Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA-bestuur neemt advies over: Van den Boom pleegde geen plagiaat

Henk Strikkers,
21 januari 2020 - 16:32

Het UvA-bestuur neemt het advies van de commissie die onderzoek deed naar mogelijk plagiaat in de werken van Dymph van den Boom over. Die commissie oordeelde dat er geen sprake was van plagiaat, maar wel van ‘slordigheden in de verwijzingen naar het gedachtengoed van anderen.’ Dat meldt het bestuur op de UvA-site.

De tweekoppige onderzoekscommissie deed maandenlang onderzoek naar mogelijk plagiaat in toespraken die voormalig rector magnificus Dymph van den Boom uitsprak op de dies natalis van de UvA, en in haar proefschrift. Commissieleden Marc Loth (Tilburg University) en Ton Hol (Universiteit Utrecht) kwamen tot de conclusie dat er sprake was van ‘(een patroon van) slordigheden en tekortkomingen bij bronvermeldingen,’ maar niet van plagiaat.

Volgens de commissie bevat het proefschrift geen plagiaat, omdat Van den Boom ‘niet pronkt met andermans veren’

Pronken met andermans veren

Wat betreft haar proefschrift schrijft de commissie dat ‘hoewel in het proefschrift niet steeds (voldoende) herkenbaar is welke tekstdelen van de auteur zijn en welke zijn overgenomen uit andermans werk, is wel steeds in voldoende mate duidelijk dat de auteur het werk van anderen beschrijft en zich dit niet heeft toegeëigend als ware het haar eigen werk.’ Volgens de commissie is dat geen plagiaat, omdat Van den Boom ‘niet pronkt met andermans veren’.

 

In haar diestoespraken vond de commissie eveneens letterlijk overgenomen passages zonder bronvermelding, maar ‘naar het oordeel van de commissie is de bronvermelding in de toespraken over het algemeen aanvaardbaar’. Tot dat oordeel komt de commissie onder meer omdat de toespraken geen wetenschappelijke publicaties zijn.

De UvA benadrukt dat de fraude & plagiaatregeling voor studenten op de UvA onverkort blijft gelden

Het UvA-bestuur neemt die conclusies voorlopig over, schrijft ze op haar site. Wel worden de toespraken van de UvA-site verwijderd en wordt Van den Boom de lacunes in haar verwijzingen toe te voegen. Van den Boom kan binnen zes weken om een second opinion vragen bij het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (Lowi), waarna het UvA-bestuur een definitief besluit neemt.

 

Plagiaatregeling voor studenten

De UvA benadrukt dat de fraude & plagiaatregeling voor studenten op de UvA onverkort blijft gelden. Daarin wordt plagiaat gedefinieerd als ‘het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding’ en ‘het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen’.

 

Erasmus Universiteit

Dat Van den Boom passages in haar proefschrift en diestoespraken van anderen overnam kwam aan het licht in een groot artikel van NRC-journalist Frank van Kolfschooten. Uit een reconstructie van Folia en Erasmus Magazine bleek dat Van den Boom mogelijk slachtoffer werd van een ‘afrekening’. Van den Boom was in Rotterdam interim-decaan en verdedigde daar impopulaire fusieplannen.