Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Folia
actueel

#UvAKiest | UvASociaal grootste partij in CSR, Inter wint een zetel

Dirk Wolthekker,
27 mei 2019 - 17:10

Vier zetels voor UvASociaal, twee voor De Vrije Student en één voor nieuwkomer Inter. Dat is de verdeling van de directe zetels in de Centrale Studentenraad na de studentenraadsverkiezingen van anderhalve week geleden. De opkomst bij de CSR is iets beter dan vorig jaar, maar nog steeds laag: 12,7 procent. De totale opkomst bleef steken op 15,4 procent, iets lager dan vorig jaar.

Het is een mager doekje voor het bloeden: de kleine toename van de opkomst voor de directe zetels in de CSR: 12,7 procent tegenover 11,2 procent vorig jaar. Er deden dit jaar vijf partijen mee aan de verkiezing van de directe zetels in de CSR. Naas UvASociaal, De Vrije Student en Inter waren dat Red UvA en Slaafs. Beide laatste partijen hebben geen zetels in de CSR gewonnen, maar wel in de facultaire studentenraden.

(Lees verder onder de uitslagen)

Eénpartijdemocratie

Opvallend bij deze studentenraadsverkiezingen was de opmars van studentenpartij Inter. Overal waar de partij meedeed werden zetels vergaard. Bij het district Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE) vergaarde de partij zelfs alle voor PPLE gereserveerde zetels in de studentenraad van de rechtenfaculteit, namelijk vier. Dat was eigenlijk geen kunst, want PPLE-studenten hadden geen andere keus dan stemmen op Inter.

De opkomst bij PPLE van 71 procent is zonder meer sensationeel

De opkomst bij PPLE van 71 procent is daarom zonder meer sensationeel. Door het relatief kleine aantal PPLE-studenten (600) heeft deze opkomst echter nauwelijks invloed op de totale opkomst. Omdat PPLE voor het eerst een apart district was binnen de rechtenfaculteit werden de PPLE-stemmen apart geteld en niet langer bij de rechtenfaculteit als geheel. Als gevolg daarvan is de opkomst bij de rechtenfaculteit flink gedaald, namelijk naar 16,5 procent (vorig jaar nog 26,2 procent). De studentenraad van de rechtenfaculteit heeft twaalf zetels, waarvan dus er vier naar PPLE gaan. De andere acht zijn gelijkelijk verdeeld over OpRecht en De Vrije Student.

 

Aan de PPLE-democratie moet dus nog even worden gesleuteld. Dat geldt overigens ook voor de districten Geneeskunde en Geneeskunde-coschap, waar zoals gewoonlijk alleen op partij MFAS kon worden gestemd. Ook bij tandheelkundefaculteit Acta deed, ook zoals gewoonlijk, slechts één partij mee, dit jaar onder de naam Kies Acta.

 

FMG-districten

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) was dit jaar, net zoals de rechtenfaculteit, voor het eerst opgesplitst in aparte districten: elk van de vier afdelingen vormde een eigen district voor de facultaire studentenraad. Dat heeft weinig opgeleverd. De afdeling pedagogische- & onderwijswetenschappen (POW) deed niet eens mee, omdat er geen kandidaten waren voor het district. Studenten POW konden alleen blanco stemmen. Zes van de 1179 POW-studenten hebben dat gedaan. De andere drie districten hadden eveneens tamelijk treurige opkomstcijfers: sociale wetenschappen 17,5 procent, communicatiewetenschap 11,4 procent en psychologie – waar slechts een student zich kandidaat had gesteld – 6,4 procent. Vorig jaar, toen de faculteit nog niet in aparte districten was opgedeeld, was de opkomst overigens ook al laag: 12,7 procent over de hele faculteit gerekend.

Wat er is gebeurd bij tandheelkundefaculteit Acta is vooralsnog onduidelijk, maar de traditioneel hoge opkomst is er dramatisch gekelderd

De resultaten bij economie & bedrijfskunde (FEB), geesteswetenschappen (FGw) en de betafaculteit (FNWI) zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren, al was de opkomst bij de FEB flink hoger dan vorig jaar: nu 24 procent, vorig jaar 19,5 procent. Bij de FGw en de FNWI ging de opkomst naar beneden, respectievelijk 1,5 procentpunt en 2,7 procentpunt. Typische faculteitspartijen gingen er met de absolute meerderheid vandoor: Tof op de FGw, Sefa op de FEB en Lief op de FNWI.

 

Drama bij Acta

Wat er is gebeurd bij tandheelkundefaculteit Acta is vooralsnog onduidelijk, maar de traditioneel hoge opkomst is er dramatisch gekelderd. Gezegd moet worden dat de opkomstcurve bij Acta de afgelopen jaren tamelijk steil omhoog liep: van 28,5 procent (2016) via 40,3 procent (2017) naar 54,7 procent in 2018. De val is nu des te dieper: een opkomst van slechts 18,8 procent. Waar dit precies aan ligt is niet duidelijk. Aan de éénpartijdemocratie vermoedelijk niet, want die was er voorgaande jaren ook.

 

Internationals

Door de opkomst van Inter en de steeds grotere aantallen buitenlandse studenten aan de UvA stijgt ook het aantal internationale studenten op de kieslijsten. Zo gaan van de vier directe UvASociaal-zetels in de CSR drie naar internationals: Hahae Son, Mariia Lisova en Alicja Kepka. Hahae Son haalde overigens in absolute aantallen ook nog eens het meeste aantal stemmen: 360. Ze stond bovendien ook nog eens op de lijst voor het district communicatiewetenschap en haalde daar 69 stemmen. De vier zetels in dat district worden overigens alle vier ingenomen door internationals.

 

CSR-voorzitter

Wie de nieuwe CSR-voorzitter zal worden is op basis van deze uitslag moeilijk te zeggen. Eerder werd de lijsttrekker van de grootste partij vrijwel automatisch CSR-voorzitter, maar dat is sinds vorig jaar geen gewoonte meer. Roeland Voorbergen, namens partij Tof facultair afgevaardigde in de CSR, werd verkozen tot voorzitter. De samenstelling van de voltallige 14-koppige CSR is overigens pas later bekend: naast de zeven nu verkozen leden worden nog zeven leden afgevaardigd door elk der zeven faculteiten. Pas als dat rond is, zal de verkiezing van het nieuwe CSR-bestuur plaatsvinden. Het nieuwe bestuur gaat na de zomervakantie aan de slag.