Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Ex-rector Van den Boom pleegde geen plagiaat, was wel slordig’

Henk Strikkers,
17 december 2019 - 07:35

Voormalig rector magnificus Dymph van den Boom heeft geen plagiaat gepleegd, maar was wel slordig bij het verwijzen naar bronnen. Dat blijkt uit het rapport van een integriteitscommissie die het proefschrift en toespraken van de voormalige UvA-rector onderzocht.

De integriteitscommissie, die bestaat uit de Utrechtse hoogleraar Ton Hol en de Tilburgse hoogleraar Marc Loth, schrijft dat ‘[h]oewel in het proefschrift niet steeds (voldoende) herkenbaar is welke tekstdelen van de auteur zijn en welke zijn overgenomen uit andermans werk, is wel steeds in voldoende mate duidelijk dat de auteur het werk van anderen beschrijft en zich dit niet heeft toegeëigend als ware het haar eigen werk’. De commissie komt tot die conclusie nadat het zich verdiepte in de regels rond wetenschappelijke integriteit in de jaren tachtig, toen Van den Boom promoveerde.

 

Van den Boom kwam dit voorjaar in opspraak nadat in NRC een stuk verscheen waarin zij werd beschuldigd van plagiaat in haar proefschrift en in toespraken die ze hield op de diesviering van de UvA. Uit een reconstructie van Erasmus Magazine en Folia blijkt dat dit volgens sommige medewerkers van de Rotterdamse faculteit een ‘afrekening’ was. Van den Boom was in Rotterdam interim-decaan en verdedigde daar impopulaire fusieplannen.

 

Volgens de commissie is er ook in diestoespraken sprake van slordigheden, maar niet van plagiaat. Maar, zo staat in het rapport, ‘de betrokkene had ook in dit opzicht als rector magnificus een voorbeeldfunctie te vervullen’.

 

‘In de komende dagen wil het College van Bestuur het rapport bestuderen, spreken met de voorzitter van de externe commissie én met professor van den Boom,’ meldt de universiteit op haar site. ‘Pas daarna zal een standpunt worden ingenomen.’

 

Het hele rapport is hier te vinden.

 

In een eerdere versie van dit stuk stond abusievelijk dat Van den Boom in Rotterdam interim-rector was in plaats van interim-decaan. Daarnaast is voor de duidelijkheid toegevoegd dat ‘sommige medewerkers’ vinden dat er sprake was van een afrekening.