Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Wordt Universiteitsforum in nieuwe vorm wél een gamechanger?

Dirk Wolthekker,
16 september 2020 - 16:08

Voor het eerst sinds juni 2019 gaat het UvA-brede debatplatform Universiteitsforum komende maandag weer samenkomen. Nieuwe leden gaan met elkaar in gesprek over oude en nieuwe UvA-kwesties. ‘De vorige editie was een totale flop, dat moet nu echt beter.’

Met grotendeels nieuwe gezichten en een handvol oude gezichten gaat komende maandag het Universiteitsforum weer van start. Of liever gezegd: het forum maakt een doorstart. Het deliberatief discussieplatform dat in pilot-vorm bestaat sinds januari 2018 kwam in juni 2019 voor het laatst bijeen, maar was in verschillende opzichten weinig succesvol, zo bleek uit een interne evaluatie van de UvA en uit een reportage in Folia. Het College van Bestuur gaf het forum niettemin een tweede kans: vanaf afgelopen maart zou het forum weer van start gaan, maar corona zette daar een streep door.

 

Online learning

Een half jaar later dan gepland gaat het forum dan toch weer van start, in een nieuwe wereld. Op de agenda van de eerste bijeenkomst staat onder meer online learning, dat door corona een pijlsnelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hoe pakt die digitalisering in de praktijk uit? Wat werkt er goed en wat werkt absoluut niet? En hoe kan de UvA met elkaar in verbinding blijven als fysieke afspraken schaars zijn? Hierover gaan de nieuwe leden van het forum met elkaar en met het UvA-bestuur in gesprek in de Zuiderkerk, op anderhalve meter uiteraard.

‘De vraag is in hoeverre het meer dan een debating club is. Dat hoop ik te ondervinden’

62 leden

Een van de nieuw gelote leden is hoogleraar internationaal vluchtelingenrecht Marjoleine Zieck. Ze had een mazzeltje dat ze kon worden benoemd. ‘Bij de loting stond ik niet bovenaan, maar derde in de categorie hoogleraren. Ik werd alvast gepolst voor het geval degenen boven mij op de lijst het niet zouden willen doen, en dat bleek het geval te zijn.’

 

In het forum zijn zo veel mogelijk functiecategorieën vertegenwoordigd, van wetenschappelijk personeel tot ondersteunend personeel, studenten en promovendi. In elke categorie wordt geloot. Wie wordt ingeloot, maar niet wil, kan afzeggen en dan komt de volgende persoon in de categorie in aanmerking. Het UvA-bestuur en de decanen zitten uit hoofden van hun functie in het forum. Bij elkaar telt het op tot 62 mensen, die om de twee maanden bij elkaar komen om te praten over UvA-kwesties die nog geen beleid zijn en misschien beleid zouden moeten worden.

‘Ik werk al vier jaar aan de UvA, maar had nog niet eerder van het forum gehoord tot ik werd benaderd’

Twee maanden

Eerder kwam het forum twee à drie keer per jaar bij elkaar, vanaf nu moet dat om de twee maanden zijn. Dat betekent alleen al tot de kerstvakantie drie keer. Hoe het forum daarna verder zal gaan is vooralsnog onbekend. De afgelopen jaren was hoogleraar sociologie Jan Rath steeds voorzitter van het forum en Arne Brentjes was secretaris. Zij zijn beiden gestopt. De eerste bijeenkomst zal eenmalig worden voorgezeten door een andere hoogleraar sociologie, namelijk Jan Willem Duyvendak. Daarna komt er een interim-voorzitter die de bijeenkomsten zal leiden tot begin volgend jaar. ‘Tegen die tijd organiseren we een verkiezing zodat de leden zelf een voorzitter kunnen kiezen,’ zegt de nieuwe secretaris Roeland Voorbergen, in een eerder leven voorzitter van de centrale studentenraad.

 

Debating club

Zieck noemt het forum ‘een zinvolle aanvulling op het bestaande bestel’. ‘De vraag is in hoeverre het meer dan een debating club is. Dat hoop ik te ondervinden.’ Gevraagd naar de thema’s die aan de orde zouden moeten komen noemt Zieck sociale veiligheid, internationalisering en de representativiteit van studentenraden, zowel facultair als universitair. ‘Zoals het nu is, zijn de eerstejaars niet vertegenwoordigd in de raden en de zij-instromers in de masteropleidingen evenmin (beiden kunnen immers niet mee doen met de verkiezingen, ze zijn er simpelweg nog niet als de jaarlijkse verkiezingen plaatsvinden in mei). Een derde punt is het structurele overwerken van de staf, ofwel de wijze van het financieren van het onderwijs, en ten slotte, hoe de universitaire gemeenschap (beter) bijeen kan worden gehouden in de huidige Covid-19-crisis.’

 

Ook Brenda Baars, als communicatieadviseur werkzaam bij de afdeling Huisvestingsontwikkeling, behoort tot de nieuwe forumleden. ‘Ik ontving een mail dat ik was ingeloot en of ik wilde deelnemen. Dat wilde ik wel. Ik vind het interessant om mee te denken over belangrijke onderwerpen. Ik ben benieuwd of ik een bijdrage kan leveren aan thema’s rondom huisvestings-, campus- en gebiedsontwikkeling. Ideeën die ik opdoe kan ik wellicht ook weer teruggeven aan mijn eigen afdeling om daar ook iets in te betekenen. Er zitten veel subthema’s vast aan huisvesting, zoals duurzaamheid, toekomstig onderwijs, inclusie of internationalisering.’ Baars werkt bijna vier jaar aan de UvA, maar het forum? ‘Ik had nog niet eerder van het forum gehoord tot ik werd benaderd. Er is dus nog terrein te winnen op het gebied van de communicatie.’

‘De adviezen van het forum mogen niet langer vrijblijvend zijn’

Totale flop

Een van de kritiekpunten tijdens de eerste pilot was dat het forum weinig macht en kracht heeft en dat er weinig belangstelling van de leden was om de sessies bij te wonen. ‘Het forum was een totale flop,’ zegt het nieuwe lid Geertje Hulzebos, masterstudent filosofie. ‘Dat moet nu echt beter.’ Twee jaar geleden was ze enige maanden voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, maar ze stapte tussentijds op: het boterde niet tussen haar en de andere bestuursleden omdat ze een te activistische agenda had, meende ze zelf.

 

Het forum kan zijn borst nat maken, want Hulzebos heeft opnieuw (of nog steeds) een activistische agenda. Ze is dan ook direct in de agendacommissie gaan zitten; kwesties genoeg waarover gepraat moet worden. Er is haar in elke geval ‘nog niets’ gebleken van het forum als gamechanger, de term die collegevoorzitter Geert ten Dam twee jaar geleden muntte om het forum te typeren. Hulzebos: ‘Decanen worden goed betaald en daarvoor moeten ze ook de bijeenkomsten van het forum bijwonen. Maar ze kwamen vaak helemaal niet. De gelote leden moesten het bovendien voor niets doen. Dat wil ik veranderen!’

 

Ze vindt dat er goede faciliteiten moeten komen voor alle leden. ‘Er moet een vergoeding tegenover staan en de adviezen mogen niet langer vrijblijvend zijn. Zo moeten kwesties die speelden rond de Maagdenhuisbezetting, waaronder diversiteit en inclusie, eindelijk eens worden ingevoerd. Diversiteit moet worden geïntegreerd in de organisatie. Nu wordt het er een beetje bij gedaan.’

 

De volgende bijeenkomst van het Universiteitsforum is op maandag 21 september, van 11.30 tot 13.00 uur. Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, Amsterdam. Vanwege de coronasituatie is het bijwonen van de bijeenkomst voor niet-leden uitsluitend mogelijk na aanmelding via universiteitsforum-bb@uva.nl (het aantal plaatsen is beperkt).