Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Ook Rijksdienst tegen sloop BG-pand

Dirk Wolthekker,
23 februari 2012 - 08:00
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in een brief aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum laten weten tegen sloop van de monumenten op het BG-terrein te zijn. De dienst laat weten dat sloop en nieuwbouw, wat de UvA voor ogen heeft, ‘een aantasting betekent van architectuur-, cultuur- en stedenbouwkundig historische waarden’ van het BG-terrein.

Dit negatieve advies van de dienst betekent dat er nu vrijwel geen enkele instantie meer over is die nog voor sloop is. Integendeel, de tegenstanders stapelen zich op. Eerder deze maand gaf ook de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam een negatief advies af. Alle andere cultuurhistorische organisaties zijn ook tegen, evenals buurtbewoners en een groot deel van de stadsdeelraad.

De Rijksdienst gaf in 2008 ook al een negatief advies af ten aanzien van sloop, maar later gaf het stadsdeel toch een sloopvergunning af. Die werd door de tegenstanders met succes aangevochten, want de rechter verklaarde de vergunning nietig. Het spel begon opnieuw: de UvA kwam met nieuwe rapporten waarom sloop gerechtvaardigd zou zijn, de tegenstanders kwamen met nieuwe rapporten waarom sloop niet gerechtvaardigd zou zijn. Ook alle adviserende instanties werden weer van stal gehaald, maar ze adviseren nog steeds negatief. Sterker nog, de Rijksdienst oordeelt dat in het licht van 'een nieuwe erfgoedvisie'  zelfs de sociale woningbouw op het BG-terrein en de Atrium-aanbouw  'al een aantasting van het gebied en de hovenstructuur zijn'.

De UvA wil overigens nog steeds doorgaan met het plan: sloop van de twee panden en nieuwbouw ten behoeve van een nieuwe bibliotheek geesteswetenschappen annex studiecentrum. Het stadsdeel is nu weer aan zet. Verantwoordelijk bestuurder Boudewijn Oranje beslist naar verwachting half april of hij een nieuwe sloopvergunning afgeeft.

Op 28 februari zal de centrale Studentenraad in Perdu een debat organiseren over de toekomst van het Binnengasthuisterrein. Locatie: Kloveniersburgwal 86. Aanvang: 20.00 uur.