Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Privéarchief Tammie Schoots
actueel

#UvAKiest | Anticorona-partij maakt bezwaar tegen uitslag verkiezingen

Dirk Wolthekker,
9 juli 2020 - 14:33

Tammie Schoots, lijsttrekker van de Anticorona-partij, heeft vandaag bezwaar aangetekend tegen de gisteren bekendgemaakte uitslag van de studentenraadsverkiezingen. Volgens Schoots is het stemproces mogelijk oneerlijk verlopen doordat sommige deelnemende partijen kiezers cadeautjes in het vooruitzicht stelden als ze op hen zouden stemmen.

Het gaat dan om cadeautjes ‘van substantiële waarde’, zo constateerde ook het Centraal Stembureau (CSb) van de UvA in de week van de verkiezingen, die werden gehouden van 8 tot 12 juni. Het CSb dreigde in Folia met ‘uitsluiting van partijen om weggeefacties’ indien die partijen niet met de acties zouden stoppen. Volgens Schoots heeft het CSb ‘onvoldoende hard kunnen maken dat er geen sprake is geweest van omkoping tijdens de studentenraadsverkiezingen van 2020’. Zij zegt in een informeel gesprek met het CSb te hebben vernomen dat het bureau alleen ‘een stevig gesprek’ zou voeren met de partijen.

 

Externe commissie

‘Maar dat is mijns inziens niet genoeg,’ schrijft Schoots. Daarom tekent ze nu bezwaar aan tegen de uitslag. Zij baseert zich daarbij op het Kiesreglement Centrale Studentenraad en Facultaire Studentenraden dat het mogelijk zou maken de uitslag op te schorten zolang er geen zekerheid is over de rechtsgeldigheid ervan. Schoots: ‘Het Centraal Stembureau heeft niet, in afweging met de juridische ernst van de vermoedens en de integriteit van het kiesreglement, voldoende gedaan om onderbouwd aan te kunnen geven dat in deze verkiezing geen sprake is van omkoping.’ Zij wil daarom dat er ‘een externe commissie komt die adequaat onderzoek gaat doen’.

‘Ik ben geschrokken van de gesuggereerde financiële middelen die zijn gebruikt om stemmen te winnen’

Schoots schrijft verder ‘geschrokken te zijn van de gesuggereerde financiële middelen die zijn gebruikt om stemmen te winnen’. ‘Mijns inziens vertekent dit de uitslag van de verkiezingen en daarmee de politieke afspiegeling van onze studenten. Waar deze middelen vandaan komen moet worden geopenbaard. Ik wil benadrukken dat het beïnvloeden van de verkiezingen door externe factoren al eerder heeft plaatsgevonden en dat we dat hier ook niet kunnen uitsluiten.’

 

Verder stelt Schoots voor dat het stembureau, voordat zij tot eventuele actie overgaat, de partijen die zich aangesproken voelen ‘een kans geeft zich terug te trekken en volgend jaar weer op een integere manier mee te doen’. Zelf dong Schoots mee naar een zetel in de centrale studentenraad (CSR) en in de facultaire studentenraad geesteswetenschappen. Haar gooi naar de macht in de CSR mislukte, maar bij de raadsverkiezing aan de Faculteit der Geesteswetenschappen haalde ze een zetel.

 

Rommelig

De verkiezingen voor de nieuwe studentenraden hadden dit jaar een rommelig verloop. Deels kwam dat door corona, dat het noodzakelijk maakte de verkiezingen uit te stellen naar 8 juni. Tijdens de verkiezingen ontstond gedoe over de kwestie die Schoots nu aanhangig heeft gemaakt, en na afloop constateerden verslaggevers van Folia dat er een beveiligingslek zat in de stem-app, waarna het centraal stembureau een onderzoek startte. De uitslag werd uiteindelijk toch geldig verklaard, maar de bekendmaking ervan vond om die reden pas woensdag 8 juli plaats. Partijen die het niet eens zijn met de uitslag hebben nog tot 14 juli 23.59 uur de tijd om bezwaar aan te tekenen. Het Centraal Stembureau van de UvA is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

 

Lees hieronder het gehele bezwaarschrift.