Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Aksa2011 (Pixabay)
actueel

UvA gaat toch experimenteren met online surveillance bij tentamens

Dirk Wolthekker,
22 april 2020 - 11:33

De Faculteit Economie & Bedrijfskunde is bezig met drie pilots met online surveillance tijdens tentamens op afstand. Decaan Han van Dissel ziet geen andere keus. ‘Voor internationals is het op dit moment de enige reële optie om te voorkomen dat ze studievertraging oplopen.’

Door de corona-uitbraak kunnen studenten niet fysiek aanwezig zijn op de UvA, maar online kunnen ze nog steeds toetsen afleggen. Het is echter moeilijk te controleren of studenten tijdens tentamens niet spieken en of ze überhaupt het tentamen wel zelf maken.

 

Proctoringsoftware

Verschillende universiteiten gebruiken daarom proctoringsoftware. Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) worden momenteel drie pilots gehouden bij drie verschillende vakken waarbij gekeken wordt hoe het systeem functioneert. Waar het dan vooral om gaat is het voorkomen van tentamenfraude door studenten en de gelijktijdige borging van de privacy.

‘Je huis of kamer is jouw plek, jouw omgeving, jouw safe space. De universiteit heeft daar niet zoveel te zoeken’

Bij online proctoring krijgt een programma vergaande machtiging op je computer tijdens een online tentamen. Dat programma neemt via je webcam en je microfoon geluid op, registreert je locatie en de websites die worden bezocht en programma’s die worden gebruikt. Het systeem kan ook vragen om – voorafgaand aan het tentamen – met behulp van de webcam de plek te laten zien waar je het tentamen maakt. Dat kan je woonkamer zijn, maar ook de badkamer of een andere plek. Het systeem kan signaleren of er nog andere mensen in de ruimte zijn waar je het tentamen maakt, en of daar spiekbriefjes of lesboeken rondslingeren.

Foto: Jern Ken Chew
Studentenraadsvoorzitter Pjotr van der Jagt is kritisch

Safe space

‘Precies hier zitten onze zorgen,’ zegt Pjotr van der Jagt, voorzitter van de centrale studentenraad (CSR). ‘Het systeem noteert niet alleen de kennis die je hebt van een vak, maar slaat ook allerlei andere zaken op, zoals je huis. Dat is jouw plek, jouw omgeving, jouw safe space. De universiteit heeft daar niet zoveel te zoeken.’ Een ander probleem is volgens Van der Jagt dat lang niet iedereen een state-of-the-art laptop met webcam heeft. ‘Dus dan werkt het niet en als je geen laptop hebt, maar alleen een desktop met ingebouwde webcam, dan kun je niet je hele kamer laten zien.’

 

Het is daarom dat de UvA op haar zogenoemde Keep on Teaching-pagina het gebruik van proctoring eerder sterk afraadde. ‘Online proctoring is a promising tool, but unfortunately, in our experience it’s not stable enough yet. At several faculties we have repeatedly suffered substantial technical failures, even in small groups,’ zo is te lezen.

Foto: Ineke Oostveen (UvA)
Decaan Han van Dissel ziet weinig andere oplossingen

Internationals

Decaan Van Dissel van de FEB is het met de kritiek eens, maar heeft ook niet zo snel een werkbaar en betrouwbaar alternatief voor handen. ‘De keuze is alle tentamens uitstellen of een online tentamen. We willen liever geen tentamens uitstellen omdat dit tot studievertraging leidt. Hiernaast proberen we een stuwmeer aan in te halen tentamens te voorkomen – niemand weet immers wanneer grootschalige tentamens op de UvA weer mogelijk zijn. Dus blijft online over. Belangrijk is de vraag in hoeverre privacygevoelige gegevens worden opgeslagen en hoe snel die gegevens na afname van een tentamen ook weer worden vernietigd. De regels van de Autoriteit Persoonsgegevens moeten worden gerespecteerd.’

 

De FEB heeft rond de 3.500 internationale studenten, van wie een groot deel huiswaarts is gekeerd en nu het onderwijs online volgt. Van Dissel: ‘Voor hen is op dit moment eigenlijk alleen online tentaminering een reële optie om studievertraging te voorkomen. Nog afgezien van de kosten en de risico’s, willen we hen niet vragen alleen voor tentamens terug te keren, zo dat überhaupt mogelijk zou zijn.’ Een openboektentamen of andere vormen van tentaminering zouden natuurlijk ook kunnen, maar die verdienen volgens Van Dissel ‘voor grote groepen’ niet de voorkeur omdat de kwaliteit van de antwoorden en/of de identiteit van degene die het tentamen heeft gemaakt onvoldoende te borgen zijn.

 

OER

Op basis van de resultaten van de drie pilots zal de UvA naar verwachting begin mei beslissen of men inzet op deze vorm van online-toetsing. Bij dat besluit worden ook de examencommissies betrokken. De hele zaak heeft grote urgentie omdat elke faculteit een Onderwijs- en Examenregeling (OER) heeft, waarin bepaald is dat vier weken voor afname van het tentamen moet zijn vastgesteld welke tentamenvorm zal worden gebruikt. Er is dus haast geboden, want de tentamenweken zijn geprogrammeerd voor de week van 25 mei (week 22) en de week van 22 juni (week 26).

 

Ondertussen hebben ook elders studenten zorgen rond de privacy van het proctoring-programma. Begin deze week startten studenten van Tilburg University een petitie tegen geproctorde tentamens.

 

In een eerdere versie van dit artikel stond dat studenten in het verleden succesvol een uitsluiting van een tentamen hebben aangevochten omdat hun proctoringsoftware niet werkte. Dat stond op de Keep On Teaching-pagina van de UvA, maar bleek niet waar. Het ging om een toelatingstoets, en de zaak werd geschikt voordat deze bij het College voor Beroep van Examens terechtkwam.