Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sander Nieuwenhuys (UvA)
actueel

UvA-bestuur gelast extern onderzoek naar sociale veiligheid

Dirk Wolthekker,
16 juni 2020 - 16:12

Het UvA-bestuur kondigt vandaag een extern onderzoek aan naar aanleiding van de berichtgeving in NRC Handelsblad van afgelopen weekend. Daarin werd melding gemaakt van een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een docent bij de master conservering en restauratie. ‘We schamen ons diep,’ schrijft het bestuur in een gezamenlijke verklaring.

‘Voor de UvA en voor ons persoonlijk, is sociale veiligheid van studenten en medewerkers een absolute prioriteit. We schamen ons diep voor iedere casus die opduikt. We moeten er allemaal van doordrongen zijn dat er geen plaats mag zijn voor seksisme en racisme aan de UvA en opgetreden wordt waar nodig. Een cultuurverandering is noodzakelijk. Wij staan daarvoor. Wij hebben daarom besloten een onafhankelijk, extern onderzoek te laten verrichten met het oog op de benodigde stappen voor verbetering.’

 

Tweede geval

Dit schrijven de UvA-bestuurders Geert ten Dam, Karen Maex en Jan Lintsen in een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van een nieuw geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dit maal aan de Faculteit der Geesteswetenschappen. Afgelopen zaterdag berichtte NRC Handelsblad uitgebreid over het wangedrag van een docent papierrestauratie bij de master conservering en restauratie. Vorige jaar vond iets vergelijkbaars plaats bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waar hoogleraar arbeidsrecht Ronald Beltzer gedwongen werd zijn ontslag in te dienen toen bleek dat hij zich jarenlang schuldig had gemaakt aan seksuele wanpraktijken. Nu is de maat kennelijk vol.

 

Ombudsfunctionaris

In de verklaring laat het UvA-bestuur weten dat in het onderzoek onder meer gekeken moet worden naar de positie van de ombudsfunctionaris. De uiterst kritische denktank en actiebeweging RethinkUvA stuurde het UvA-bestuur vanochtend een woeste brief waarin het aftreden van de ombudsfunctionaris werd geëist omdat deze niet-onafhankelijk zou opereren. Het UvA-bestuur wil nu onderzocht hebben ‘of de onafhankelijkheid van de ombudsfunctionaris voldoende is gewaarborgd’.

 

Angst

Daarnaast zal het externe onderzoek antwoord moeten geven op de vraag of het bestuur en decaan Fred Weerman voldoende alert en zorgvuldig hebben gereageerd, hoe de procedures die de UvA heeft voor meldingen en klachten zodanig kunnen worden aangepast ‘dat het gevoel van veiligheid bij studenten en medewerkers wordt vergroot’ en of klagers zich ‘afdoende beschermd’ voelen tegen mogelijke nadelen van het indienen van een klacht. Uit de berichtgeving in NRC bleek dat zes anonieme studenten geen klacht durfden in te dienen uit angst voor de mogelijke gevolgen voor hun carrière.

 

Het UvA-bestuur gaat de externe onderzoeksopdracht formuleren in samenspraak met de taskforce sociale veiligheid die onder leiding staat van Liza Mügge.