Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Gunning gaat er financieel flink op vooruit

Dirk Wolthekker,
28 februari 2012 - 21:05
Nieuwe collegevoorzitter Louise Gunning gaat er in salaris mogelijk ruim een ton op vooruit. Bij de Gezondheidsraad verdient ze nu maximaal ruim 100.000 euro per jaar, bij de HvA en UvA komt ze in aanmerking voor 225.348 euro.

Toen Gunning (1951) in 2010 vertrok als voorzitter van de raad van bestuur van het AMC, behoorde ze tot de topverdieners in de semipublieke sector. Ze verdiende ruim tweeënhalve ton. Dat wierp de afgelopen weken de vraag op wat ze aan de UvA gaat verdienen.

In een interview met Folia Radio hield Gunning, die op 1 april aantreedt, het in het midden. Ze zei zich ‘aan de nieuwe norm’ voor onderwijsbestuurders te houden. Daarmee verwijst ze naar een regeling die het kabinet in de maak heeft waardoor topbestuurders in het wo jaarlijks maximaal 223.666 euro (beloning inclusief bonus, onkostenvergoeding en pensioenbijdrage) bruto verdienen. Het bedrag is volgens een woordvoerder van het ministerie van OCW inmiddels opgetrokken tot 225.348 euro. Volgens dezelfde woordvoerder geldt dit bedrag ook voor bestuurders die, zoals Gunning, gelijktijdig de baas zijn van een wo- en een hbo-instelling.

Gunning werkt tot nu toe vier dagen per week bij de Gezondheidsraad, daarnaast één dag per week als universiteithoogleraar aan de UvA. Volgens het meest recente ‘Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad’ verdient ze bij de raad hoogstens ‘het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984’. Volgens hetzelfde besluit is dit bedrag ‘gebaseerd op een arbeidsduurfactor  ‘van 0,6 tot 0,8’. Dit betekent dat ze momenteel maximaal 8.540 euro bruto verdient. Op jaarbasis betekent dit iets meer dan 102.000 euro bruto, exclusief vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkeringen en pensioenreserveringen.

Wat ze met haar hoogleraarschap aan de UvA verdient is niet bekend. Wel heeft ze een groot aantal nevenfuncties, waarvoor ze vergoedingen of presentiegelden ontvangt, die ze gedeeltelijk laat storten op de rekening van de UvA. Het gaat onder meer om vergoedingen voor het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en een vergoeding als bestuurslid van het VSBfonds.

Transparant
‘Het was elk jaar weer even slikken als het salaris van Louise ter sprake kwam,' zegt Maarten Lubbers, oud-lid van de ondernemingsraad over het salaris van Gunning toen zij nog voorzitter was van de raad van bestuur  (RvB) van het AMC. 'Het was hoog, maar niet te hoog. En ze was er transparant over. Bovendien wil je ook kwaliteitsbestuurders hebben. En dat is ze.’

Dat Gunning bij het AMC zo goed verdiende was volgens Lubbers een logisch gevolg van haar anciënniteit. ‘Toen ze in 2001 voorzitter van de RvB werd was ze al tien jaar hoogleraar geweest en had ze al een paar jaar als gewoon lid in die raad gezeten. Vervolgens werd ze voorzitter. Elk jaar had ze een functioneringsgesprek met Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de raad van toezicht van het AMC. Als zo’n gesprek goed afloopt - en dat was met haar steeds het geval - krijg je er weer een periodiekje bij.’

Gunnings nieuwe functie als voorzitter van het College van Bestuur van UvA en HvA is in principe fulltime. Of ze ook haar (bezoldigde) functie als universiteitshoogleraar handhaaft is momenteel onderwerp van gesprek, laat een woordvoerder van de UvA weten. Ook nog niet bekend is welke nevenfuncties ze aanhoudt.