Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Feline Lindeboom & Mina Etemad
actueel

Medezeggenschap UvA wil gesprek met ombudsfunctionaris

Dirk Wolthekker,
16 juni 2020 - 09:20

Het kan niet zo zijn dat medewerkers en studenten liever naar de krant stappen dan dat ze intern een melding maken van grensoverschrijdend gedrag, vinden Pjotr van der Jagt (voorzitter van de studentenraad) en Gerwin van der Pol (voorzitter van de ondernemingsraad). Ze willen snel een gesprek met het UvA-bestuur en de ombudsfunctionaris. ‘We hebben als UvA gefaald.’

Drie dagen na de publicatie in NRC Handelsblad over een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een docent papierrestauratie, onderdeel van de master conservering en restauratie, staat de medezeggenschap van de UvA voor de vraag hoe dit kon gebeuren. ‘Er zijn nog heel veel vragen, maar ik ben vooral verbaasd,’ zegt Pjotr van der Jagt, voorzitter van de centrale studentenraad (CSR). ‘Niet alleen over het geval zelf, maar ook over het feit dat de CSR pas kort voor de verschijning van het artikel werd ingelicht over de kwestie, terwijl de UvA weet dat sociale veiligheid hoog op de agenda van de CSR staat.’

Foto: Mina Etemad
Gerwin van der Pol

‘Na de #metoo-affaire bij de rechtenfaculteit is er nu voor de tweede keer een geval van langlopend grensoverschrijdend seksueel gedrag dat niet of onvoldoende werd opgepikt en waar geen formele klachtenprocedure uit voortkwam, waardoor er niets gebeurde. Ik begin nu toch te denken dat er iets aan het systeem moet veranderen,’ zegt Gerwin van der Pol, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR). ‘Dit had nooit mogen gebeuren. We hebben als UvA gefaald, elk geval is er één te veel.’

 

Ombudsfunctionaris

Evenals in het geval van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, waar een hoogleraar arbeidsrecht pas na jaren seksueel wangedrag gedwongen ontslag nam, kon ook de nieuwe casus aan de Faculteit der Geesteswetenschappen jaren voortbestaan. Althans, dat is de perceptie van zes anonieme studentenDe UvA ziet dat anders, schrijft ze in een officiële reactie. Zij zegt dat er meerdere keren is ingegrepen. die de zaak uiteindelijk in NRC aankaartten. ‘Nu zie je wat er gebeurt als er geen onafhankelijke externe ombudsfunctionaris is,’ zegt Van der Pol. ‘Als die functie acht jaar geleden niet was afgeschaft, was dit probleem misschien niet ontstaan.’ In al die jaren moesten studenten klachten indienen bij facultaire vertrouwenspersonen.

Foto: Feline Lindeboom
Pjotr van der Jagt

Na alle eerdere klachten over sociale veiligheid werd Jacqueline Schoone vorig jaar november aangesteld als interim-ombudsfunctionaris en kwartiermaker voor de definitieve functionaris. ‘Daarvoor moet ze een plan maken, maar formeel is dat er nog niet. Ik heb alleen schetsen gezien, maar neem aan dat de nieuwe casus wordt meegenomen in een definitief ombudsplan,’ zegt Van der Pol.’ Hij noemt de noodzaak dat sociale veiligheid ‘structureel en nadrukkelijk’ onderdeel wordt van de BKO, de onderwijscertificering die docenten verplicht moeten doorlopen.

 

Systeemfout

De nieuwe kwestie is lastig omdat studenten anoniem klaagden en geen formele klacht indienden. ‘Dat helpt niet bij het aankaarten van problemen,’ zegt Van der Pol. Ook Van der Jagt wijst er op dat dat de klacht wel formeel moet worden ingediend om een klacht te kunnen zijn. ‘Maar als studenten dat niet durven, dan werkt het systeem niet. Er moet dus een systeem komen waarbij anonieme klachten toch een klacht worden, zelfs als ze niet formeel als klacht worden ingediend.’

‘Er moet een systeem komen waarbij anonieme klachten toch een klacht worden, zelfs als ze niet formeel als klacht worden ingediend’

Dat er iets systematisch anders bij de klachten rond sociale veiligheid moet gebeuren, lijkt duidelijk. ‘Het gevaar ontstaat nu dat studenten of medewerkers sowieso geen klachten meer indienen bij de bevoegde UvA-instanties, maar direct naar de krant stappen, omdat ze menen dat dit effectiever is. Dat moet je niet hebben,’ vinden Van der Pol en Van der Jagt beiden.

 

De medezeggenschap wil nu eerst een gesprek over de zaak met het UvA-bestuur en met interim-ombudsfunctionaris Schoone. De laatste wil niet reageren tegenover Folia en verwijst naar een nog te houden interview dat decaan Fred Weerman en bestuursvoorzitter Geert ten Dam later deze week zullen geven aan Folia.

 

De UvA heeft toevallig vandaag de jaarlijkse steekproef gehouden naar sociale veiligheid. Er wordt gepeild onder negenduizend studenten die de vraag moeten beantwoorden of ze last hebben van sociale onveiligheid en/of #metoo-achtige problemen ervaren. Wie er last van heeft wordt vervolgens doorverwezen naar de UvA-pagina over vertrouwenspersonen.