Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Teska Overbeeke (UvA)
actueel

#UvAKiest | Tussenopkomst CSR-verkiezing iets hoger dan vorig jaar

Dirk Wolthekker,
15 mei 2019 - 14:41

Halverwege de studentenraadsverkiezingen van deze week lijkt de opkomst iets beter dan vorig jaar. In het bijzonder bij het district Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE), onderdeel van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), is de opkomst met 55,5 procent hoog. De vier districten van de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenswetenschappen (FMG) scoren opnieuw zeer matig.

Het centraal stembureau van de UvA heeft vanmorgen vlak voor tien uur een peiling gehouden van de opkomst sinds afgelopen maandag, toen de studentenraadsverkiezingen begonnen. Daarbij bleek dat de opkomst hoger ligt dan vorig jaar, ook bij de directe verkiezing van de zeven CSR-zetels: 7,6 procent tegenover 6,3 procent vorig jaar. Destijds vond de peiling bovendien een half uurtje eerder plaats. Opvallend is de zeer lage opkomst bij tandheelkundefaculteit Acta: 11,1 procent tegenover 45,1 procent vorig jaar.

 

Op de verschillende faculteiten is het beeld enigszins diffuus: allemaal tussen de zeven en twaalf procent, met een positieve uitschieter op de Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB): 16,5 procent. Een ronduit overweldigende opkomst wordt gemeld bij de opleiding Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE), waar tot nu toe al meer dan de helft van de studenten heeft gestemd: 55,5 procent.

Een ronduit overweldigende opkomst wordt gemeld bij de opleiding Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE), waar tot nu toe al meer dan de helft van de studenten heeft gestemd

Slechts één partij

Wellicht betekent dit dat studenten die studeren binnen een kleine community meer betrokken zijn bij hun opleiding dan anderen. Overigens is dit slechts het halve verhaal, want aan de PPLE-democratie moet nog wel gesleuteld worden: studenten kunnen maar op één partij stemmen, namelijk partij Inter. Inter doet ook mee aan de verkiezingen voor de CSR, maar of de hoge opkomst bij PPLE iets over hun succes voor die verkiezingen zegt, is koffiedik kijken.

 

PPLE doet dit jaar voor het eerst mee met een eigen district binnen de rechtenfaculteit. De studentenraad van de rechtenfaculteit telt twaalf zetels, waarvan er vier, dus een derde, zullen worden ingenomen door studenten PPLE. In relatie tot het aantal PPLE-studenten is dat een behoorlijk aantal. De FdR heeft in totaal 3.720 studenten, van wie 600 een PPLE volgen. Iets minder dan een zesde van het aantal studenten levert dus een derde van het aantal zetels in de facultaire studentenraad op. Volgens het centraal stembureau van de UvA heeft de studentenraad zelf voor die verdeling gekozen.

 

Vier districten bij FMG

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) is dit jaar voor het eerst opgedeeld in vier districten, analoog aan het aantal afdelingen. De opkomst is tot nu toe tamelijk laag: tussen 3,4 procent bij psychologie en 10,7 procent bij sociale wetenschappen.

 

Opvallend is de opkomst van 0,3 procent in het district pedagogische en onderwijswetenschappen (POW). In dat district kan eigenlijk niet gestemd worden voor de facultaire studentenraad, want er zijn geen kandidaten. Niet helemaal duidelijk is waarom er dan toch een tussenopkomst van 0,3 procent is. Het centraal stembureau blijft het antwoord vooralsnog schuldig. Mogelijk betreft het hier blanco uitgebrachte stemmen.

 

Bureau Communicatie heeft gistermiddag de formele stemoproep verzonden in de algemene studentennieuwsbrief, die elke dinsdag wordt verstuurd. De afdeling heeft via andere media-uitingen maandag ook al gewezen op de studentenraadsverkiezingen. Stemmen kan hier, zoals gezegd nog tot en met vrijdag. De uitslag wordt bekend gemaakt op 27 mei rond 17.30 uur in het Maagdenhuis.