Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans (UvA)
actueel

Definitief besluit: ‘Van den Boom pleegde geen plagiaat’

Henk Strikkers,
5 maart 2020 - 11:00

Het UvA-bestuur heeft haar besluit definitief gemaakt: voormalig rector magnificus Dymph van den Boom pleegde geen plagiaat. Dat schrijft de huidige rector Karen Maex in reactie op een brief van zeventig wetenschappers die vroegen om een second opinion.

Dymph van den Boom, die van 2007 tot en met 2016 rector magnificus was van de UvA, werd in mei vorig jaar in NRC beschuldigd van plagiaat in diesredes en in haar proefschrift. Van den Boom zou grote stukken tekst zonder bronvermelding hebben overgenomen. Het UvA-bestuur stelde een onderzoekscommissie in van twee hoogleraren: de Utrechtse hoogleraar Ton Hol en de Tilburgse hoogleraar Marc Loth.

 

Patroon van slordigheden en tekortkomingen

Hol en Loth pleitten Van den Boom in een advies vrij van plagiaat, al constateerden ze wel ‘een patroon van slordigheden en tekortkomingen’. Volgens de onderzoekerscommissie pronkte Van den Boom niet met andermans veren en was er daarom geen sprake van plagiaat. Bovendien zouden de regels rond plagiaat in de jaren tachtig, waarin Van den Boom haar proefschrift schreef, niet zo duidelijk zijn als nu.

Het UvA-bestuur constateert ‘dat ons aanvankelijk oordeel tot discussie heeft geleid en we nemen graag de misperceptie weg dat we plagiaat niet serieus nemen’

‘Hoewel in het proefschrift niet steeds (voldoende) herkenbaar is welke tekstdelen van de auteur zijn en welke zijn overgenomen uit andermans werk, is wel steeds in voldoende mate duidelijk dat de auteur het werk van anderen beschrijft en zich dit niet heeft toegeëigend als ware het haar eigen werk,’ zo schrijft de commissie.

 

Voorlopig besluit

Het bestuur van de UvA nam dat besluit over als voorlopig besluit. In de zes weken erna kon Van den Boom nog in beroep gaan bij het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (Lowi), maar dat heeft ze niet gedaan, schrijft het UvA-bestuur.

 

Zeventig wetenschappers vroegen vorige week of het UvA-bestuur een second opinion wilde vragen bij het Lowi, maar dat kan het bestuur niet, vindt ze. ‘Het College ziet, gelet op haar bestuurlijke positie, geen ruimte om het Lowi te verzoeken advies uit te brengen,’ schrijft rector magnificus Karen Maex. ‘Die ruimte is voorbehouden aan klager en beklaagde, waarbij een klager in deze bijzondere procedure ontbreekt en beklaagde [Van den Boom, red.] heeft aangegeven niet om advies te zullen verzoeken.’

 

Discrepantie

Het UvA-bestuur constateert ‘desalniettemin dat ons aanvankelijk oordeel tot discussie heeft geleid en we nemen graag de misperceptie weg dat we plagiaat niet serieus nemen’. ‘Tegelijkertijd onderkennen we, zoals ook u in uw brief aangeeft, dat er mogelijk verwarring bestaat rond de discrepantie tussen het gebruik van het begrip plagiaat door CWI’sEen CWI is een commissie wetenschappelijke integriteit. Iedere universiteit heeft zo'n commissie. Personen die een schending van de wetenschappelijke integriteit vermoeden kunnen een klact indienen bij het CWI. en het Lowi op grond van vigerende gedragscodes enerzijds en plagiaat- en frauderegelingen voor studenten anderzijds.’

 

Rector magnificus Karen Maex kondigt aan dat ze graag ‘het inhoudelijke gesprek’ wil voeren over wetenschappelijke integriteit binnen de UvA, onder meer met examencommissies.