Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Verlofregeling UvA-medewerkers aangepast: dagen vervallen na 5 jaar

Dirk Wolthekker,
26 februari 2020 - 07:00

Sinds 1 januari zijn UvA-medewerkers geen ambtenaren meer, maar gewoon werknemers. Dat heeft geleid tot gewijzigde verlofregels aan de UvA en aan de meeste andere universiteiten, onder andere de vakantieregistratie is gewijzigd. ‘Vroeger verviel al het verlof na één jaar, nu pas na vijf jaar.’

De nieuwe wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren ‘zoveel mogelijk’ hetzelfde is als die van werknemers in het bedrijfsleven. Universitaire ambtenaren die tot nu toe altijd een aanstelling kregen, hebben daarom vanaf dit jaar gewoon een arbeidscontract en zijn dus gewoon werknemer. De arbeidsvoorwaarden voor werknemers zijn daardoor overigens niet veranderd, de cao-bepaling die de opbouw en opname van vakantiedagen regelt wel. Lucas van Wees, directeur HR van de UvA, licht toe.

 

Waarom is die bepaling in de cao gewijzigd?

‘Dat is het gevolg van het van toepassing worden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Hierdoor gelden voor UvA-medewerkers voortaan de arbeidsrechtelijke bepaling van het Burgerlijk Wetboek (BW). Die bepaling is in de cao verwerkt in artikel 4.7.’

Foto: UvA
Lucas van Wees

De vakantieregistratie is gewijzigd. Waarom?

‘In de lopende cao is de bepaling over het verval van niet opgenomen vakantieuren en restverlof gewijzigd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.’

 

Wat betekent dit voor de registratie van vakantieuren?

‘Het zijn allemaal vakantiedagen, vandaar dat we hebben besloten in de registratie geen onderscheid te maken in wettelijk en bovenwettelijk. Je ziet alle vakantieuren in de Zelfbediening van de UvA terug als verlof.’

 

Ik begrijp dat de zaak is omgedraaid ten opzichte van vorig jaar. Je moet nu eerst je vakantieverlof opnemen en pas daarna je restverlof. Waarom is dat?

‘Omdat de vervaltermijnen van niet opgenomen vakantie in de nieuwe cao zijn veranderd. Vroeger verviel al het verlof na één jaar, nu pas na vijf jaar.’

‘Binnen zes maanden na het ontstaan van een restverlof moet je afspreken wanneer je het tegoed binnen vijf jaar opneemt’

Wat is restverlof precies?

‘Restverlof zijn de niet opgenomen vakantieuren uit een voorgaand kalenderjaar. Het restverlof voor 2020 bestaat uit de niet opgemaakte vakantie-uren van 2019. De uren die aan het eind van dit jaar niet zijn gebruikt, worden toegevoegd aan het restverlof, dat dus pas na vijf jaar vervalt.’

 

Kunnen medewerkers dat terugzien op hun persoonlijke pagina?

‘Ja. De afboekingsvolgorde van het vakantieverlof is ten opzichte van vorige jaren gewijzigd. Het vakantieverlof wordt eerst afgeboekt. Vakantiedagen die je niet gebruikt kun je meenemen naar het volgende jaar en worden dus toegevoegd aan het restverlof. Het restverlof – dat vijf jaar geldig blijft – wordt als laatste afgeboekt. Om een voorbeeld te noemen. Stel dat ik restverlof uit 2019 heb, en ik neem in 2020 dagen op, dan wordt het vakantieverlof van het lopende jaar (2020) eerst afgeschreven. Daarna wordt het restverlof uit 2019 aangesproken.’

 

Maar als ik geen gebruik maak van al die mogelijkheden om vakantieuren op te maken?

‘Je moet binnen zes maanden na het ontstaan van een restverlof afspraken maken met je leidinggevende over wanneer je het tegoed binnen vijf jaar opneemt.’

Lees meer over