Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Publiek domein
actueel

Hoe een scriptieprijs een kickstart voor je carrière kan zijn

Dirk Wolthekker,
24 mei 2019 - 13:40

En dan komt de dag dat je scriptie eindelijk af is. Wie heel goed zijn best heeft gedaan kan in aanmerking komen voor een van de vele scriptieprijzen die aan de UvA en daarbuiten worden vergeven. En wie er een wint kan zich opmaken voor meer.

Binnen de universiteit wordt de UvA Scriptieprijs voor masterscripties als belangrijkste en meest eervolle scriptieprijs wordt gezien. Over een paar weken wordt die prijs weer uitgereikt. De hoofdprijs van drieduizend euro gaat natuurlijk naar de allerbeste scriptie, zulks te bepalen door een jury bestaande uit de decanen van de faculteiten. Maar ook de vijf overige genomineerdenIedere faculteit, met uitzondering van tandheelkundefaculteit Acta, vaardigt een kandidaat af. vallen in de prijzen: ieder krijgen ze een bedrag van duizend euro.

 

Tijdens de Universiteitsdag – dit jaar op 15 juni – wordt bekend gemaakt wie de beste scriptie heeft geschreven en naar huis gaat met die vette cheque, een oorkonde, bloemen en natuurlijk eeuwige roem. In het algemeen geldt voor deze en andere scripties binnen en buiten de UvA dat ze worden beoordeeld op academische kwaliteit, originaliteit, leesbaarheid en maatschappelijke relevantie. In veel gevallen wordt er ook een cijfer aan gekoppeld, vaak minimaal een 8,5. Winnaars zitten daar trouwens vaak boven.

 

(Lees verder onder de afbeelding)

Foto: Joost Knaap
De uitreiking van de UvA Scriptieprijs in 2015

Prijzencircus

Voor het hele scriptieprijzencircuit geldt grosso modo hetzelfde als voor het onderzoeksbeurzencircuit: wie eenmaal in de prijzen is gevallen, maakt vaak kans op andere prijzen voor hetzelfde werkstuk dan wel een variant daarop, want ja: kwaliteit verloochent zich nu eenmaal niet. Neem toenmalig rechtenstudent Sander Wirken, die in 2011 de UvA Scriptieprijs won met een scriptie op het snijvlak van recht, politiek en liefdadigheid. Zijn scriptie The Guatemalan genocide and the International Commission against Impunity in Guatemala. Justice at last? was volgens zijn scriptiebegeleider ‘puntgaaf’, een scriptie die ‘stilistische kwaliteiten paarde aan bevlogenheid’. Cijfer: 9,5.

 

De scriptie en de bijbehorende kennis kon weer worden ingezet voor een vervolgproject dat afgelopen november ook weer in de prijzen viel: een eervolle tweede plaats bij de AUV-alumnusprijs, overigens geen scriptieprijs, maar een ideeënprijs voor een bijzonder project, in zijn geval het project Niños de Guatemala. Prijs: tweeduizend euro.

Een goede scriptie kan een lekkere cashcow zijn

Dubbele prijzen

Ook meer recent cashten studenten dubbele prijzen, die overigens niet eens altijd in een geldprijs hoeven te eindigen. David Dalenberg won vorig jaar de UvA Scriptieprijs met een scriptie over de manier waarop kunstmatige intelligentie wordt toegepast bij het automatisch targeten van vacature-advertenties op specifieke doelgroepen. Cijfer: 9. Voor dezelfde scriptie werd hij ook genomineerd voor de Max van der Stoel Human Rights Award, en zijn scriptie werd online gepubliceerd in Computer Law & Security Review.

 

Amber Woutersen, namens de bètafaculteit een van de genomineerden van dit jaar, is op voorhand al dubbel in de prijzen gevallen: ze schreef de scriptie The Origin and Evolution of the Nitrariaceae, een studie naar de evolutie van de Nitraria-struikjes, die voorkomen in Azië, Australië en kustregio’s van de Middellandse Zee en die aanwijzingen kunnen geven over klimatologische verandering. Ze won er in november vorig jaar de young talent East-West Seed Graduation prize voor plantenwetenschappen mee: 5.000 euro. Nu is ze met dezelfde scriptie genomineerd voor de UvA Scriptieprijs. Als genomineerde van de bètafaculteit casht ze sowieso 1.000 euro. Als ze de hoofdprijs binnensleept wordt dat 3.000 euro. Zo is een scriptie ook nog eens een lekkere cashcow. Wie het een beetje slim aanpakt vermeldt de winnende dan wel genomineerde scriptie ook op zijn cv of LinkedIn, zodat toekomstige werkgevers zien dat ze met jou een kanjer binnenhalen.

 

Merk en reputatie

Scriptieprijzen dragen niet alleen bij aan het merk of reputatie van de winnaar of genomineerde student, maar ook aan de instelling als geheel (de UvA) of aan de faculteit die de prijs uitreikt. Soms zijn de prijzen ook verbonden aan een instelling of bedrijf of ter herinnering aan een persoon die iets bijzonders presteerde op het vakgebied. Zo kent de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB) de H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs, genoemd naar Herman Karel Nieuwenhuis, ooit de eerste die cum laude afstudeerde aan de FEB. Geen wonder dat degene die de prijs wint niet een goede, niet een geweldige, maar ‘een uitmuntende’ economische of bedrijfskundige scriptie moet hebben geschreven. De prijs: 2.250 euro.

‘Als je verder de wetenschap in wilt, is het als bètastudent belangrijk hoe goed je presteert bij je researchstage en hoe goed je bijbehorende wetenschappelijke verslag is’

Ook zijn scriptieprijzen vaak verbonden aan een specifiek commercieel doel of product. Een prachtig voorbeeld daarvan is de NVvK-Elmex-prijs, een scriptieprijs die jaarlijks wisselend wordt uitgereikt aan een master- of bachelorstudent door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde. Helder is natuurlijk dat het hier niet alleen gaat om de bevordering van de kindertandheelkunde sec, maar ook om de naamsbekendheid van het tandpastamerk Elmex, die de prijs van 1.000 euro mogelijk maakt.

 

En zo gaat het ook met veel andere scriptieprijzen: ze worden in het leven geroepen door maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven, die er gelijk de bedrijfs- of organisatienaam aan koppelen. De bedrijfsnaam wordt op die manier verbonden met excellentie, en bedrijven komen in contact met schrijvers van excellente scripties, die misschien wel erg goede werknemers kunnen zijn. Blenheim Advocaten in Amsterdam kent de Blenheim Scriptieprijs (500 euro plus uitgave van je scriptie als boek) voor studenten vennootschapsrecht en de Sociaal-Economische Raad kent de SER-scriptieprijs (2.000 euro) voor de beste masterscriptie op sociaaleconomisch terrein.

 

Ongewis

De kwantiteit van het aantal scriptieprijzen is bijna net zo groot als het aantal onderwerpen waarover je een scriptie zou kunnen schrijven. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er wel een (master)scriptieprijs mee winnen, al is het belang niet overal even groot. Een woordvoerder van de bètafaculteit – waar geen als zodanig genoemde scriptieprijzen worden uitgereikt – laat weten dat dit ‘vermoedelijk’ komt ‘doordat de scriptie voor bèta-studenten niet zo belangrijk’ is.

 

‘Als je verder de wetenschap in wilt, is het als bètastudent belangrijk hoe goed je presteert bij je researchstage en hoe goed je bijbehorende wetenschappelijke verslag is. Scripties zijn maar een klein en veel minder belangrijk onderdeel van de studie.’

 

Nog meer scriptieprijzen? Check bijvoorbeeld hier voor rechten en hier en hier voor algemene scriptieprijzen.