Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Marijn van Zanten (UvA)
actueel

Kamerleden kritisch over UvA-stemming over basisbeursgeld

Irene Schoenmacker,
21 december 2018 - 15:31

Dat UvA’s Centrale Studentenraad niet het laatste woord had over de verdeling van het geld van de basisbeurs over de faculteiten, valt bij sommige Kamerleden niet in goede aarde. Het CDA, GroenLinks en de SP tonen zich kritisch over de rol van de medezeggenschap bij de besluitvorming. De UvA is ‘geschrokken’ over die opvatting. Rector Karen Maex stelt dat studenten uitgebreid zijn betrokken bij alle besluiten en heeft de parlementariërs er een brief over gestuurd om hen daarover te informeren.

Over aan welke thema’s het geld besteed zou moeten worden, was geen onenigheid aan de UvA. Er is gekozen voor professionalisering van docenten, het verbeteren van onderwijsfaciliteiten en voor de ‘intensivering van onderwijs’, die op de verschillende faculteiten verder wordt uitgewerkt. De vraag was hoeveel geld iedere faculteit zou krijgen.

 

Bij een stemming over hoe de UvA de opbrengsten van het leenstelsel over de verschillende faculteiten moest verdelen, konden studentenraad en de ondernemingsraad het in de zogeheten gezamenlijke vergadering (gv) niet eens worden. Volgens het sectorakkoordIn het sectorakkoord maakten studentenbonden, universiteiten, hogescholen en het ministerie afspraken over de opbrengsten van het leenstelsel en over het proces dat daarbij gevolgd moet worden. moet die gv instemmen met de verdeling van de gelden.

 

Het bestuur van de UvA wil het geld over de faculteiten verdelen met een zogenoemde studiepuntenopslag. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat onderwijs aan sommige faculteiten (bijvoorbeeld door hulpmiddelen of apparaten) duurder is dan aan andere faculteiten. Daardoor zou er bijvoorbeeld relatief gezien meer geld naar een geneeskundestudent gaan dan naar een rechtenstudent.

Foto: CDA
Harry van der Molen

Een meerderheid van de studentenraad vindt dat onrechtvaardig, omdat iedere student geld vanuit de basisbeurs heeft moeten inleveren door het nieuwe leenstelsel. Daarom zou iedere UvA-student van hetzelfde bedrag moeten profiteren bij het verbeteren van het onderwijs, is het idee. Bij een stemming stemden 11 leden van de studentenraad tegen het plan van het bestuur en 3 voor, terwijl de verdeling bij de ondernemingsraadIn de ondernemingsraad zitten medewerkers van de UvA. 1 tegen en 13 voor was. Daarmee werd het plan van het bestuur toch aangenomen.

 

‘Haaks op de afspraken’

‘Er zijn afspraken gemaakt over dat studenten betrokken moeten worden bij de nieuwe kwaliteitsagenda,’ zegt Tweede Kamerlid Harry van der Molen, onderwijswoordvoerder voor het CDA. ‘Op het moment dat het UvA-bestuur en de personeelsgeleding dan prioriteiten stellen die niet door studenten gedragen kunnen worden, staat dat haaks op de afspraken die landelijk door de instellingen worden gedragen.’

 

De procedure en het besluit van de UvA mogen wettelijk gezien wel, erkent Van der Molen. ‘Maar het is niet naar de geest van de wet.’ Ook Tweede Kamerlid Frank Futselaar van de SP vroeg deze week in het vragenuurtje de minister instellingen aan te spreken. ‘We zien in de praktijk bijvoorbeeld bij de UvA dat als het om besluitvorming gaat, de studentenmedezeggenschap gewoon wordt gepasseerd’, stelde hij.

‘Ik ben geschrokken door de reactie van Kamerleden. Ik heb de indruk dat ze niet goed zijn geïnformeerd, en dat raakt me’
Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)
Karen Maex: ‘We hebben alle studenten gevraagd waar het geld aan besteed moet worden en over die besteding waren we het allemaal eens’

De UvA is het daar niet mee eens. ‘Er is juist een uitgebreid proces geweest, waarbij de studenten nauw betrokken zijn en instemming hebben verleend. Dat vind ik ook zeer belangrijk,’ zegt rector magnificus Karen Maex. ‘Daarom ben ik ook geschrokken door de reactie van Kamerleden. Ik heb de indruk dat ze niet goed zijn geïnformeerd, en dat raakt me. We hebben alle studenten gevraagd waar het geld aan besteed moet worden en over die besteding waren we het allemaal eens.’

 

Bij de stemming in de medezeggenschap over de verdeling van het geld over de faculteiten, is volgens Maex de procedure gevolgd. ‘Bij de hoofdlijnen van de begroting wordt altijd de medezeggenschap om instemming gevraagd, dus de COR en de CSR. Dit was de uitkomst, maar was de uitkomst anders geweest, dan hadden we ons als college van bestuur daarbij neergelegd en die uitslag natuurlijk ook serieus genomen en gevolgd.’

ISO kritisch in landelijk rapport

Deze week stelde het Interstedelijk Studenten Overleg dat uit zijn onderzoek blijkt dat de inspraak over besteding van het geld van de basisbeurs landelijk gezien ‘ernstig achterblijft’. ‘De kwaliteitsafspraken gaan uit van gedeelde verantwoordelijkheid van bestuur en medezeggenschap, maar de praktijk leert dat het bestuur veelal volledig de verantwoordelijkheid neemt,’ schrijft het ISO in het rapport.

 

Naar aanleiding van het rapport vroeg Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) ‘of de minister bereid is om afspraken te maken met de universiteiten en vooral met de hogescholen over de facilitering van studenten in de medezeggenschap’.

 

Maar de minister vindt het te vroeg om universiteiten op het matje te roepen. Volgens Arie Slob, die de zieke minister Ingrid van Engelshoven tijdens het vragenuurtje verving, is het aan de Nederlands-Vlaamse AccreditatieorganisatiesDie NVAO beoordeelt normaliter of opleidingen van voldoende niveau zijn. (NVAO) om straks te beoordelen of studenten voldoende betrokken zijn.

‘Ik kan me niet voorstellen dat de minister haar stempel van goedkeuring gaat geven’

Het is de vraag of dit gaat gebeuren, zegt CDA’er Van der Molen. De NVAO kijkt alleen of de gevolgde procedure in orde is, en niet of er inhoudelijk iets niet goed ging, zegt hij. ‘De minister moet hier toch ook wat van vinden en denken: dit is niet hoe ik het heb bedoeld.’


Hij vindt het ‘een risico’ van de UvA om het hierbij te laten. ‘Het is onhandig dat de UvA het zo doet en ik kan me niet voorstellen dat de minister haar stempel van goedkeuring gaat geven. Als je vindt dat studenten moeten meepraten, kan het niet zo zijn dat de studentengeleding schaakmat wordt gezet omdat het personeel en bestuur een andere mening hebben.’

 

Brief

Het college van bestuur van de UvA heeft gisteren in de brief aan de Kamerleden nog eens benadrukt hoe de betrokkenheid van de studenten de afgelopen maanden is geregeld. In de brief (hieronder volledig te lezen), schrijft het bestuur ook dat dit overleg door gaat. ‘Begin 2019 zijn alweer diverse momenten gepland om te kwaliteitsafspraken met elkaar te bespreken,’ schrijft het College van Bestuur.