Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Monique Kooijmans
actueel

Meer studentenstops op de UvA, maar komen ze wel vol?

Irene Schoenmacker,
10 januari 2019 - 16:06

Het aantal bacheloropleidingen met een numerus fixus bij de UvA groeit komend collegejaar van zes naar zeven. En dat terwijl de minister meer controle over de studentenstops wil. Waarom kiezen opleidingen dan toch voor deze maatregel? ‘Als er straks duizend studenten op de stoep staan, moet ik op onderwijskwaliteit inboeten en dat wil ik niet.’

Waren er in 2017 bij de UvA nog vier bacheloropleidingen die een studentenstop hanteerden, in 2018 waren dit er al zes en komend studiejaar zijn er zeven opleidingen met een numerus fixus.

 

De Tweede Kamer en de minister maken zich al langer zorgen over de studentenstops, met name bij de technische universiteiten. In het regeerakkoord is zelfs vastgelegd dat de minister straks de invoering van een numerus fixus kan blokkeren als ze het nut er niet van in ziet, of als ze vindt dat opleidingen zelf niet genoeg hebben gedaan om de capaciteit te verhogen.

 

91 lege plekken

Opvallend is dat bij zes van de zeven UvA-bacheloropleidingen die een numerus fixus hanteren, het maximum dit jaar niet werd gehaald. De studie biomedische wetenschappen hanteert een fixus van 175 plaatsen, maar er begonnen in 2018 slechts 114 eerstejaars aan de opleiding. De studie kunstmatige intelligentie, die vorig jaar voor het eerst een studentenstop invoerde, kreeg 109 eerstejaars terwijl er plek was voor 200.

 

(Lees verder onder de infographic)

Het is meer een voorzorgsmaatregel, zegt opleidingsdirecteur Arnoud Visser van kunstmatige intelligentie. ‘Als ik geen numerus fixus zou hanteren, kom ik op driehonderd studenten uit. Kijk naar de landelijke trend: gezamenlijk hadden de Nederlandse universiteiten afgelopen collegejaar 50 procent meer inschrijvingen voor de studie kunstmatige intelligentie.’

 

Wanneer je een numerus fixus instelt, halveer je de instroom sowieso, zegt Arnoud Visser. ‘Gewoonweg alleen al om het feit dat studenten eerder moeten beslissen. Het zijn tenslotte millenials: zo vroeg een keuze maken vinden ze vervelend.’

Foto: Sander Nieuwenhuys
Ingmar Visser

1.800 aanmeldingen, 518 eerstejaars

Dat ziet ook de opleiding psychologie, die in 2018 bijna 1.800 aanmeldingen kreeg doordat ze tweetalig werd. Uiteindelijk stroomden er slechts 518 eerstejaars in, terwijl de opleiding een fixus had ingesteld voor 600 studenten. ‘Meestal blijft de instroom zo’n 10 tot 15 procent onder de numerus fixus, ongeacht het aantal aanmeldingen,’ zegt opleidingsdirecteur Ingmar Visser. ‘Dat is een fenomeen dat je ook bij de andere opleidingen terugziet.’

 

Veel studenten haken af, doordat ze toch een andere opleiding of universiteit kiezen, of in het geval van de buitenlandse studenten, een ander land. Ingmar Visser: ‘Ik ben geen fan van numeri fixi, maar als er straks duizend studenten op de stoep staan, moet ik op onderwijskwaliteit inboeten en dat wil ik niet.’ Bovendien is de toegankelijkheid gewaarborgd omdat andere psychologie-opleidingen geen studentenstop hebben. ‘Maar ook bij de UvA heb je dus grote kans om binnen te komen.’

Rem

De opleiding Business Administration hanteert komend studiejaar voor het eerst een studentenstop. ‘We hadden dit jaar 3.340 aanmeldingen’, zegt opleidingsdirecteur Peter van Baalen. ‘Uiteindelijk stroomden 952 studenten in.’ Dat was best een uitdaging, erkent hij. ‘We moesten grote zalen in Carré en het DeLaMar Theater afhuren. Dat is leuk, maar het zijn geen onderwijszalen.’

 

Vandaar dat de opleiding nu een limiet stelt bij 750 studenten. ‘Je ziet het aantal studenten steeds verder stijgen, je moet ergens de rem opzetten.’ Of de numerus fixus volledig wordt gehaald, weet Van Baalen niet.