Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Emeritus-hoogleraar Schuyt in NRC: ‘Inadequaat verwijzen is geen plagiaat’

Sterre van der Hee,
8 juni 2019 - 11:03

Het is ‘absurd’ om het proefschrift van oud-rector magnificus Dymph van den Boom uit 1988 te beoordelen met de huidige plagiaatnorm, stelt emeritus-hoogleraar Kees Schuyt (sociologie, UvA) in een opiniestuk in NRC. ‘Dit wordt niet gekwalificeerd als schending van wetenschappelijke integriteit.’

Deze week publiceerde de krant een onderzoeksartikel over het vermeende plagiaat van Van den Boom in verschillende (feest)redes en in haar proefschrift. In een reactie noemt Schuyt het onderzoek ‘zeer teleur[stellend] qua gedenheid van onderzoek en qua kennis van de geldende regels inzake wetenschappelijke publiciteit’. Zo bestonden in 1988 geen bindende voorschriften voor bronverwijzing in wetenschappelijke publicaties, schrijft hij, en zouden in het proefschrift geen namen zijn weggelaten, maar slechts summier zijn vermeld. ‘[Deze] inadequate bronvermelding wordt naar huidige maatstaven niet als schending van wetenschappelijke integriteit gekwalificeerd, maar als al of niet verwijtbare onzorgvuldigheid.’

Foto: Roger Creemers (Folia)
Kees Schuyt

Schuyt plaatst daarnaast vraagtekens bij de reden van de ‘selectieve verontwaardiging jegens één proefschrift en één persoon’. ‘Dook de journalist “per toeval” in een proefschrift uit 1988 en op de openingstoespraken van 2007-2017, zoals hij zei in de podcast NRC Vandaag van 4 juni?’ Ook impliceert hij dat de zaak via een ‘eerlijke klachtprocedure’ had moeten lopen en niet via de media. Tegen Folia zei hij eerder: ‘Niemand mag brand roepen in een bioscoop als er geen brand is. Een journalist roept “plagiaat, plagiaat!” in de mediale bioscoop van onze tijd over een proefschrift van meer dan dertig jaar geleden. Iedereen loopt meteen rennend achter de journalist aan, roepend dat er “plagiaat” is gepleegd. Maar wie controleert de controleur/journalist alvorens te oordelen?’

 

Karaktermoord 

VU-hoogleraar Lex Bouter (methodologie & integriteit), die van 2006 tot 2013 rector magnificus was aan zijn universiteit, noemde de publicatie over Van den Boom ‘regelrechte karaktermoord’. Ook hij betreurde dat niet was gekozen voor ‘het melden van vermoedens volgens de juiste weg. ‘Oud-rector Van den Boom wordt aan de schandpaal genageld zonder deugdelijk onderzoek. Het College van Bestuur van de UvA heeft mijns inziens adequaat gereageerd door een onderzoekscommissie in te stellen.’

 

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar Van den Boom op 28 mei vertrok als interim-decaan, klonken dezelfde geluiden. Hoogleraar Arjo Klamer (economie van kunst en cultuur) stelde dat de plagiaatbeschuldigingen niet konden worden losgezongen van de faculteitsdiscussie over Van den Booms advies over de fusieplannen, zo schreef universiteitsblad Erasmus Magazine. ‘Ik heb sterk het vermoeden dat dit niet naar buiten was gekomen als er niet zo’n weerstand was geweest tegen het fusieplan. [...] Ik schaam me te pletter dat de gemeenschap waar ik onderdeel van ben, dit doet.’ Klamer bereidt een klacht voor bij het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Lees meer over