Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Tussenevaluatie universiteitsforum: ‘Doel van de bijeenkomsten moet duidelijker’

Dirk Wolthekker,
15 maart 2019 - 11:46

Bij de eerste drie bijeenkomsten van het universiteitsforum kwamen er steeds minder leden opdagen. Drie leden zijn zelfs opgestapt. Het universiteitsbestuur besloot daarom een zogenomende tussenevaluatie te houden. ‘Veel respondenten wezen erop dat onvoldoende duidelijk is wat het mandaat van het forum is en wat het doel van de zitting is.’

Het universiteitsforum werd na de Maagdenhuisbezetting opgericht als een orgaan waarin de UvA een aantal keer per jaar met zichzelf in gesprek kon gaan. Het bestaat uit 13 bestuurders en 61 gelote leden. Dit najaar bleken sommige leden niet onverdeeld tevreden: de discussies zouden te langzaam gaan, er zou te weinig commitment zijn en de gesprekken zouden te weinig concreet zijn. Onder meer naar aanleiding van dat artikel voerde het UvA-bestuur een onderzoek uit.

 

Duidelijkheid

De 36 leden van het universiteitsforum (11 studenten en 25 medewerkers) die reageerden op die enquête wijzen erop dat onvoldoende duidelijk is wat het mandaat van het forum is en wat het doel van de bijeenkomsten is. Deelname aan het forum kost best wat tijd, meenden sommige respondenten. ‘Het tijdsbeslag van het forum is over het jaar genomen klein, maar in de betreffende weken strijdt het niettemin met andere taken, vergaderingen en activiteiten. Als het doel van de zitting helder is, kun je beter inzien dat het ertoe doet of je erbij bent,’ schreef een respondent. Gepleit wordt om voorafgaand aan de zitting te benoemen naar welk resultaat wordt toegewerkt, en om na afloop terug te koppelen of dat beoogde resultaat is bereikt en welke follow-up het krijgt.

‘Als het doel van de zitting helder is, kun je beter inzien dat het ertoe doet of je erbij bent’

Daarnaast zou ‘de samenloop met onderwijs’ zoveel mogelijk vermeden moeten worden, zo werd meermaals genoemd. Daarbij werd voorgesteld om de zittingen te plannen in de onderwijsvrije perioden of aan zittingen in de avond dan wel aan het einde van de middag.

 

Respondenten mochten ook thema’s aandragen voor toekomstige bijeenkomsten van het forum. Onderwerpen die onder meer werden genoemd zijn ‘werkdruk en de 8-8-4-semesterindeling’; ‘de impact van digitalisering op leren, werk, ethiek en inspraak’; ‘sociale veiligheid, werkklimaat en openheid; en ‘internationalisering en verengelsing’. Ook het diversiteitsbeleid van de UvA zou een thema kunnen zijn. Dat zal mede daarom het thema zijn van de komende bijeenkomst van het forum op maandag 18 maart.

 

Agendacommissie

Vanaf het begin heeft het forum een technisch voorzitter in de persoon van hoogleraar sociologie Jan Rath. Sommige respondenten vroegen zich af of het forum niet zelf zou moeten voorzien in voorzitterschap en agendering. Andere leden bepleitten dat voorafgaand aan een bijeenkomst stellingen worden toegezonden en opengesteld voor stemming of amendering.

Het forum kan volgens respondenten alleen effectief zijn als de discussie ‘gericht is op het bereiken van consensus’

Het publiceren van die stellingen zou eveneens de rest van de academische gemeenschap kunnen uitnodigen tot meedenken. Voor de respondenten geldt dat het forum alleen dan een effectief orgaan in de beleidsvorming kan zijn als de discussie ‘uitstijgt boven uitwisseling van meningen en gericht is op het bereiken van consensus’.

 

Vertrokken leden

De drie leden die hun lidmaatschap opzegden, maakten allen onderdeel uit van het ondersteunend personeel. Twee leden zegden in september op, het derde lid greep de tussenevaluatie aan om zijn lidmaatschap op te zeggen, zo blijkt uit het evaluatieverslag. Het is niet bekend gemaakt om welke leden het gaat en wat de reden van hun opzegging is.

 

Waarom de drie forumleden uit het ondersteunende personeel zijn afgehaakt, blijkt niet uit de enquête, maar verschillende respondenten zeiden wel te vermoeden dat sommige medewerkers en bestuurders een kennisvoorsprong hebben en dat de onderwerpen een erg academisch karakter hebben. Enkele forumleden vrezen daarom dat het universiteitsforum ‘de interesse van het ondersteunend personeel wellicht niet kan vasthouden’.

 

De evaluatie van het universiteitsforum wordt komende maandag 18 maart besproken tijdens de vierde bijeenkomst van het forum, waar ook zal worden gepraat over het concept-diversiteitsbeleid. De bijeenkomst vangt om 13.00 uur in de Muziekzaal van Crea.