Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Universiteitsforum gaat in andere vorm verder

Dirk Wolthekker,
5 juni 2019 - 06:00

Vandaag vindt de laatste bijeenkomst van het Universiteitsforum in zijn huidige vorm plaats. Het forum zal daarbij onder meer discussiëren over zijn eigen toekomst. Het UvA-bestuur wil het forum nog een jaar voortzetten, maar wel in licht gewijzigde vorm.

Er komt een tweede kans voor het Universiteitsforum, het deliberatief discussieplatform dat in pilot-vorm bestaat sinds januari 2018. In verschillende opzichten was het weinig succesvol, zo bleek uit een interne evaluatie van de UvA en al eerder uit een reportage in Folia. Het College van Bestuur geeft het forum niettemin een tweede kans: het wordt verlengd met een jaar, er komen nieuwe forumleden, het forum komt vaker maar korter bij elkaar, en voor de leden die behoren tot het ondersteunend personeel komt er een nieuwe lotingssystematiek.

Het ondersteunend personeel krijgt de kans zich aan te melden voor het forum, waarna zonodig uit de aanmeldingen wordt geloot

Zichtbaar en bruikbaar

De afgelopen maanden is het forum door de universiteit geëvalueerd en daaruit is geconcludeerd dat het platform inhoudelijk weliswaar niveau heeft, maar toch ook voor verbetering vatbaar is, zegt Arne Brentjes, hoofd strategie & informatie van de UvA en coördinator van de pilot Universiteitsforum. Brentjes: ‘De inhoudelijke discussies sluiten aan op de oorspronkelijke opzet om de UvA met zichzelf in gesprek te laten zijn over onderwerpen vóórdat ze echt op de beleidstafel liggen. Voor verbetering vatbaar zijn echter de zichtbaarheid en concrete bruikbaarheid van de resultaten van de gevoerde discussie, de opkomst tijdens de bijeenkomsten en de community-vorming van het forum buiten de bijeenkomsten om.’

 

Getrapte loting

Het moet dus beter en misschien ook wel anders. Dat betekent ook dat er nieuwe leden komen die – en dat is nieuw – deels getrapt worden geloot. Het gaat dan in het bijzonder om het ondersteunend personeel (obp), dat ‘minder vanzelfsprekend’ dan het wetenschappelijk personeel geïnteresseerd zou zijn in het type discussie dat wordt gevoerd in het forum. Die conclusie wordt getrokken omdat ‘diverse obp-leden sinds het begin van het forum zijn afgehaakt,’ zegt Brentjes. Daarom wordt voorgesteld de loting van het obp getrapt te organiseren: zij krijgen eerst de kans zich aan te melden voor het forum, waarna zonodig uit de aanmeldingen wordt geloot.

Er wordt nu al gedacht aan thema’s als ‘werkdruk en de indeling van het curriculum’ of ‘de UvA en haar ecologische voetafdruk’

Gericht uitnodigen

Ook ingelote studenten en promovendi laten het er nogal eens bij zitten. Daarom is het denkbaar om per bijeenkomst studenten ‘gericht uit te nodigen’, bijvoorbeeld omdat ze een relatie hebben met het onderwerp. Een andere optie is om van elke faculteit een studentassessor uit te nodigen. Onder het wetenschappelijk personeel blijft de loting intact. Collegeleden, decanen en andere bestuurders blijven sowieso lid van het forum. Er wordt overwogen om gelote leden uit het forum te gooien als ze een bijeenkomst voorbij laat gaan ‘zonder gemotiveerde afmelding’.

 

Frequentie

Het is de bedoeling dat het forum komend collegejaar vaker bij elkaar komt dan nu. Voorgesteld wordt om één keer maand bij elkaar te komen, in vergelijking met eens in de drie of vier maanden tot op heden. Het zullen geen sessies van een halve dag meer zijn, maar korte bijeenkomsten van een of anderhalf uur, ‘bijvoorbeeld lunch- of ontbijtsessies met een korte inleiding op het thema’.

 

De thema’s zullen lang van te voren en per maand worden vastgesteld. Zo wordt nu al gedacht aan thema’s als ‘werkdruk en de indeling van het curriculum’, ‘de UvA en haar ecologische voetafdruk’, ‘kwaliteitsbegrip en -meting’ en ‘onderwijskwaliteit, duur en grootte van opleidingen’. Hoogleraar sociologie Jan Rath is het afgelopen anderhalf jaar technisch voorzitter geweest, maar het is mogelijk dat het forum na de zomer kiest voor een voorzitter uit eigen gelederen.

 

Gamechanger

Het Universiteitsforum werd opgezet als uitvloeisel van een voorstel van de Commissie Democratisering & Decentralisering om een ‘Senaat – nieuwe stijl’ in te stellen. Dat zou een UvA-breed gespreksplatform zijn waar vrijuit kon worden gediscussieerd over grote UvA-thema’s die nog niet staand beleid zijn, maar dat wel zouden kunnen worden.

 

In uitgeklede vorm kwam die ‘Senaat-nieuwe stijl’ er inderdaad, namelijk als anderhalf jaar durend experiment onder de naam Universiteitsforum. College van Bestuur, decanen, studentassessor en diversity officer werden uit hoofde van hun functie lid, de 61 overige leden werden geworven door middel van loting onder studenten en medewerkers. Collegevoorzitter Geert ten Dam hoopte dat het forum een ‘gamechanger’ zou worden.

 

Vandaag vindt de vijfde sessie van het Universiteitsforum plaats, dit maal in het Universiteitstheater zaal 1.01A. Adres: Nieuwe Doelenstraat 16. Aanvang: 14.00 uur.