Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Ilsoo van Dijk (UvA)
actueel

Minister keurt nieuwe UvA-bachelor Humans, Society & Technology af

Dirk Wolthekker,
12 april 2019 - 08:32

De nieuwe tweetalige opleiding Humans, Society & Technology, die de UvA vanaf 2020/2021 wil aanbieden, is niet door de doelmatigheidstoets van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) gekomen. Kort gezegd komt het er op neer dat er al vergelijkbare opleidingen zijn en dat de arbeidsmarkt niet op nóg zo’n opleiding zit te wachten.

Dat schrijft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) in een advies aan minister Van Engelshoven van OCW. Het advies, inclusief het besluit van de minister om de aanvraag van de UvA niet goed te keuren, is deze week bij de UvA binnen gekomen. Het was de bedoeling dat de nieuwe bachelor bij aanvang een instroom zou hebben van 80 studenten, oplopend naar 120. Op zich zou dat realistisch zijn, meent de CDHO. Alleen ‘afgezet tegen de arbeidsmarktbehoefte’ blijkt dat er vanuit de landelijke arbeidsmarkt bezien ‘geen ruimte’ is voor een dergelijke door de overheid bekostigde opleiding.

De UvA wil de bachelor gedeeltelijk in het Engels aanbieden, maar er blijkt niet dat de keuze voor het Engels ‘aansluit op een arbeidsmarktbehoefte’

De commissie wijst er in haar advies ook op dat de voorgenomen bachelor van de UvA ‘sterke verwantschap’ vertoont met andere universitaire bachelors elders, zoals de bachelor Digital Society (Maastricht University), die in september begint en de bachelor Management, Society & Technology (Universiteit Twente). Ook rond het gebruik van het Engels rezen vragen bij de CDHO. De UvA wil de bachelor gedeeltelijk in het Engels aanbieden, maar er blijkt niet dat de keuze voor het Engels ‘aansluit op een arbeidsmarktbehoefte,’ aldus de CDHO.

 

‘Een kans voor de FMG’

De voorgenomen FMG-bachelor was afgelopen oktober het medezeggenschapstraject al ingestuurd, maar kon toen niet op goedkeuring rekenen van de facultaire studentenraad en later ook niet van de ondernemingsraad. Beide medezeggenschapsorganen stemden vooralsnog niet in met de met de nieuwe bachelor. Niettemin werd in januari wel een aanvraag ingediend om de nieuwe opleiding te starten.

 

Dat deed de faculteit naar blijkt omdat waarnemend decaan Fischer het proces vooruit wilde helpen. Ze ziet de oprichting van de HST als ‘een kans voor de FMG’ en ‘proeft dat de facultaire studentenraad en de facultaire ondernemingsraad dit soort opleidingen in principe goed vinden’, zo blijkt uit de notulen van de overlegvergadering van 31 januari tussen de decaan en de studentenraad.

 

Teleurgesteld

Ondertussen werd wel gewerkt aan de beantwoording van de vragen die de studentenraad en de ondernemingsraad nog hadden, maar nu zet de CDHO dus een streep door de hele zaak. ‘We zijn allemaal erg teleurgesteld,’ zegt studentenraadslid Casper Colenbrander. Het ging volgens hem wel de goede kant op met de voorgenomen bachelor. ‘We hebben nog niet vernomen hoe de UvA nu verder wil. Het instemmingsverzoek voor onze studentenraad is in elk geval ingetrokken.’

 

FMG-decaan Agneta Fischer noemt de afwijzing ‘heel vervelend’. De UvA kan een gewijzigde aanvraag indienen bij de CDHO, in beroep gaan tegen het besluit of de zaak laten rusten. Voor welke optie er wordt gekozen, weet Fischer nog niet. ‘We gaan eerst eens met het CDHO praten.’

 

Het is voor het eerst sinds 2013 dat een UvA-aanvraag voor een nieuwe studie wordt afgekeurd door het CDHO.