Foto: Ilsoo van Dijk (UvA)
actueel

Law Hub moet juristen ‘voorbereiden op hun rol in de samenleving’

Dirk Wolthekker,
27 februari 2019 - 06:00

Je zou het een moderne variant kunnen noemen van de rechtswinkel: de Amsterdam Law Hub is gistermiddag geopend in gebouw-A op de Roeterseilandcampus. ‘Je kunt ook gaan werken bij De Brauw Blackstone Westbroek, maar dat is niet het dominante beeld dat we als juridische faculteit van de UvA willen uitdragen.’

Burgemeester Halsema heeft gisterenmiddag de nieuwe Amsterdam Law Hub van de UvA geopend op de begane grond van gebouw-A op de Roeterseilandcampus. Je zou kunnen zeggen dat het een soort bedrijfsverzamelgebouw is waar juridische bedrijven met een maatschappelijk oogmerk gevestigd zijn. Studenten kunnen er werken of stage lopen, mensen met een juridische vraag of juridische problemen kunnen er terecht voor hulp en kleine juridische bedrijfjes kunnen zich er vestigen. Diverse bedrijven zijn er inmiddels geopend, waaronder Bureau Clara Wichmann, dat zich inzet voor de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen, Lawyers for Lawyers, juristen die collega’s in het buitenland bijstaan, en het Public Interest Litigation Project, een organisatie die opkomt voor mensenrechten. Vier vragen aan rechtendecaan André Nollkaemper.

Foto: Mina Etemad
Rechtendecaan André Nollkaemper

De Law Hub komt over als een rechtswinkel nieuwe stijl. Klopt dat?

‘Enerzijds wel, maar anderzijds is de Hub veel meer dan dat. De hub komt voort uit een programma voor ervaringsonderwijs; de Amsterdam Law Practice. Daarin leren studenten doordat we ze vanuit de rol van jurist laten werken aan echte kleine rechtszaken in het free legal advice clinic, of in de Amsterdam Law Clinic aan grote rechtszaken en maatschappelijke problemen. De Hub is direct uitvloeisel van deze vorm van onderwijs, omdat studenten in de Hub aan dit soort zaken kunnen werken. De Hub rust dus feitelijk op drie verschillende onderdelen. Het is ten eerste een free legal advice center, waar mensen gratis juridisch advies kunnen inwinnen op allerlei gebied, de rechtswinkels zijn hier partner in en de studenten krijgen hier vanuit de Amsterdam Law Practice onderwijs aangeboden. Ten tweede zijn er de maatschappelijke organisaties die vaak wat grotere strategische rechtszaken doen. Daar kunnen de studenten aan meewerken binnen het onderwijs van de Amsterdam Law Clinic. Ten derde zijn er juridische startups in de Hub. We zijn de juridische tak van de venture labs die ook op andere faculteiten zijn ontstaan. We hebben nu een challenge uitgezet, waarbij studenten met creatieve ideeën voor een juridische-maatschappelijke startup welkom om hun idee te pitchen. De winnende inzendingen krijgen financiële ondersteuning, begeleiding van professionals en werkruimte.’

 

(Lees verder onder de foto)

Foto: Ilsoo van Dijk
Burgemeester Femke Halsema bij de opening van de Amsterdam Law Hub
‘We willen een broedplaats zijn voor de toegankelijkheid en verbetering van het recht’

Het klinkt niet als de voorbereiding op een advocatencarrière op de Zuidas.

‘Zeker wel. Sterker nog, veel van de strategische rechtszaken waar studenten aan mee kunnen werken in onze clinic, worden gedaan door kantoren op de Zuidas. Vaak zijn dit innovatieve en grensverleggende rechtszaken, en daar werkt men vanuit de Zuidas graag aan mee. Bovendien wordt het door de praktijk – en die is wel veel breder dan de Zuidas – ook enorm toegejuicht dat we het gat tussen de opleiding en de praktijk wat verkleinen, zonder ons academisch karakter te verliezen. Betere, meer reflectieve en verantwoordelijke juristen, daar kan je op de Zuidas goed mee aankomen. Je kunt na een studie bij ons dus gewoon stage gaan lopen of werken bij De Brauw Blackstone Westbroek. Wat wel zo is dat wij ons, nadrukkelijker dan in het verleden, profileren als maatschappelijk betrokken faculteit en universiteit. De Hub is daar een exponent van. We willen een broedplaats zijn voor de toegankelijkheid en verbetering van het recht.’

 

De politiek zal u dankbaar zijn; de minister wil bezuinigen op de sociale advocatuur.

‘Ik wil graag voorkomen dat dit beeld ontstaat, want wij doen dit niet om de minister tegemoet te komen. Dit staat echt los van de politiek. Wij constateren gewoon dat er een grote vraag is naar dergelijke law clinics en nemen onze verantwoordelijkheid. Hiernaast heeft het programma in de Amsterdam Law Practice en in de Hub naast een maatschappelijke opdracht ook echt als primair doel het onderwijs van onze faculteit te innoveren en betere juristen af te leveren.’

 

Het klinkt allemaal erg praktisch. Wordt het niet een veredelde hbo-rechtenopleiding?

‘Dat is het zeker niet. We leggen een nadrukkelijke verbinding met academisch onderwijs en onderzoek. Wij willen verantwoordelijke juristen opleiden die hebben geleerd om ook over ethisch-juridische kwesties te reflecteren in een wetenschappelijke context, eigenlijk vergelijkbaar met wat geneeskundestudenten leren tijdens hun coschappen. Wij willen studenten voorbereiden op de rol die zij na hun studie spelen in de samenleving.’