Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Ilsoo van Dijk (UvA)
actueel

‘Geen enkele student mag de UvA verlaten zonder kennis van data science’

Henk Strikkers,
13 februari 2020 - 08:55

Het accent in het onderwijs moet liggen op studentsucces, in onderzoek en onderwijs wil de UvA meer nadruk leggen op interdisciplinariteit, en er moeten meer en intensere partnerschappen komen. Dat staat in de contouren van het instellingsplan van de UvA, waar iedereen over mee mag praten. ‘We gaan dit plan niet voorleggen voor de bühne.’

In het instellingsplan legt de universiteit eens in de zes jaar haar visie en strategie vast. Anders dan in voorgaande jaren wordt dat plan de komende maanden aan iedereen voorgelegd, in de hoop dat er zo veel mogelijk reacties op komen. Bestuursvoorzitter Geert ten Dam: ‘We hebben al veel gepraat met allerlei mensen, zoals de medezeggenschap en commissies binnen de universiteit. We willen dat iedereen meedenkt over onze ambities. We gaan dit niet voorleggen voor de bühne.’ Daarom is het stuk nu te lezen en te becommentariëren via denkmee.uva.nl.

Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)
Geert ten Dam

In het document Contouren voor het Instellingsplan 2021-2026 staat volgens Ten Dam ‘hoe wij denken dat het moet zijn’. ‘Maar we willen graag weten of we dingen hebben gemist, en of het plan niet te ambitieus is, of juist te weinig ambitieus.’

 

Interdisciplinair

‘Als bestuur vinden we dat interdisciplinariteitInterdisciplinair onderzoek is onderzoek waarbij perspectieven vanuit verschillende wetenschapsgebieden gecombineerd worden. meer nadruk moet krijgen binnen de UvA,’ zegt Ten Dam. Ze vervolgt: ‘maar daar zeg ik direct bij: interdisciplinariteit steunt op goed fundamenteel onderzoek.’ Volgens Ten Dam vragen zowel studenten als problemen steeds meer om een interdisciplinaire aanpak. ‘Neem diabetes. Dat is niet alleen een gezondheidsprobleem, dat is ook een bewegingsprobleem, dat is ook een planologisch probleem, dat is ook een opleidingsprobleem, het is ook een voedingsprobleem. De complexiteit van veel problemen is groot geworden. Daarom ben ik ook zo blij met het Kenniscentrum Ongelijkheid in de Stad, waar zowel de gemeente Amsterdam als universiteiten en hogescholen aan meedoen.’ De UvA wil in meer van dat soort partnerschappen deelnemen.

 

Er komen impulsen voor vier grote thema’s, zo staat in de contouren: gezonde en participerende burgers, veerkrachtige en inclusieve samenlevingen, verantwoorde digitale transformatie, en duurzame welvaart. Daar moet niet alleen meer onderzoek naar gedaan worden, maar dat moet ook in het onderwijs terugkomen. ‘In het onderwijs kunnen we meer gebruik maken van de kennisontwikkeling aan de UvA,’ zegt Ten Dam. ‘Er mag straks geen enkele student de UvA verlaten zonder kennis van kunstmatige intelligentie en data science,’ vindt ze.

Om het gewenste studentsucces te bereiken zal er meer gebruik gemaakt van worden van ‘digitale hulpmiddelen’ en ‘ICT voor activerend leren’

Digitale hulpmiddelen

In het onderwijs legt de UvA de nadruk op studentsuccesStudentsucces is een relatief nieuwe term. Het houdt meer in dan studiesucces, dat in de praktijk vaak werd beperkt tot studierendement: zo snel mogelijk afstuderen. Bij studentsucces gaat het over het behalen van een diploma, maar ook om jezelf nuttig maken voor de maatschappij en zelfontplooiing., staat in het document, en om dat te bereiken zal er meer gebruik gemaakt van worden van ‘digitale hulpmiddelen’ en ‘ICT voor activerend leren’. Ten Dam: ‘De vraag is: hoe kun je een contactuur zo nuttig mogelijk gebruiken? Tijd voor feedback is cruciaal. Het is een van de meest krachtige onderwijskundige instrumenten. We moeten kijken hoe we dingen die minder nuttig zijn uit een college kunnen halen, zodat we meer tijd aan belangrijke dingen kunnen besteden. Technologie kan daarbij helpen.’ Met andere woorden: docenten hoeven niet bang te zijn dat het een verkapte bezuinigingsmaatregel is, zegt Ten Dam. ‘Dat is precies wat het niet is. We willen docenten de ruimte geven om zo betekenisvol mogelijk hun werk te doen.’

 

De komende maanden moet het volgens Ten Dam gaan over wat we met elkaar gaan doen en hoe we het dan doen. ‘Bij vorige instellingsplannen werden er doelen gesteld en KPI’sKPI’s zijn kritieke prestatie-indicatoren. Die worden gebruikt om het succes van een strategie te meten. Een voorbeeld uit het vorige Instellingsplan: 80 procent van de studenten die aan het tweede jaar begint moet binnen vier jaar na de aanvang van zijn bachelor een diploma halen. vastgelegd en dat was het min of meer. We willen dat dit instellingsplan meer gaat leven,’ zegt Ten Dam. Ze wil dat decanen er op hun faculteit indringende gesprekken over gaan hebben. ‘Het moet houvast gaan geven voor wat we op de UvA gaan doen.’ Ook moeten alle faculteiten hun facultaire plan binnen de kaders van het instellingsplan schrijven. ‘Iedere faculteit is anders en heeft andere uitdagingen, maar als wij het over talentbeleid hebben, dan moet de faculteit dat ook doen.’

 

De contouren van het instellingsplan lezen of reageren? Dat kan op denkmee.uva.nl.