Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
actueel

Master tandheelkunde nog steeds onder de maat

Dirk Wolthekker,
21 februari 2020 - 09:41

De master tandheelkunde heeft van accrediteringsorganisatie NVAO een waarschuwing gekregen. De problemen die bij de vorige visitatie werden geconstateerd zijn immers nog steeds niet opgelost. Acta heeft tot 31 december de tijd de kwaliteit op orde te krijgen.

De master, die binnen Acta wordt aangeboden door de gezamenlijke tandheelkundeopleidingen van UvA en VU, werd door de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie (NVAO) doorgelicht. Dat gebeurt met alle bachelor- en masteropleidingen in Nederland. Bij de master tandheelkunde ging het behoorlijk mis: op twee van de vier toetsingscriteria werd een onvoldoende gescoord. Het gaat dan om de toetsingscriteria ‘onderwijsleeromgeving’ en ‘gerealiseerde leerresultaten’. Interim-decaan van Acta Frank Abbas zegt intussen ‘herstelprocedures’ in gang te hebben gezet.

 

Te weinig patiënten

Een van de problemen waar Acta mee kampt, is dat er weinig patiënten zijn op wie studenten hun verrichtingen kunnen uitvoeren. Het is een probleem dat al lang bestaat. Onder meer om die reden had Acta in het verleden satellietcentra ingericht in Den Haag, Hoorn en Almere. Naast Acta Amsterdam konden studenten daar ook de tandheelkundige praktijk leren. Maar de een na de andere satelliet werd om financiële redenen opgeheven.

‘Soms is de eerste keer dat studenten een behandeling uitvoeren gelijk een toetsingsmoment’

De matching tussen studenten en patiënten is volgens NVAO niet optimaal bij Acta. Studenten hebben ‘veel te beperkt’ contact met patiënten en dan vooral als het gaat ‘om complexe tandheelkundige vaardigheden’. Door het tekort aan tandheelkundige verrichtingen zijn er ook te weinig toetsingsmogelijkheden. ‘Soms is de eerste keer dat studenten een behandeling uitvoeren gelijk een toetsingsmoment,’ concludeert de NVAO.

 

Staf

Wat ook nog meespeelt bij het criterium ‘onderwijsleeromgeving’ is het tekort aan docenten. Door financiële problemen konden de laatste jaren vacatures moeizaam of niet worden vervuld. Gevolg: onderwijs viel uit, groepen moesten worden gecombineerd en de staf-studentratio van 1:12 (dat wil zeggen één docent op twaalf studenten) werd niet gerealiseerd. De financiën van de faculteit zien er momenteel overigens beter uit, zodat weer kan worden geïnvesteerd in personeel en onderwijskwaliteit.

Foto: UvA
Tandheelkundedecaan Frank Abbas

Wortelkanaalbehandeling

Als de onderwijsleeromgeving onvoldoende is, is het niet vreemd dat ook de ‘gerealiseerde leerresultaten’ onder de maat zijn. Dat is dan ook het geval volgens de NVAO. Bij een selectie van vijftien masterstudenten bleek dat allerlei verrichtingen niet of veel te weinig waren geoefend. Zo bleek dat drie studenten tijdens hun opleiding ‘slechts éénmaal een wortelkanaalbehandeling hadden uitgevoerd.’

 

Wetenschappelijk gezien is de master overigens goed en de scripties laten ‘een hoog niveau’ zien. ‘Voor een tandheelkundige opleiding is dat echter niet voldoende,’ constateert de NVAO. Extra probleem voor Acta is dat het gebrek aan praktische kennis van studenten rond complexe tandheelkundige problemen al eerder werd geconstateerd. ‘De situatie is sindsdien niet verbeterd,’ schrijft de NVAO in het visitatieverslag.

 

Post-graduate

Ook de post-graduate master (post-initieel) Oral Health Science, een peperdure master die in 2016 van start ging en bedoeld is voor mensen die al enige jaren tandartservaring hebben, kreeg een waarschuwing, maar de geconstateerde tekortkomingen zijn volgens een VU-woordvoerder al opgelost. De accreditaties van de Acta-masters verlopen op 31 december van dit jaar. Dan moeten de onvoldoendes dus formeel zijn omgebogen in voldoendes.

 

Interim-decaan Frank Abbas, die tot volgende zomer blijft omdat een permanente opvolger van Albert Feiltzer tot nu toe onvindbaar is gebleken, en directeur onderwijs Etienne Verheijck lichten volgende week toe hij zij de Acta-master weer op de rails willen krijgen.