Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

Studentenraad in advies aan CvB: ‘Maak werk van sociale veiligheid’

Dan Afrifa,
6 juli 2020 - 17:11

De Centrale Studentenraad adviseert het UvA-bestuur om concrete maatregelen te nemen om de sociale veiligheid op de universiteit beter te waarborgen. De raad wil onder meer het anoniem indienen van klachten mogelijk maken, workshops voor personeel verplicht stellen en ‘ombudsstudenten’ aanstellen. Dat schrijft de raad in een ongevraagd advies aan het College van Bestuur.

De Centrale Studentenraad (CSR) noemt de onthullingen van NRC als aanleiding voor dit advies, maar benadrukt dat vooral de structurele problemen een doorn in het oog zijn. De raad constateert dat eerder genomen maatregelen niet adequaat werden uitgevoerd of niet toereikend waren. Daarom keerde de raad terug naar de tekentafel in een poging om seksueel overschrijdend gedrag binnen de universiteit uit te bannen. 

 

De CSR hamert onder meer op het belang van bijscholing, want binnen de universiteitsorganisatie zou er kennis ontbreken over hoe de organisatie om moet gaan met overschrijdend gedrag. De raad stelt daarom onder meer voor dat de universiteit investeert in verplichte workshops die op de korte termijn meer bewustzijn creëren en op de lange termijn een cultuurverandering onder de medewerkers teweegbrengen.

‘De ombudsstudenten moeten een laagdrempelige rol vervullen zodat studenten zich veilig voelen om hun zorgen en ervaringen te delen’

Ook hekelt de CSR de interne klachtenprocedures. Nu kunnen slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag geen anonieme meldingen maken en de CSR meent dat het niet nodig is dat de beklaagde in kwestie de naam en het adres van de klagende partij kan achterhalen. Voor slachtoffers van overschrijdend gedrag zou dit te veel ongemak opleveren en drempels opwerpen.

 

Ombudsstudenten
Verder stelt de CSR voor dat studenten een vertrouwenspersoon krijgen in de vorm van ombudsstudenten binnen faculteiten en eventueel ook bij elke opleiding. Dit zou een nieuwe instantie binnen de universiteit in het leven roepen. De ombudsstudenten moeten een laagdrempelige rol vervullen zodat studenten zich veilig voelen om hun zorgen en ervaringen te delen op een manier die niet door het huidige systeem worden gefaciliteerd.

 

Het overige advies laat zich als volgt samenvatten: de CSR wil dat de UvA zogenaamde ‘support groups’ invoert die een veilige omgeving garanderen voor slachtoffers van ongepast gedrag; de commissies die de klachten afhandelen dienen nader bekeken te worden; het moet makkelijker worden om klachten te melden in het Engels en de levensvatbaarheid van de functie van de ombudspersoon moet opnieuw getoetst worden.

 

Lees hieronder de hele brief van de CSR.