Foto: Folia
actueel

Deze UvA'ers staken voor minder werkdruk voor docenten

Redactie Folia,
15 maart 2019 - 07:14

Ondanks de slechte weersverwachtingen vertrekken vandaag tientallen, zo niet honderden UvA-studenten en -medewerkers naar Den Haag om te staken voor meer geld voor het hoger onderwijs. Wij vroegen vijf van hen naar hun beweegredenen. ‘Niet staken gaat in ieder geval niet helpen. Als we toch naar de slachtbank gaan, dan strijdend.’

Foto: Jern Ken Chew

Malou Sprinkhuizen (21), biomedische wetenschappen

Malou is ook lid van de Centrale Studentenraad

 

Waarom ga je staken?

‘Omdat de situatie in het onderwijs steeds heftiger wordt. Docenten moeten veel te veel overuren maken, waardoor ze uiteindelijk ook veel te weinig verdienen. Het docentschap is daardoor niet aantrekkelijk meer en dat moet veranderen. De overheid moet hierin het voortouw nemen. De regering geeft belastingkortingen en subsidies aan bedrijven, maar dat geld zou naar het onderwijs moeten gaan. Het mooie aan het Nederlandse onderwijssysteem is dat het toegankelijk is. Dat moet ook zo blijven en daarom moet de overheid blijven investeren in het onderwijs.’

 

Ligt de oplossing voor de problemen in Den Haag of aan de UvA?

‘De UvA moet ook iets doen. Het bestuur kan andere keuzes maken dan het nu doet, zodat er meer geld beschikbaar komt voor onderwijs en onderzoek. Zo zijn er faculteiten die veel meer financiële reserves hebben dan nodig. De UvA kent een reserve-beleid waarbij faculteiten een minimumreserve moeten aanhouden, maar wat mij betreft komt er ook een maximale reserve.’

 

Denk je dat deze staking gaat helpen?

‘Ik hoop het en zo niet: dan moeten we de stakingsfrequentie maar opvoeren of heftigere maatregelen nemen, bijvoorbeeld de bezetting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. D66 heeft altijd gezegd een echte onderwijspartij te zijn, maar nu er een D66-minister zit gebeurt er helemaal niets, behalve bezuinigingen. Het is allemaal één grote leugen geweest die D66 ons heeft voorgespiegeld.’

 

Hanna Blom (21), European Studies

 

Waarom ga je staken?

‘Voor investeringen in het onderwijs. Studenten en docenten houden het hoofd nauwelijks boven water. Met name bij de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen zie je dat er bij studies zonder veel overlap vakken worden samengevoegd, om maar minder colleges te hoeven geven. Er zijn talenstudies opgeheven aan de UvA. De onderwijskwaliteit gaat ten onder aan het almaar efficiënter moeten werken.’

 

Ligt de oplossing voor de problemen in Den Haag of aan de UvA?

‘Bij beide. Wat betreft het geldgebrek is het gemakkelijk: er zijn investeringen nodig om iets te kunnen doen. Dat het universiteitsbestuur de acties faciliteert is aardig, maar niet genoeg. Het College van Bestuur van de UvA zou meer een visie moeten ontwikkelen op de rol van de universiteit in de maatschappij. De universiteit zou een vrije plek moeten zijn om academisch en kritisch na te denken.’

 

Denk je dat deze staking gaat helpen?

‘Ik denk dat niemand verwacht dat de minister zegt: “Jullie hebben gelijk, hier is het geld”. Vandaag is wel een historisch moment: het is nog nooit voorgekomen dat het hele onderwijs staakt. Ik denk dat het heel veel energie gaat geven om met zo velen in Den Haag te zijn om te laten zien dat we onderwijs belangrijk vinden. Misschien is het ook wel niet de laatste keer, en blijven we staken totdat er wel naar ons wordt geluisterd.’

‘Ik ga staken omdat ik vind dat mijn hardwerkende docenten eerlijke werkomstandigheden verdienen’

Gijs van Donselaar (62), docent filosofie

 

Waarom ga je staken?

‘Ik ga in de eerste plaats staken voor mijn studenten. Ik protesteer tegen de onderfinanciering van het academisch onderwijs. Ik heb in de praktijk te maken met de kwalijke gevolgen daarvan. Zo werden wij enige tijd geleden gedwongen om de uren voor de propedeusewerkgroepen in te krimpen van 2 maal 2 uur naar 1 x 3 uur per week. Er was namelijk te weinig geld om werkgroepdocenten in te huren. Dat betekent dus een kwart minder werkelijke contacturen, minder teksten en verdieping. De studenten beginnen nu beduidend minder goed voorbereid aan het vervolg van de opleiding. In de master wilden wij vooral de breedte van het vakkenaanbod in stand houden, maar het beperkte aantal uren dat we kregen betekende dat alle modules van 12 etcs werden gehalveerd naar 6 ects. Alweer een zeer gevoelig verlies aan diepgang. De opleiding heeft nu echt een lager peil dan voorheen en dan zou moeten.’

 

Ligt de oplossing voor de problemen in Den Haag of aan de UvA?

‘Ik heb weinig zicht op de allocatie van middelen binnen de UvA en misschien schort ook daar wat aan, maar daar gaat het nu niet om. In Den Haag is men bezig het onderwijs te verwaarlozen. Met debiliserende slogans als “kennis, kunde, kassa” wordt de prestatiedruk op iedereen opgevoerd, maar het enige waar kennelijk geld voor is zijn de steeds maar uitbreidende bestuurslagen, managers, toezichthouders en externe adviesbureaus.’

 

Denk je dat deze staking gaat helpen?

‘Niet staken gaat in ieder geval niet helpen. Als we toch naar de slachtbank gaan, dan strijdend. Makke lammeren hebben geen zelfrespect.’

Foto: Sacha Palies

Geertje Hulzebos (26) heeft een tussenjaar

 

Waarom ga je staken?

‘Ik ga staken omdat ik vind dat mijn hardwerkende docenten eerlijke werkomstandigheden verdienen. Dat is nodig. De personeelskosten zijn in het onderwijs het hoogst, dus zodra er bezuinigd moet worden, krijgen zij het zwaar. Verder is er sprake van hoge competitie en banen die onzeker zijn of helemaal verdwijnen. Natuurlijk vind ik de kwaliteit van het onderwijs belangrijk, maar vandaag ben ik hier uit solidariteit met mijn docenten. Ik wil hun strijd steunen.’

 

Ligt de oplossing voor de problemen in Den Haag of aan de UvA?

‘Bij allebei. Den Haag moet meer investeren in het onderwijs, dus de bezuinigingen moeten van tafel en er moet meer geld vrij komen. Bij de UvA moeten we kritisch zijn: er moet meer inspraak komen over waar dat geld heen gaat. Gaan we geld uitgeven aan hippe reclamebureaus en prestigieuze gebouwen of investeren we in personeel en onderwijs? Die financiële transparantie ontbreekt nu nog bij de UvA en dat moet veranderen.’

 

Denk je dat deze staking gaat helpen?

‘Ik zit toevallig net in de trein vanuit Den Haag, omdat ik langsging bij het debat met de minister van Onderwijs en ik denk dat zij flink zit te zweten. We zijn namelijk met heel veel mensen; het is niet zo dat er drie mensen en een halve paardenkop op het Malieveld gaan staan. De hele onderwijssector doet mee en we laten onze stem flink horen. Onderwijs is zo belangrijk en dat zien ze in Den Haag nu ook.’

‘Misschien is het ook wel niet de laatste keer, en blijven we staken totdat er wel naar ons wordt geluisterd’

Gaia Willemars (26), filosofie

 

Waarom ga je staken?

‘Docenten zijn kapot en dat merk je als student. Door alle bezuinigingen moeten ze steeds vaker overwerken en dat is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom heb ik zelf ook in veel actiegroepen gezeten om duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. Het is tijd om hier wat aan te doen.’

 

Ligt de oplossing voor de problemen in Den Haag of aan de UvA?

‘Er zijn verschillende problemen, waarvan een deel door de UvA zou kunnen worden opgelost. Vooral op het gebied van diversiteitsbeleid kan de UvA nog veel verbeteren. Daarnaast kan de UvA zorgen dat geld beter wordt verdeeld en dat het medezeggenschap wordt verbeterd. Maar zonder verandering in Den Haag gaat dit heel lastig zijn. Zeker voor financiering is het belangrijk om naar Den Haag te gaan. Ook is onderwijs nu deels geprivatiseerd, terwijl dat zou niet zo moeten zijn.’

 

Denk je dat deze staking gaat helpen?

‘Ja, maar ik verwacht niet dat alle eisen zullen worden ingewilligd. Het is belangrijk om met z’n allen samen te komen om moed te houden, want de kwaliteit van het onderwijs heeft grote invloed op de hele maatschappij. Toch zal een eenmalige staking niet heel veel invloed hebben, dat zie je door te kijken naar de geschiedenis. Daarom zou ik willen blijven staken totdat er iets verandert, maar hier is volgens mij niet genoeg draagvlak voor.’

 

Tekst: Andrea Huntjens, Laura ter Steege, Henk Strikkers & Dirk Wolthekker

Lees meer over