Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Medezeggenschap niet akkoord met financiële plannen UvA

Dirk Wolthekker,
9 juli 2019 - 07:14

Het UvA-bestuur moet aan vijftien eisen voldoen en dan pas zullen de centrale studentenraad (CSR) en centrale ondernemingsraad (COR) instemmen met de financiële plannen voor komend jaar. Dat schrijven COR en CSR in een brief.

De gezamenlijke vergadering (gv) van COR en CSR heeft het UvA-bestuur afgelopen donderdag een brief gestuurd met maar liefst vijftien eisen waaraan moet worden voldaan voordat de gv met de voorgestelde Kaderbrief instemt. Die kaderbrief is een document dat vooraf gaat aan de begroting en dat de kaders zet voor het financiële beleid voor de UvA in 2020.

Foto: Mina Etemad
CSR-voorzitter Roeland Voorbergen

Het is inmiddels een aantal jaren geleden dat de gv zo’n uitgebreid weerwoord formuleerde op de voorgenomen financiële plannen van de UvA. ‘Er zijn nu meer voorbehouden dan in het verleden, dat klopt,’ zegt CSR-voorzitter Roeland Voorbergen, tevens voorzitter van de gv. ‘Maar we vinden alle punten heel redelijk. We verwachten dat het UvA-bestuur ons op alle punten tegemoet komt.’

 

Student engagement en docententekort

Wat die punten precies zijn? De gv wil bijvoorbeeld dat er – op voorstel van UvA-bestuurslid Jan Lintsen zelf – komend najaar een publiek toegankelijk college over de begroting komt, want daarover is te weinig bekend bij de UvA-gemeenschap. Volgens de gv was de gemeenschap ook niet op de hoogte van de consultatieperiode voorafgaand aan het begrotingsproces. Die transparantie over de begroting komt er dus alsnog.

Ten aanzien van het community-gevoel wil de gv ook dat de universiteit een student engagement-fonds in het leven roept voor studenteninitiatieven die de faculteiten overstijgen. Als voorbeeld wordt UvA Radio genoemd. Dat is een voorbeeld dat navolging zou verdienen, meent de gv.

 

Het docententekort is op de UvA – zoals op alle universiteiten – groot. Het is steeds moeilijker om goede docenten aan te trekken. Als gevolg daarvan, zo constateert de gv, wordt er op sommige faculteiten aan personeel minder geld uitgegeven dan beschikbaar, wat nota bene ‘tot positieve financiële resultaten’ leidt op sommige faculteiten. Ook komt het volgens de gv voor dat er ‘uit bezuinigingsoverwegingen’ te weinig docenten worden ingezet. De gv wil nu eerst een onderzoek naar de feitelijke en gewenste student/docent-ratio, ook om de geconstateerde werkdruk aan te pakken.

De gv wil meer cijfers zien over de kosten van internationalisering. Hetzelfde geldt voor interdisciplinariteit, een speerpunt van UvA-beleid

Internationalisering

Ander punt: internationalisering. Want wat kost dat eigenlijk, vooral als het gaat om begeleiding van internationale studenten en beleid? Hierover is volgens de gv ‘geen kennis’ in de organisatie aanwezig en dat zou wel moeten. De gv wil meer cijfers zien over de kosten van internationalisering. Hetzelfde geldt voor interdisciplinariteit, een speerpunt van UvA-beleid. Maar nieuwe interdisciplinaire opleidingen kennen vaak hoge opstartkosten ‘die mogelijk nog niet zijn voorzien’. Houd dit ‘scherp in de gaten’, adviseert de gv. Overigens, werd onlangs nog de aanvraag voor een nieuwe interdisciplinaire bachelor afgewezen door de minister.

De gv is ook bezorgd om het beleid van de minister om geld te verdelen ten behoeve van bèta- en techniekstudies. UvA-bestuurder Jan Lintsen gaf al eerder in Folia aan de plannen van de minister niet te zullen uitvoeren. De gv wil hieromtrent nogmaals ‘garanties’ van het UvA-bestuur.

Als faculteiten en diensten niets doen is er een UvA-breed tekort van 17,7 miljoen euro

Op de vraag welke van de vijftien punten hij het belangrijkst vindt, antwoordt Roeland Voorbergen: ‘Voor de gv zijn ze alle vijftien even belangrijk, maar persoonlijk vind ik het verzoek om een fonds voor studentbetrokkenheid op te richten een mooie,’ zegt hij. ‘Daarnaast wil de UvA 200.000 euro die ze eerst bestemd had voor mentale gezondheid overhevelen naar student services. Daar zijn we op zich niet tegen, maar dan moet het wel echt besteed worden aan mentale gezondheid en niet daar gewoon op de grote hoop worden gegooid. Het docententekort vind ik ook erg belangrijk. We hebben het idee dat de UvA niet echt een idee heeft hoe groot dat tekort daadwerkelijk is. Ze zeggen: “Kijk hier maar hoeveel medewerkers elke afdeling heeft,” maar dan kun je nog niet zien hoeveel tijd zij daadwerkelijk aan onderwijs besteden en wat de werkdruk is. We willen dat de UvA dat echt beter in kaart gaat brengen. Dat hangt ook samen met de werkdrukproblemen.’

 

Een woordvoerder van de UvA laat weten dat het UvA-bestuur de brief van de gv deze week in het bestuursoverleg zal bespreken.

 

17,7 miljoen

Het begrotingsproces gaat natuurlijk ook over cijfers. Als faculteiten en diensten niets doen is er volgend jaar UvA-breed een tekort van 17,7 miljoen euro. Dat is niet de bedoeling, want de UvA wil quitte spelen. Dat wil dus zeggen dat er minder moet worden uitgegeven, of meer inkomsten moeten worden gegenereerd om de begroting sluitend te krijgen.

 

Het is de bedoeling dat de nieuwe begroting komend najaar rond is. De gv heeft dan opnieuw instemmingsrecht, maar alleen op hoofdlijnen. Als alles goed gaat wordt de Begroting 2020 vlak voor kerstmis ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht van de UvA, waarna de begroting op 1 januari van kracht wordt.

 

De volledige brief van de gv is hier te lezen in pdf.