Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Paul Doop over BG: 'UvA blijft optimistisch'

Dirk Wolthekker,
14 februari 2012 - 11:58
De UvA blijft overtuigd van de noodzaak tot sloop van het voormalige Crea 2 en de kansen die dat zou bieden voor dit deel van de binnenstad. Dat zegt waarnemend collegevoorzitter Paul Doop in een reactie op het vorige week verschenen rapport van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB). 'Om de UvA een goede plek in de binnenstad te geven hebben we een toekomstgerichte bibliotheek annex studiecentrum nodig. Sloop is hiervoor noodzakelijk.’

Wel doen
De experts die in het VVAB-rapport aan het woord kwamen waren alle ronduit negatief over sloop. Niet doen, was de teneur. Wel doen, zegt Doop. ‘Ik merk dat het draagvlak voor de aanwezigheid van de UvA in de binnenstad steeds groter wordt. De UvA wil het hele gebied ontwikkelen, dat wil zeggen bijna alle gebouwen, de poorten en in samenwerking met de gemeente de openbare ruimte, terwijl de VVAB erg gefocust blijft op dat ene monument. Daarmee wordt het belang van de UvA tekort gedaan. Om het gebied een impuls te geven en om de universitaire functies hier te versterken willen we een studiecentrum waarmee we de komende decennia verder kunnen.’

'Meer dan negentig procent van de panden wordt gerenoveerd,' relativeert Doop. ‘Wij zijn erg voor herbestemming en renovatie van UvA-gebouwen en slagen daar ook grotendeels in. Op het BG-terrein staan elf panden met een rijksmonumentale status. Daarvan renoveren we of hebben we er tien gerenoveerd.'

Nieuwe argumenten
De rechter maande de UvA vorig voorjaar met nieuwe argumenten te komen waarom afbraak noodzakelijk zou zijn. Daaraan heeft de UvA volgens Doop voldaan door een aantal onafhankelijke deskundigen te vragen om hun visie te geven op het plan van de UvA.

Ook de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten Amsterdam is inmiddels naar buiten gekomen met een negatief advies ten aanzien van sloop. Maar volgens Doop heeft deze commissie ‘geen nieuwe argumenten’ naar voren gebracht die afbraak zouden rechtvaardigen. ‘De UvA blijft optimistisch,’ zegt Doop.