringinkomsten bij Allard PiersonAllard Pierson is het erfgoedinstituut van de UvA aan de Oude Turfmarkt. Het is als museum toegankelijk voor publiek. Organisatorisch valt het onder de Universiteitsbibliotheek.. Facility Services en de bieb moeten een deel van het tekort zelf oplossen, maar het grootste deel wordt op de centrale begroting opgevangen.

Tandheelkundefaculteit Acta houdt onder meer door een herstelplan voor het onderwijs rekening met een begrotingstekort van 7 procent

Groot gat bij tandheelkunde

Naast extra uitgaven door de coronacrisis zijn er ook op andere plaatsten tekorten. Zo houdt tandheelkundefaculteit Acta volgend jaar rekening met een tekort van 7 procent. Dat komt volgens Acta onder meer door minder inkomsten uit contractonderzoek en -onderwijs, en door het herstelplan onderwijs. Dat plan is nodig doordat de faculteit dit voorjaar een waarschuwing kreeg van accreditatieorganisatie NVAO. De NVAO oordeelde onder meer dat studenten te weinig complexe verrichtingen uitvoerden bij ‘echte’ patiënten.

 

Acta is om studenten genoeg ervaring te laten opdoen complexe verrichtingen gratis gaan aanbieden aan patiënten, maar dat leidt tot een daling van de verwachte inkomsten. Door het tekort ziet de faculteit zich genoodzaakt ook volgend jaar een ‘nee, tenzij-beleid’ te voeren voor vacatures. Ook worden investeringen in huisvesting en een deel van de geplande investeringen in ICT uitgesteld.

 

Weer rode cijfers bij FMG

De Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen ziet door de coronacrisis ook geen kans om voor het eerst in een paar jaar weer quitte te spelen. Dit jaar wordt een klein tekort nog ten laste gebracht van de UvA-begroting, maar om rode cijfers in de komende jaren te voorkomen moet de faculteit nieuwe maatregelen nemen. Dat wil de faculteit doen ‘door te kijken naar mogelijkheden om efficiënter met de inzet van mensen en middelen om te gaan.’

Volgend jaar is er minder geld beschikbaar om te investeren in de doelen van het Instellingsplan

Minder investeringen

Door het tekort is er komend jaar voor de hele UvA minder geld beschikbaar voor de geplande investeringen in de doelen uit het Instellingsplan, zoals vernieuwend en interdisciplinair onderwijs en onderzoek. In de jaren erna verwacht de UvA echter nog steeds ongeveer 10 miljoen euro per jaar te kunnen investeren uit de eigen reserves, zoals ze eerder aankondigde.

 

Aanpassingen in bouw- en verbouwplannen

In de begroting wordt ook gepreludeerd op het uitstellen van enkele plannen uit het huisvestingsplan. In de komende jaren wil de UvA onder meer het nieuwe gebouw LAB42 op het Science Park bouwen, gebouw P op de Roeterseilandcampus ombouwen naar een gebouw waar ruimte komt voor de studie PPLE en allerlei projecten rond Leven Lang LerenLeven Lang Leren is een overheidsdoelstelling en gaat erom dat je terwijl je werkt nog allerlei cursussen en bijscholingsactiviteiten volgt om flexibel te zijn op de arbeidsmarkt en je kansen op werk te vergroten., en volop bouwen en renoveren op de Binnenstadscampus. Daar werkt de UvA nu aan een nieuwe Universiteitsbibliotheek en zijn er (ver)bouwplannen voor de Oudemanhuispoort, BG3, BG5 en de Gasthuiskerk. Die laatste vier projecten op het Binnengasthuisterrein zouden allemaal in 2022 beginnen.

 

Doordat al die projecten ongeveer tegelijk gepland staan, drukt dat zwaar op de financiën van de universiteit. Ook organisatorisch zou het zwaar zijn voor de universiteit, schrijft de UvA. ‘De ervaringen van afgelopen jaren ten aanzien van projecttempo en contractmanagement maken dat het niet realistisch is om te veronderstellen dat op alle campussen in tempo zal kunnen worden gebouwd. Ook daarom ligt een planningsaanpassing voor de hand.’

 

Bovendien kan het zijn dat de UvA de plannen inhoudelijk aanpast. ‘Waar mogelijk is het belangrijk om niet meer te investeren dan daadwerkelijk voor de behoefte van gebruikers noodzakelijk (sober en doelmatig). Dat kan ook betekenen dat ambities moeten worden bijgesteld om zo de kosten beter te beheersen.’

 

De conceptbegroting van de UvA is hier te lezen. Vragen en opmerkingen kunnen tot 20 oktober worden gemaild naar financienencontrol-bb@uva.nl. Daarna stemmen de centrale ondernemingsraad en centrale studentenraad nog over de conceptbegroting.