Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Beeldbewerking Folia
actueel

#UvAKiest | UvASociaal opnieuw grootste partij in CSR

Dirk Wolthekker,
8 juli 2020 - 15:42

Vier zetels voor UvASociaal, twee voor De Vrije Student en één voor Inter. Dat is de verdeling van de directe zetels in de Centrale Studentenraad (CSR) na de (door corona uitgestelde) studentenraadsverkiezing van begin juni. De opkomst bij de CSR blijft steken op 11,9%, bijna een procentpunt lager dan vorig jaar (12,7%). De opkomst bij de opleiding PPLE is het hoogst: 57,4%, ook een stuk lager dan vorig jaar.

Of de daling bij de opkomst is gerelateerd aan corona is niet met zekerheid te zeggen, maar het is wel aannemelijk. Doordat de campussen gesloten waren konden partijen geen fysieke campagne voeren. Ook werden de verkiezingen, die traditiegetrouw half mei plaatsvinden, uitgesteld naar de week van 8 juni. Dat de verkiezingsuitslag pas zo laat bekend kon worden gemaakt heeft alles te maken met een beveiligingslek in de stemapplicatie van het bedrijf WebElect, waarover Folia eerder berichtte. Na afloop van de verkiezingen wilde het centraal stembureau van de UvA daarom eerst onderzoek verrichten naar de geldigheid van de stemming. Ondanks het lek werd de uitslag geldig verklaard. Ook de totale opkomst bleef achter bij vorig jaar: 13,7% tegenover 15,4% vorig jaar.

 

Vijf partijen

Er deden dit jaar vijf partijen mee aan de verkiezing van de directe zetels in de CSR. Naast de zetels winnende partijen UvASociaal, De Vrije Student en Inter waren dat de ludieke partij Slaafs en de alternatieve Anticorona-partij. Partij Slaafs heeft als toevoeging ‘Eerlijk, simpel, bier’ en wil vooral gezelligheid promoten door middel van het uitdelen van gratis bier. Het leverde geen zetel op. De Anticorona-partij van Tammie Schoots strijdt voor de halvering van het collegegeld en voor het niet laten meetellen ‘van slechte corona-cijfers’. Ook dat leverde geen directe zetel op in de CSR op. Schoots viel overigens wél in de prijzen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ook daar deed ze mee als eenvrouwsfractie en ze werd ook gekozen. Ze kreeg er 88 stemmen, genoeg voor één zetel in de facultaire studentenraad. Eerder zei ze in Folia dat ze het hele verkiezingscircus ‘een grote grap’ vond.

Eénpartijdemocratie

Evenals vorig jaar valt de éénpartijdemocratie en de opsplitsing in meerdere facultaire districten op. Waar eerder elke faculteit één kiesdistrict vormde komt het steeds vaker voor dat opleidingen een eigen kiesdistrict binnen een faculteit vormen. Zo is de geneeskundefaculteit opgedeeld in twee districten, één voor de studenten en één voor de coassistenten, de Faculteit Maatschappij & Gedrag (FMG) is opgesplitst in vier kiesdistricten en binnen de rechtenfaculteit vormt de opleiding PPLE een eigen kiesdistrict, dat UvA-breed de hoogste opkomst had: 57,4%. Niettemin heeft deze opkomst nauwelijks invloed op het eindresultaat, omdat PPLE weinig studenten heeft (655). De opkomst was overigens een flink stuk lager dan vorig jaar, toen de opleiding een sensationele opkomst had van 71%.

‘Binnen PPLE moet nog wel even gewerkt worden aan de interne democratie, want studenten kunnen maar op één partij stemmen’

Binnen PPLE moet nog wel even gewerkt worden aan de interne democratie, want PPLE-studenten kunnen maar op één partij stemmen, namelijk partij Inter, die dus alle vier de beschikbare zetels bezet. Iets vergelijkbaars geldt voor tandheelkundefaculteit Acta, waar maar één partij meedeed, namelijk partij Kies Acta, die alle acht de beschikbare zetels bezet. Opvallend: lijsttrekker Savannah de la Mar is weliswaar gekozen in de raad, maar werd in aantal stemmen door vijf studenten ingehaald. Ook opvallend: Anouar Sabaouni, die op de negende plaats op de lijst stond – en dus eigenlijk onverkiesbaar was – kreeg gigantisch veel voorkeursstemmen, namelijk 89, meer dan ieder ander bij Acta.

 

Bij de districten Geneeskunde en Geneeskunde-coschap heerst gewoonlijk ook de éénpartijdemocratie, maar daar is de hegemonie van MFAS doorbroken; bij geneeskunde is de partij LEEF zelfs de grootse met vier van de zeven zetels en bij de coassistenten worden de drie beschikbare zetels verdeeld over drie partijen: MFAS, partij LEEF en partij INTER.

 

FMG

Bij de Faculteit der Maatschappij- en Gerdragswetenschappen (FMG) is het treurigheid troef. De maatschappelijk geëngageerde faculteit met studies als sociologie, culturele antropologie, onderwijskunde en psychologie scoort al jaren erg laag bij de verkiezingen. Vorig jaar werd de faculteit opgeknipt in vier kiesdistricten om de verkiezingen dichter bij de studenten te brengen. Het leidde niet tot een hoge opkomst. Ook dit jaar niet, met psychologie (9,3%) en communicatiewetenschap (5,2%) als tragisch dieptepunt. Wel opvallend: bij sociale wetenschappen deed de nieuwe partij 020Together mee en haalde direct drie zetels. Maar aangezien de partij maar twee kandidaten op de lijst had gezet blijft één zetel onbezet.

Foto: Jern Ken Chew
Pjotr van der Jagt, de huidige CSR-voorzitter

De faculteiten economie (FEB), geesteswetenschappen (FGw) en de bètafaculteit (FNWI) waren niet opgedeeld in aparte districten. Hun resultaten zijn, al dan niet door corona, flink gekelderd, zoals de FEB van 24% vorig jaar naar 14,2% nu. Bij de FGw en de FNWI was de opkomst ook laag: 16,5%, respectievelijk 10,2%. Bij de FNWI was partij Lief zoals gewoonlijk oppermachtig: negen van de twaalf zetels. Bij de FGw ging partij TOF er met de buit vandoor: tien van de twaalf zetels. Zoals gewoonlijk was bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid partij OpRecht de grootste: 5 zetels.

 

CSR-voorzitter

Wie de nieuwe CSR-voorzitter zal worden is op basis van deze uitslag moeilijk te zeggen. Eerder werd de lijsttrekker van de grootste partij vrijwel automatisch CSR-voorzitter, maar dat is sinds 2018 geen gewoonte meer toen Roeland Voorbergen (partij Tof), in de raad namens de faculteitsraad geesteswetenschappen, opeens werd verkozen tot voorzitter. Afgelopen jaar was Pjotr van der Jagt (partij Lief), afgevaardigde namens de FNWI, voorzitter van de centrale raad. Het vergaren van de meeste stemmen is dus niet meer een ticket voor het CSR-voorzitterschap. Mocht dat dit jaar wel weer zo zijn, dan maakt UvASociaal-lijsttrekker Elias Hidoussi kans: hij vergaarde 415 stemmen bij de directe verkiezing van zeven CSR-zetels.

 

Op volle sterkte telt de CSR 14 leden. Daarvan zijn er nu 7 verkozen. De andere 7 worden afgevaardigd door elk der zeven nieuwe facultaire studentenraden. Wie dat zullen zijn wordt pas later bekend. Overigens kunnen belanghebbenden tot en met 14 juli 23.59 uur bezwaar aantekenen tegen de verkiezingsuitslag.