Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Teska Overbeeke (UvA)
actueel

Steeds meer universitair docenten aan de UvA hebben een vast contract

Irene Schoenmacker,
5 februari 2020 - 15:03

Wie als universitair docent (UD) kans wil maken op een vast contract, heeft goede kans bij de UvA. Bij veel andere Nederlandse universiteiten ligt het aandeel tijdelijke contracten van UD’s een stuk hoger. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de universiteiten. Zo ligt het aantal tijdelijke contracten voor universitair docenten bij de Universiteit Leiden tegenwoordig drie keer zo hoog als in 2005, terwijl de UvA juist minder tijdelijke universitair docenten heeft dan in 2005.

 

Groei tijdelijke contracten bij docenten zonder onderzoekstijd

Bij docenten onderzoekstijd, is het aantal tijdelijke contracten bij bijna alle universiteiten het laatste decennium hard gestegen. Bij de UvA steeg dat vanaf 2008 met ruim 63 procent, tegenover bijvoorbeeld 140 procent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Enkel bij de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven is dat aantal afgenomen.

 

Bij de UvA daarentegen neemt het aantal tijdelijke contracten af. Vooral universitair docenten zijn bij de Amsterdamse universiteit goed af, maar ook het aantal tijdelijke docenten daalt de laatste jaren licht. De cijfers komen overeen met het beleid dat de universiteit al langer heeft ingezet, bevestigt woordvoerder Yasha Lange van de UvA.

Nieuw beleid

Volgens regels die de UvA in januari 2019 invoerde, moeten tijdelijke aanstellingen en ook het niet verlenen van een vaste aanstelling ‘deugdelijk gemotiveerd’ worden. Het percentage tijdelijke contracten en het inhuren van externen mag ook maximaal 22 procent van het aantal fulltimers zijn.

 

‘Het is logisch dat een organisatie soms tijdelijk personeel nodig heeft, zoals bij piekbelasting of ziekte of, in het geval van een universiteit, om fluctuaties in studentenaantallen en onderzoeksbudgetten op te vangen,’ zegt Lange, ‘maar het percentage flexibele aanstellingen was doorgeschoten. Tijdens de Maagdenhuisbezettting in 2015 is daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, het College van Bestuur heeft aangegeven “paal en perk” te zullen stellen aan tijdelijke dienstverbanden.’