Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Illustratie Marc Kolle
actueel

Studentenraad wil leden speciale cursus Nederlands aanbieden

Dirk Wolthekker,
31 oktober 2019 - 13:21

De centrale studentenraad (CSR) onderzoekt momenteel de mogelijkheid om aan raadsleden met een niet-Nederlandse achtergrond gespecialiseerde taalcursussen Nederlands aan te bieden, speciaal gericht op ambtelijke en bestuurlijke teksten en termen. ‘Voor internationals is de UvA-begroting een verschrikkelijk document.’

En dan gaat het nog niet eens om de begrotingscijfers, maar vooral ook om de gebezigde financiële en juridische termen. Neem alleen al het woord ‘Kaderbrief’ of allerlei termen uit de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). ‘Allerlei beleidsdocumenten zijn nog steeds opgesteld in het Nederlands en onze internationale raadsleden missen daardoor vaak waar het om gaat tijdens een “overlegvergadering” of “gezamenlijke vergadering”, ook van die termen die lastig te vertalen zijn,’ zegt CSR-voorzitter Pjotr van der Jagt.

‘De meesten kunnen wel in het Nederlands een brood kopen bij de bakker, maar het medezeggenschapsjargon kennen ze (nog) niet’

Immers, een overlegvergadering (in UvA-termen een ‘ov’) en een gezamenlijk vergadering (in UvA-termen een ‘gv’) zijn verschillende soorten medezeggenschapsvergaderingen, maar toch wordt daarbij ook gezamenlijk overlegd. Vertaal het maar eens in het Engels. Van der Jagt: ‘Internationals kunnen nu al een cursus Nederlands volgen als ze aan de UvA studeren. Maar dat is algemeen Nederlands. De meesten kunnen wel in het Nederlands een brood kopen bij de bakker, maar het medezeggenschapsjargon kennen ze (nog) niet. Daaraan willen we iets doen met een speciale cursus.’

 

Simultaan

Het aantal internationale studenten dat aan de UvA studeert neemt jaarlijks toe. Als gevolg daarvan komen er ook steeds meer niet-Nederlandse studenten in de studentenraden, op zowel centraal als facultair niveau. Zo beheersen volgens Van der Jagt minstens vijf van de veertien huidige CSR-leden niet of onvoldoende het Nederlands om (beleids)documenten, die steevast in het Nederlands zijn opgesteld, zo maar te kunnen begrijpen. De CSR begon daarom vorig jaar met simultaanvertalingen tijden de gezamenlijke vergadering met de centrale ondernemingsraad (COR). De COR wilde het Nederlands namelijk handhaven als voertaal.

 

Democratie

Tijdens de interne vergadering van de CSR of de overlegvergadering met het CvB is de voertaal echter Engels. Niettemin gaat daar natuurlijk geregeld nog iets mis in het begrip over en weer. ‘Vooralsnog gaan we zo'n cursus alleen aanbieden op CSR-niveau,’ zegt Van der Jagt, ‘maar idealiter zou dat ook op facultair niveau moeten, want om de studentendemocratie niet aan te tasten is het wel de bedoeling dat iedereen kan meepraten en meebeslissen.’ Bekeken wordt nu wat de mogelijkheden voor zo’n cursus zijn, wat het kost en wie het zou moeten betalen.